Nadanie imienia w szkole w Ogrodnikach

Nadanie imienia w szkole w Ogrodnikach

Pasterza diecezji powitali rodzice, dzieci oraz ks. Leszek Tymoszuk, proboszcz par. w Ogrodnikach. Mszy św. przewodniczył bp Piotr Sawczuk, który w homilii przybliżył postać nowej patronki szkoły. ,,Św. s. Faustyna zwróciła uwagę świata na miłosierdzie Boże jako na jedyny ratunek, na jaki człowiek może liczyć” – zauważył Pasterz diecezji. Dodał, że Bóg bogaty w miłosierdzie posłużył się prostą zakonnicą z biednej rodziny s. Faustyną Kowalską z Głogowca, z parafii Świnice Wackie. Przywołał także słowa Papieża Franciszka, który powiedział, że Boga nie męczy okazywanie miłosierdzia, ale ludzi męczy przychodzenie po nie. Bp Piotr zachęcał do bycia narzędziem Boga w okazywaniu miłosierdzia.

Po Mszy św. wszyscy zebrani udali się do szkoły, gdzie pasterz diecezji wspólnie z prezesem stowarzyszenia Marią Chodkiewicz i wiceprezesem Zbigniewem Zastawnym odsłonili tablicę pamiątkową. Bp Piotr poświęcił figurę św. Faustyny ufundowaną przez ks. proboszcza Leszka Tymoszuka i poświęcił obraz patronki szkoły. Przedstawiciele władz samorządowych złożyli kwiaty pod tablicą.

Kolejna część miała miejsce na sali gimnastycznej. Dyrektor szkoły Lidia Sadowska powitała gości, wśród których na czele z biskupem Piotrem obecni byli także ks. dziekan Józef Poskrobko, ks. Marcin Szymanik i ks. Leszek Tymoszuk. Nie zabrakło także  dyrektora Delegatury Siedlce Kuratorium Oświaty w Warszawie Adama Skupa, władz samorządowych z burmistrzem miasta i gminy Łochów Robertem Gołaszewskim, dyrektorów sąsiednich szkół oraz wielu innych zaproszonych gości zaprzyjaźnionych z placówką.

W dalszej części uroczystości prezes stowarzyszenia odczytała Akt nadania imienia św. Faustyny Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Ogrodnikach. Następnie uczniowie zaprezentowali część artystyczną, która była ściśle związana z patronką szkoły.

Biskup Piotr wyraził radość i uznanie z funkcjonowania w diecezji drohiczyńskiej szkoły, której patronuje św. Faustyna Kowalska. Dyrektor Adam Skup dodał, że na terenie Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatury w Siedlcach, jest to jedyna taka placówka. Burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski życzył powodzenia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Na zakończenie dyrektor szkoły podziękowała wszystkim za przybycie i wspólne świętowanie tej historycznej uroczystości.

Historia Szkoły Podstawowej SPSK w Ogrodnikach

Kiedy w 2013 r. ówczesna  Rada Miasta podjęła decyzję o zamknięciu Szkoły Podstawowej w Ogrodnikach, grupa mieszkańców miejscowości z księdzem proboszczem postanowiła walczyć o zatrzymanie szkoły i dalsze jej prowadzenie. Powstało Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Ogrodniki, które miało tę szkołę poprowadzić. Było przed nimi wiele pracy i wiele niewiadomych. Poszukując potrzebnych odpowiedzi ksiądz proboszcz natknął się na informacje na temat Stowarzyszenia Przyjaciół Szkól Katolickich z Częstochowy, które działało na terenie całej Polski od 1990 roku i prowadziło wtedy blisko 130 szkół, także takich, które powstały po zamknięciu placówek publicznych. Rodzice wraz z księdzem Leszkiem Tymoszukiem udali się do Częstochowy. Na zebraniu zarządu stowarzyszenia z ówczesną Panią Prezes Violettą Błasiak podjęto decyzję, że szkoła w Ogrodnikach będzie prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, a pierwszym dyrektorem został mianowany Pan Zbigniew Zastawny. Mieszkańcy wioski, pracownicy i oczywiście ksiądz proboszcz bardzo się z tego faktu ucieszyli, walka o dalsze istnienie szkoły zakończyła się powodzeniem. Rodzice deklarowali chęć posyłania dzieci do katolickiej szkoły podstawowej, która w tamtym czasie posiadała 6 klas i oddziały przedszkolne.  Rada Gminy Łochów z Burmistrzem Marianem Dzięciołem użyczyli  budynek szkolny częstochowskiemu stowarzyszeniu na 20 lat. Z biegiem czasu przybywało dzieci do oddziałów przedszkolnych natomiast zmniejszyła się liczba uczniów starszych klas. Zmieniali się także dyrektorzy.

