Korepetycje z nadziei w szkole katolickiej

Korepetycje z nadziei w szkole katolickiej

„Czy zostanie dyjament…?”

Widowisko imponujące inscenizacyjnym rozmachem, ilością zaangażowanych środków arty-stycznych i liczbą uczestników zrealizowane zostało 24 X br. w Katolickiej Szkole im. Błogosławio-nych Dzieci z Fatimy w Łodzi. Wystąpili młodzi aktorzy z kół teatralnych, szkolny chór, nauczyciele oraz artyści i muzycy zawodowi. Łódzka placówka działa w strukturze częstochowskiego Stowarzy-szenia Przyjaciół Szkół Katolickich, które skupia blisko sto placówek publicznych w całym kraju, przykładając wielką wagę do wychowania patriotycznego i aktywności teatralnej uczniów. Ciekawe, że spektakl „Na dnie popiołu gwiaździsty dyjament. Korepetycje z nadziei” – choć zagrany w sali gimnastycznej – zdołał pokonać słabości związane z tego typu miejscem. Profesjonalnie nagłośniony i oświetlony zaproponował widzom wiele czysto teatralnych atrakcji i wzruszeń (wartością samą w sobie było nienaganne przygotowanie młodzieży pod względem dykcji, emisji głosu i aktorstwa).

Spektakl (według scenariusza i w reżyserii Tomasza Bieszczada) zadedykowany został dziecię-cym bohaterom walk o Niepodległość Polski – w okresie od pierwszej wojny światowej do czasów niemal nam współczesnych. Na scenariusz złożyły się: pieśni (te tradycyjne i te zupełnie nowe, au-torskie), utwory polskich twórców (poezja, proza, teksty źródłowe). Najgorętsze reakcje wzbudziły trzy sceny dramatyczne: Pierwsza to obrona Lwowa („Orlęta” uciekły z domu na front, a teraz dręczą je wyrzuty sumienia, z powodu pozostawionych rodziców). Druga – noc w niemieckim obozie koncentracyjnym dla dzieci, w Łodzi na ul. Przemysłowej. Trzecia – to ostatnia rozmowa rot-mistrza Pileckiego z żoną Marią, w więzieniu na Rakowieckiej. W dwóch pierwszych aktorzy grali swoich rówieśników (okres prób skłonił ich do naprawdę głębokiego zaangażowania się w historie małych polskich bohaterów). Trzecią zagrali dorośli.

Szkoła zrealizowała dwa pokazy: przedpołudniowy (który obejrzało na żywo ok. 350. star-szych uczniów) i wieczorny (dla rodziców, starszego rodzeństwa wykonawców i zaproszonych gości). Spektakl poranny, za pomocą łączy internetowych, był transmitowany, w czasie rzeczywistym (stre-aming), do wszystkich placówek SPSK, obejrzeli go uczniowie i nauczyciele podczas specjalnych zajęć (ich liczba może sięgać trzech tysięcy). Natomiast nagranie wideo przedstawienia wieczornego (dłuż-sze i bardziej rozbudowane) zostanie niebawem umieszczone na stronie internetowej (www.spsk.edu.pl) i może stać się wyjątkową „pomocą edukacyjną”, a może… źródłem inspiracji.

Norwidowski „diamentowy” dylemat domaga się – także dziś – rzetelnej odpowiedzi. To jedno z „odwiecznych” polskich pytań… za którym idą następne: Czy młodzi Polacy pragną budować swoją przyszłość w zgodzie z wolnościowymi tradycjami? Czy chcą włączyć się w tworzenie państwowości na fundamentach tradycji chrześcijańskich i patriotycznych? Spek-takl pokazał, że tak. Warto w to uwierzyć.

Agnieszka Sadowska, Tomasz Bieszczad

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2019

Młodzi aktorzy, muzycy, chór i nauczyciele razem na scenie

Młodzi aktorzy, muzycy, chór i nauczyciele razem na scenie

W Polsce istnieje duże zapotrzebowanie na poetyckie, nastrojowe spektakle wyobrażające losy naszych bohaterów walk o Niepodległość. Taki właśnie spektakl powstaje w Szkole Podstawowej SPSK im Błogosławionych Dzieci z Fatimy w Łodzi. Nosi tytuł „Na dnie popiołu gwiaździsty dyjament (Orlęta)”. Wystąpią w nim młodzi uczniowie z Koła Teatralnego, muzycy, chór, nauczyciele wychowawcy i Zespół „Twierdza Pamięć”. Za scenariusz i reżyserię odpowiada Tomasz Bieszczad.

