15 Rocznica Integracji w Czerwiennem

15 Rocznica Integracji w Czerwiennem

Integracyjne szkoły katolickie w Czerwiennem, należące do Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich mają już 15 lat. Od tego czasu placówki te – przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła zawodowa przysposabiająca do pracy wykształciły wiele osób, a co najważniejsze integrowały młodzież niepełnosprawną z pełnosprawnymi rówieśnikami.

W związku z tym jubileuszem, w dniach 31 maja – 1 czerwca w hotelu „Bachledówka” zorganizowane zostało sympozjum naukowo – integracyjne pt. „15 lat kształcenia integracyjnego na Podhalu”.

Celem sympozjum, które honorowym patronatem objęła pierwsza dama Agata Kornhauser – Duda, było przedstawienie zmian jakie dokonały się na Podhalu od czasów najdawniejszych, a w szczególności w ciągu ostatnich 15 lat, tj. od momentu powołania szkół integracyjnych w Czerwiennem. Wykładowcami byli naukowcy, specjaliści i praktycy, którzy od wielu lat nadają kształt kształceniu integracyjnemu.

W dwudniowym sympozjum podzielonym na części merytoryczną i praktyczną udział wzięli nauczyciele z całej Polski, zwłaszcza ze szkół Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich. Nie zabrakło uczestników z gminy Czarny Dunajec, w osobach dyrektorów szkół.

W sympozjum udział wzięli także przedstawiciele Urzędu Gminy Czarny Dunajec – wójt Józef Babicz, skarbnik Stanisława Pilch i przewodniczący rady gminy Stanisław Gonciarczyk. Wśród gości obecny był również senator RP Jan Hamerski oraz radny wojewódzki Jan Piczura.

Część merytoryczną, która odbyła się pierwszego dnia, stanowiły wykłady dr hab. Anny Mlekodaj (Nowy Targ) – „Dzieci od boginki, czyli Podhale sprzed integracji”, Urszuli Grygier (Kraków) – „Organizacja pracy w klasie integracyjnej ze szczególnym uwzględnieniem współpracy nauczyciela przedmiotu i nauczyciela współorganizującego nauczanie”, Violetty Błasiak (Częstochowa) – „Integralny rozwój osobowości podstawą integracji”, Jolanty Kraśniewskiej (Kraków) i Krzysztofa Kraśniewskiego (Bydgoszcz) – „Praca z uczniem z dysfunkcją społeczną na podstawie innowacji pedagogicznej Re – personalizacja” i o. Ludwika Kaszowskiego OSPPE (Wieruszów) – „Duchowość dziecka niepełnosprawnego i postrzeganie niepełnosprawności przez dzieci szkolne”.

Wszystkim obecnym zaprezentowała się grupa teatralna „Zawodowcy z Bachledówki”. Niepełnosprawni uczniowie szkoły zawodowej przysposabiającej do pracy zaprezentowali sztukę „O Zwyrtale muzykancie”.

Na zakończenie pierwszego dnia sympozjum w Sanktuarium na Bachledówce odbyła się msza dziękczynna za 15 lat kształcenia integracyjnego w Katolickich Szkołach Integracyjnych i Specjalnych w Czerwiennem. Homilię wygłosił ks. Stanisław Garncarek, założyciel Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich.

Drugiego dnia odbyła się część praktyczna. Po mszy świętej, nauczyciele gimnazjum w Czerwiennem Agata Duraj i Mateusz Zahora omówili temat „Jak indywidualizować pracę na lekcji w klasie integracyjnej, na przykładzie lekcji biologii w gimnazjum”. Następnie uczestnicy sympozjum wzięli udział w zajęciach lekcyjnych, w klasach integracyjnych, na terenie katolickich szkół integracyjnych w Czerwiennem.

Uczniowie integracyjnego liceum ogólnokształcącego w Czarnym Dunajca przedstawili sztukę pt. „Szczęśliwy książę”.

Równocześnie obok hotelu odbył się integracyjny piknik rodzinny. Uczestnicy sympozjum mogli zobaczyć jak integrują się niepełnosprawni uczniowie z pełnosprawnymi rówieśnikami podczas wspólnych zabaw, gier i konkursów.

Organizatorami sympozjum były Integracyjne Szkoły Katolickie SPSK w Czerwiennem, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie oraz Gmina Czarny Dunajec.

Jubileusz 25-lecia Liceum w Dąbrowie Górniczej

Jubileusz 25-lecia Liceum w Dąbrowie Górniczej

21 kwietnia 2016 roku świętowaliśmy Jubileusz 25-lecia Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego SPSK w Dąbrowie Górniczej. Obchody zainaugurowała uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem biskupa Grzegorza Kaszaka. Oficjalna część uroczystości miała miejsce w sali teatralnej Technicznych Zakładów Naukowych w Dąbrowie Górniczej. Galę rozpoczęła Pani Dyrektor Ewa Raszka. Przywitała przybyłych na uroczystość dostojnych gości, absolwentów szkoły, rodziców uczniów. Wśród wielu znamienitych gości znaleźli się m.in. pierwszy Dyrektor Szkoły – dr inż. Romuald Błaszczyk, reprezentanci władz miasta: I Zastępca Prezydenta Miasta – Henryk Zaguła oraz Zastępca Prezydenta Miasta – Iwona Krupa, Naczelnik Wydziału Oświaty – Elżbieta Gęca, Prezes SPSK – Wioletta Błasiak oraz Dyrektor SPSK – Maria Chodkiewicz, Dyrektor Pałacu Kultury Zagłębia – Małgorzata Majewska, przedstawiciele V LO im. Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej. Na uroczystość przybyła również reprezentacja francuskiej szkoły Lycée Fabert w Metz, z którą nasza szkoła prowadzi regularną współpracę już od 12 lat. Następnie zaproszeni goście dzielili się wspomnieniami dotyczącymi szkoły: trudnościami związanymi z początkami działalności, ale również wielką radością oraz nieskrywaną dumą z ciągłego rozwoju placówki. Zmiany, które dokonały się w czasie dwudziestu pięciu lat jej pracy, zobrazował film przygotowany przez panią mgr Annę Olempę. Znalazły się na nim m.in. fragmenty starych filmów ukazujących życie szkoły, wywiady-wspomnienia, zdjęcia naszej szkoły dawniej i dziś. Część oficjalną obchodów zwieńczyło przedstawienie przygotowane przez uczniów i absolwentów pod kierownictwem pana Tomasza Ciocha. W dalszej części spotkania goście udali się na teren szkoły. Czekał tam na nich uroczysty poczęstunek, ale przede wszystkim wystawy, pamiątki i kroniki, które skłaniały do wspomnień o latach spędzonych w szkolnych ławkach. Obchody Jubileuszu 25-lecia Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego SPSK stały się doskonałą okazją do spotkań po latach, ale także do refleksji nad historią szkoły i perspektywami jej dalszego rozwoju. Jesteśmy wdzięczni za obecność wielu znamienitych Gości, którzy swoją obecnością uświetnili uroczystość oraz podkreślili jedność z wartościami stanowiącymi o tożsamości naszej szkoły. Jeszcze raz dziękujemy za przybycie i nieustanną pamięć o Katolickim Liceum Ogólnokształcącym SPSK w Dąbrowie Górniczej.