W naszej „Małej Szkole” zmieniła się tylko ilość dzieci, my nieustannie troszczymy się o rozwój młodych ludzi we wszystkich sferach ich życia, pochylamy się nad potrzebami każdego z uczniów i ugruntowujemy w nich podstawowe chrześcijańskie wartości człowieka. Ponadczasowe są słowa pierwszego Dyrektora katolickiej szkoły w Ogrodnikach, że „najważniejszym w działalności szkoły musi być zawsze uczeń […] Każdy zaś problem, jest po to, aby go rozwiązać, a nie rozmnożyć”.

Dzięki Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkół Katolickich szkoła funkcjonuje do dziś i warunki w jakich uczą się dzieci są coraz lepsze. Mamy nadzieję, że nasza patronka św. Faustyna wyprosi wszelkie łaski potrzebne do dalszego rozwoju Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Ogrodnikach.

PSP Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Ogrodnikach

 

Nadanie imienia w szkole w Hucisku-Pewelce

Nadanie imienia w szkole w Hucisku-Pewelce

Abp Marek Jędraszewski podczas uroczystości nadania imienia św. Józefa Szkole Podstawowej SPSK w Hucisku-Pewelce: Św. Józef jest wzorem miłości i troski

– Św. Józef to opiekun Matki Najświętszej i Jezusa, jako Jego przybrany ojciec. Ten, który czuwa by Maryi i Dzieciątku nie stało się nic złego – mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas Mszy św. w kościele Niepokalanego Serca NMP w Hucisku, która była centralnym punktem uroczystości nadania imienia św. Józefa Szkole Podstawowej SPSK w Hucisku-Pewelce.

Na zakończenie Eucharystii arcybiskup poświęcił obraz św. Józefa i sztandar szkoły. Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Maria Chodkiewicz odczytała akt nadania imienia Świętego Józefa Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich. Dyrektor placówki, mgr Maria Smyrak, podziękowała arcybiskupowi za poświęcenie obrazu i sztandaru i poprosiła o błogosławieństwo.

Nie zabrakło również wspomnienia Św. Mikołaja, w dniu  którego odbywała się ta podniosła uroczystość.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w budynku szkoły.

W uroczystości wzięli udział metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski, proboszczowie parafii w Hucisku i Kurowie ks. Zbigniew Oczkowski i Józef Zadora, dziekan dekanatu Sucha ks. Zbigniew Piwowar, kapelan ks. Rafał Wilkołek, a także senator RP Andrzej Pająk, starosta suski Józef Bałos, wójt gminy Stryszawa Rafał Lasek, wicekurator Halina Cimer oraz szereg innych przedstawicieli władz samorządowych, oświatowych oraz lokalnej społeczności.

U schyłku Roku Świętego Józefa, a w przeddzień święta Maryi Niepokalanie Poczętej patronki Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, w 13 roku swojej  działalności szkoła otrzymała  patrona.  Od tego dnia dwie najważniejsze osoby w życiu Jezusa – Józef i Maryja towarzyszą nam w pracy, nauce i zabawie.  Nasza społeczność szkolna nie mogła znaleźć się „w lepszych rękach”.

 

 

Chrzest Szkoły i Przedszkola w Domaszkowicach

Chrzest Szkoły i Przedszkola w Domaszkowicach

W dniu 10 września 2020 roku w Domaszkowicach miała miejsce niepowtarzalna i niezapomniana uroczystość uznania katolickiego charakteru oraz nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej i Przedszkolu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich. Za aprobatą Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Andrzeja Czai, biskupa opolskiego i Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Szkoła otrzymała imię Świętej Urszuli Ledóchowskiej, a Przedszkole imię Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Przygotowania do tego historycznego wydarzenia rozpoczęły się już w grudniu ubiegłego roku, ponieważ w pierwotnym zamyśle miało do niego dojść 25 marca bieżącego roku. Pandemia pokrzyżowała plany, a uroczystość – odłożona w czasie – została zorganizowana w najwcześniejszym możliwym terminie.