Spektakl dedykowany jest bohaterom – walczącym o Polskę, od pierwszej wojny światowej po czasy niemal nam współczesne, głównie dzieciom. Przywołując postacie Lwowskich Orląt, Powstańców Warszawskich, Żołnierzy Wyklętych, a także dzieci z hitlerowskiego obozu koncentracyjnego przy ul Przemysłowej w Łodzi, autorzy spektaklu opowiedzą o ich odwadze, przyjaźni, cierpieniu, honorze i pogardzie śmierci, wynikającej z głębokiej wiary i miłości Ojczyzny.

Idąc śladem Norwida, spróbują odpowiedzieć na pytania, które – także dziś – domaga-ją się rzetelnej odpowiedzi: Komu zawdzięczamy wolność? Czy dzisiaj Polacy – zwłaszcza młodzi Polacy – pragną budować przyszłość w zgodzie z wolnościowymi postawami i chrześcijańskimi tradycjami? Czy młodzież rozumie i podziela te postawy?
Spektakl jest finansowany przez Narodowe Centrum Kultury, w ramach programu „Kultura Interwencje 2019” i przez darczyńców prywatnych.

Premiera: 24.10.2019. w katolickich szkołach SPSK w Łodzi (ulica Nałkowskiej 2.). Zapraszamy młodzież szkół SPSK do oglądania transmisji internetowej online (o godz.11.00), natomiast wszystkich Rodziców zapraszamy serdecznie na premierę o 18:00. Wstęp wolny.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2019

„Szkoła pomocą w drodze do nieba” – Wykład pani dr Wandy Półtawskiej w Łodzi

„Szkoła pomocą w drodze do nieba” – Wykład pani dr Wandy Półtawskiej w Łodzi

Nauczyciele szkół Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich uczestniczyli 19 stycznia 2019 r. w niezwykłym spotkaniu z panią doktor Wandą Półtawską.

W naszej łódzkiej szkole pani Wanda Półtawska gościła już drugi raz. Poprosiliśmy ją o wykład z myślą przewodnią: „Szkoła pomocą w drodze do nieba”, dotyczącą integralnego rozwoju nauczyciela i ucznia.

Pani Wanda Półtawska podkreśliła, że celem wszystkich ludzi jest ciągłe dążenie do świętości i osiągnięcie zbawienia. Mówiła: „Nauczyciele odpowiedzialni są przed Bogiem za każde słowo kierowane do uczniów, za każdy swój czyn”. Przypomniała słowa Jana Pawła II, który mówił, że życie ludzkie jest drogą do nieba. Misję ukazywania uczniom nieba powinni w szczególny sposób realizować nauczyciele szkół katolickich, ponieważ nie tylko przekazują wiedzę, ale są też wychowawcami. Ich zadaniem jest uświadamianie uczniom, że są dziećmi Bożymi, i pokazywanie im Boga, by sami mogli za Nim podążać. Z nauczycielami powinni współpracować rodzice uczniów i wspólnie przekazywać im naukę o zbawieniu.

Pani doktor podała przykład Ojca Świętego, który pokazywał świętość własnym życiem. Zawsze przed spotkaniem z drugą osobą modlił się do Ducha Świętego, by dobrze pokierował rozmową. Naśladując Jana Pawła II, nie możemy nikogo osądzać. Nauczyciel powinien oceniać wyłącznie pracę ucznia.

Kończąc wykład, pani Wanda Półtawska postawiła nauczycielom zadanie: „Czytajcie dzieła Jana Pawła II”.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni pani doktor Wandzie Półtawskiej za przybycie, ewangelizację i wartościowy przekaz: „Jestem odpowiedzialny za zbawienie mojego ucznia. Mam go prowadzić do świętości, ukazując mu Jezusa Chrystusa”. Jako nauczyciele szkół katolickich podziwiamy ją za hart ducha i wytrwałość w realizowaniu misji głoszenia nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II.

TEATR W OGNIU PYTAŃ

TEATR W OGNIU PYTAŃ

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie i Gimnazjum im. Św. Faustyny Kowalskiej w Łodzi przedstawiają widowisko teatralne pt.

TEATR w OGNIU PYTAŃ

GRA W KONWENCJE

Multimedialne widowisko edukacyjne dla młodzieży.

Premiera w Łodzi – 18 października 2018 r.

