Życzenia z okazji Święta Edukacji Narodowej

Życzenia z okazji Święta Edukacji Narodowej

Częstochowa, dnia 13 października 2017 r.

Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy

Szanowni Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli

            Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

„Zwracam się również do was, drodzy nauczyciele i wychowawcy. Podjęliście się wielkiego zadania przekazywania wiedzy i wychowania powierzonych wam dzieci i młodzieży. Stoicie przed trudnym i poważnym wezwaniem. Młodzi was potrzebują. Oni poszukują wzorców, które byłyby dla nich punktem odniesienia. Oczekują odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań, jakie nurtują ich umysły i serca, a nade wszystko domagają się od was przykładu życia. Trzeba, abyście byli dla nich przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami i sprzymierzeńcami w młodzieńczej walce. Pomagajcie im budować fundamenty pod ich przyszłe życie.”

(Jan Paweł II, Łowicz 1999)

Te słowa umiłowanego Ojca Św. Jana Pawła II kieruję do Państwa z okazji Święta Edukacji Narodowej, gdyż wyrażają one najgłębszy sens powołania nauczycieli i wychowawców.

Mam pełną świadomość wielkiej odpowiedzialności związanej z realizacją nauczycielskiego powołania, a równocześnie dzisiejszych uwarunkowań które czynią tą pracę coraz trudniejszą. Być nauczycielem szkoły katolickiej dzisiaj to wielka sztuka prowadzenia uczniów „pod prąd” negatywnych zjawisk i zagrożeń.

Celem działania szkół i przedszkoli Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich jest integralny rozwój człowieka. Chcąc wychować dzieci i młodzież musimy świadomie je do tego celu prowadzić. Przekazywana wiedza i umiejętności mogą przynieść dobre owoce tylko wtedy, gdy będzie im towarzyszyć dojrzała osobowość i ukształtowany charakter, a przede wszystkim właściwie uformowane sumienie. Dlatego musimy być wrażliwi na osobę wychowanka, a zwłaszcza jego sferę duchową – intelekt i wolę.
Z wielką głębią wyraził to w swoich słowach św. Jan Paweł II „…wychowanie ulega degradacji, kiedy zmienia się w czyste kształcenie. Proste, wyrywkowe gromadzenie umiejętności, metod i informacji nie może bowiem zadowolić ludzkiego głodu i pragnienia prawdy”( św. Jan Paweł II, 4 marca 1983 r.).

Trudne i piękne jest zatem Państwa powołanie bycia przewodnikiem na ścieżkach poznawania prawdy. Dlatego, moją wielką wdzięcznością otaczam dzisiaj wszystkich nauczycieli, wychowawców i pracowników szkół i przedszkoli Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich.

Życzę, by nie zabrakło Państwu sił i motywacji do wypełniania misji zadanej przez Boga.

Wasz nauczycielski i wychowawczy trud złożyliśmy w ostatnich dniach września w ręce Pani Fatimskiej, prosząc, by owocował w sercach wychowanków wzrastaniem w mądrości, wrażliwością na dobro i piękno, trwałymi, pięknymi postawami życiowymi.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzę Wszystkim radości płynącej z wypełniania życiowego powołania, wielu sukcesów w pracy, miłości wychowanków oraz pełni rozwoju osobistego.

   Z pamięcią w sercu

Prezes

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

                                                                                                                  Maria Chodkiewicz