We wrześniowy, czwartkowy poranek Mszy świętej, odprawionej w miejscowym kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Jerzego, przewodniczył Ksiądz Biskup Andrzej Czaja. Asystowało mu czterech kapłanów. W Eucharystii uczestniczyły siostry zakonne: Siostra Danuta Sakowicz ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego oraz Siostry Służebniczki Śląskie i Dębickie, na czele z Matką Generalną Maksymillą Pliszką.

W wygłoszonej homilii Ksiądz Biskup dał wskazówki, jakimi powinny kierować się osoby prowadzące katolicką szkołę i przedszkole: dyrektor, nauczyciele i pracownicy obsługi, jak również uczęszczający do nich: uczniowie i przedszkolaki oraz rodzice dzieci i młodzieży. „Tylko zgodna współpraca pomiędzy rodziną, szkołą i Kościołem przełoży się na sukces edukacyjny i wychowawczy” – powiedział. Ksiądz Biskup mówił również o znaczeniu pielęgnowania zwyczajów katolickich, takich jak wieszanie w domach świętych obrazów, czy nawiedzanie Najświętszego Sakramentu w kościele przez dzieci w drodze do szkoły lub po lekcjach. „Niech w waszej szkole wiszą święte obrazy, najlepiej tuż przy wejściu, aby jak najwięcej osób je widziało!” – apelował.

Po homilii nastąpił podniosły moment odczytania przez Księdza Biskupa dekretów uznających katolicki charakter Szkoły i Przedszkola. Następnie Pani Prezes Maria Chodkiewicz odczytała dekret Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich nadający Szkole imię Świętej Urszuli Ledóchowskiej. Pan Wiceprezes Zbigniew Zastawny odczytał dekret nadający Przedszkolu imię Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Po odczytaniu dekretów Ksiądz Biskup dokonał poświęcenia nowego sztandaru i chorągwi dla Szkoły i Przedszkola, a także obrazów z wizerunkami Patronów, przeznaczonych do zawieszenia w miejscu codziennej modlitwy szkolnej i przedszkolnej. Po poświęceniu Ksiądz Biskup ucałował zarówno sztandar jak i chorągiew, dając w ten sposób przykład młodzieży, z jakim szacunkiem należy je traktować. Kiedy dobiegła końca ta część uroczystości w kościele spontanicznie rozległy się brawa.

Po Komunii Świętej przed wystawionym Najświętszym Sakramentem Pani Dyrektor Iwona Matura-Pacholik odczytała Akt zawierzenia Panu Bogu Szkoły i Przedszkola przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny i Świętych Patronów. W tej modlitwie została wyrażona wdzięczność Panu Bogu „za to, że upomniał się o swoje, bo wiemy z historii, że przed II wojną światową w tym samym miejscu, co obecnie, istniała parafialna, katolicka szkoła” oraz pragnienie „wychowania młodego pokolenia Polaków na ludzi sumienia i prawych obywateli Najjaśniejszej Rzeczypospolitej”. Po odczytaniu Aktu zawierzenia zostało odśpiewane Te Deum, a następnie Ksiądz Biskup udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

Dalsza część uroczystości odbyła się w szkole w sali gimnastycznej. Wzruszającym momentem było wprowadzenie po raz pierwszy przez poczet sztandarowy nowego sztandarui odśpiewanie przez zgromadzonych hymnu narodowego. Po przywitaniu zaproszonych gości przez Panią Dyrektor Iwonę Maturę-Pacholik głos zabrała Pani Prezes Maria Chodkiewicz, która w obrazowy sposób wytłumaczyła zebranym, jaką rolę dla wspólnoty szkolnej i przedszkolnej ma nadanie imienia: „Patron trzyma nieustannie Wspólnotę przed Bożym tronem, wyprasza wszelkie łaski potrzebne dla Wspólnoty, wstawia się za każdym uczniem i nauczycielem. Patron, trzymając Bożą lampę, wskazuje kierunek, daje światło na drogę rozwoju.” Pani Prezes złożyła też życzenia „realizacji ideałów i wzrastania w mądrości, która nie jest przecież sumą wiedzy, lecz wiedzą opromienioną światłem wiary.”