UDZIAŁ BIORĄ:

Aneta Bartłomiejczyk Siuto, Urszula Paczyńska, Agnieszka Sadowska, Tomasz Bieszczad, Jarosław Paczyński, oraz uczestnicy zajęć fakultetu artystycznego  w Gimnazjum SPSK w Łodzi

Układ tekstów i inscenizacja:

Tomasz Bieszczad, Scenografia: Agnieszka Sobolewska, Muzyka: Jarosław Paczyński

Prezentacja multimedialna: Emilia Kopańska

Współpraca organizacyjna i techniczna: Grażyna Bieszczad

Organizacja wyjazdów: Agnieszka Chyrzyńska  

Konsultacje pedagogiczne:

Agnieszka Domagała, Ewa Woźniak, Marek Woźniak

PREZENTACJE w Szkołach SPSK:
  1. 18 października: PREMIERA w Gimnazjum im. Św. Faustyny Kowalskiej – ŁÓDŹ
  2. 24 października: Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy – CZĘSTOCHOWA
  3. 25 października: Publiczne Liceum Ogólnokształcące SPSK – CZARNY DUNAJEC
  4. 26 października: Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa – OPOLE
  5. 5 listopada: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum SPSK – MODZEROWO
  6. 6 listopada: Publiczne Szkoły Katolickie – WIERZBIE
  7. 7 listopada: Katolickie Gimnazjum i Liceum SPSK – WIELUŃ

SPONSORZY i PARTNERZY:


 

MEDIA PARTNERSKIE:


Czym jest projekt:

Drodzy uczniowie, szanowni nauczyciele i dyrektorzy!

Mamy wielki zaszczyt i niekłamaną przyjemność zaprezentować Wam artystyczny Projekt edukacyjny, przygotowywany obecnie w Katolickim Gimnazjum SPSK im. Siostry Faustyny w Łodzi. Projekt zacznie się od zrealizowania spektaklu. Właśnie na ostro trwają próby!

Spektakl adresowany jest:

a) do uczniów trzecich klas gimnazjalnych

 b) do liceów,

c) ostatnich klas szkoły podstawowej,

d) nauczycieli języka polskiego i zajęć artystycznych.

Po łódzkiej premierze (w drugiej połowie października) pojedziemy z tym spektaklem „w Polskę” – czyli do kilku Szkół SPSK (m.in. do Częstochowy, Wielunia; pełną listę Szkół oraz terminy zaproponujemy Wam niebawem i zamieścimy na łamach naszego Newslettera.

Pytania i odpowiedzi: Spektakl nosi tytuł: „Teatr w ogniu pytań”. Rzeczywiście, pytań będzie sporo, a odpowiedzi pozwolą zrozumieć – czym tak naprawdę teatr jest. Zainscenizowana wizyta grupy Aktorów w szkole SPSK – utrzymana w poetyce „próby teatralnej” – będzie rozgrywana pod dyktando Reżysera, przez trójkę Aktorów, Muzyka i obecną tam „przypadkowo” Nauczycielkę.

Akcja, edukacja, żart: Zaprezentujemy Wam rodzaj „lekcji teatralnej”, opartej na współdziałaniu „aktorów” i „widzów”. „Aktorów” i „widzów” piszemy w cudzysłowach, gdyż – dzięki serii oryginalnych pomysłów inscenizacyjnych – publiczność będzie „przenoszona” z jednej sytuacji dramatycznej do drugiej, czynnie uczestnicząc w akcji i poznając „po drodze” ważne zagadnienia z teorii i historii teatru. Już dziś prosimy, żebyście wzbudzili w sobie ochotę i odwagę, by włączyć się w działania sceniczne. Liczymy zwłaszcza na uczestników szkolnych Kół Teatralnych i ich opiekunów.

„Konwencja” – słowo klucz. Zaakcentujemy specyficzne cechy teatru, zwłaszcza konwencje artystyczne, które rządzą sceną, a na koniec poruszymy zagadnienie powinności teatru wobec społeczeństwa. Przecież – weszliśmy w czas obchodów setnej rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę… A więc, jaka będzie (w sumie) konwencja „Teatru w ogniu pytań”…? Odejście od „oficjalnej” relacji pomiędzy sceną a widownią, na rzecz naturalnego, otwartego „kontaktu międzyludzkiego”, zdejmie ze spektaklu charakter sztucznej powagi i trzymania publiczności „na dystans” (co zresztą jest niewykonalne i zbędne w sali gimnastycznej, w której odbędzie się to szkolne wydarzenie).

„Dajemy przedstawienia dla dorosłych i dzieci, studentów, żołnierzy, gospodyń… Dokoła stoją ludzie, przyglądają się, dziwią, śmieją się, kiwają głowami… Ludzie, ludzie, cuda w tej budzie…”

Tadeusz Różewicz

 

Więcej informacji na łódzkiej stronie SPSK: lodz.spsk.pl

 

Szkolenie w Łodzi

Szkolenie w Łodzi

W sobotę 25 lutego br. odbyła się w Łodzi kolejna szkoleniowa rada pedagogiczna nauczycieli szkół SPSK z regionu łódzkiego. Uczestniczyli w niej nauczyciele z Piotrkowa Trybunalskiego, Klementynowa, Lubienia, Woli Krzysztoporskiej, Pniewa, Gomulina i Łodzi. Read More