Następnie, Pani Dyrektor i Wicedyrektor Bartosz Kociuba poprowadzili akademię, w czasie której występowali uczniowie i przedszkolaki. Pani Dyrektor nawiązała do słów jednej z uczennic, która nazwała uroczystość nadania imienia „«Chrztem» szkoły”, a następnie z prawdziwą pasją mówiła o Świętej Urszuli Ledóchowskiej. „Święta Urszula nazywana jest Matką Polskiej Niepodległości. Pomimo tego, że urodziła się w Austrii, w 1865r jaka hrabianka Julia Ledóchowska, i mimo, że w jej żyłach płynęła krew wielu europejskich narodów, to Julia najbardziej ukochała Polskę i wybrała polskość.” Pani Dyrektor zadedykowała świętej Urszuli najstarszy polski taniec narodowy – poloneza, który wykonali uczniowie klas II i III.

W podobnych słowach o błogosławionym Edmundzie Bojanowskim opowiadał Wicedyrektor, który wspomniał o zamiłowaniu błogosławionego Edmunda do literatury. „Nie tylko sam pisał – choćby, przez całe niemal dorosłe życie dzienniki i listy, ale też zbierał wśród ludu wiejskiego pieśni, wiersze, podania, legendy. Wydawał je potem w czasopismach, razem z utworami napisanymi przez najwybitniejszych poetów epoki romantyzmu, takich jak choćby Cyprian Kamil Norwid. Można powiedzieć, że swój talent literacki błogosławiony Edmund poświęcił na służbę najuboższym. Był on bowiem przede wszystkim społecznikiem. Spotykał się z ludźmi i doceniał bogactwo ich kultury, siłę wiary prostego ludu. Z ogromną wrażliwością starał się zaradzić problemom mieszkańców swojej miejscowości i okolicy. W czasie epidemii cholery odwiedzał i pielęgnował chorych. Widział palącą potrzebę zaopiekowania się sierotami i właśnie z tej miłości do dzieci narodziło się dzieło jego życia. Ochronki – dzisiaj powiedzielibyśmy – przedszkola, ale to słowo „ochronka” niesie ze sobą głęboką treść, wyraża chęć ochronienia najsłabszych i najbardziej niewinnych, czyli dzieci przed złem. Z dziełem ochronek nierozłącznie powiązane jest też założone przez błogosławionego Edmunda Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej.” Zaproszone na scenę przedszkolaki wykonały pod kierunkiem nauczycieli dwie piosenki: „Oto jest dzień, który dał nam Pan” i „Święty uśmiechnięty” wzbudzając szczery uśmiech na twarzach widzów. Z podobnym entuzjazmem przyjęty został występ uczniów klas VI i VII, którzy zaśpiewali piosenkę „Uwierz Polsko” i recytowali wiersz Cypriana Kamila Norwida pt. „Moja piosnka II”.

Po występach uczniów nastąpiły podziękowania dla wszystkich, dzięki którym ta uroczystość mogła dojść do skutku. Dyrekcja wyraziła wdzięczność Księdzu Biskupowi, Pani Prezes Marii Chodkiewicz i władzom Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, Księdzu Proboszczowi Januszowi Ogórkowi, siostrom zakonnym, a także ofiarodawcom sztandaru i chorągwi. Po podziękowaniach głos zabrali zaproszeni goście. W imieniu Burmistrza Nysy Pana Kordiana Kolbiarza przemówił Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty Pan Adam Fujarczuk. Życzenia złożyli dyrektorzy szkół Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich obecni na uroczystości oraz siostry zakonne. Warto również zaznaczyć, że święto uświetniły panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich ubrane w stroje ludowe. Po zakończeniu części oficjalnej zaproszeni goście udali się na obiad do świetlicy wiejskiej.

Ukoronowaniem uroczystości było zawierzenie „nowo ochrzczonej” Szkoły i Przedszkola podczas pielgrzymki szkół i przedszkoli Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich na Jasną Górę, 15 września bieżącego roku. Nie sposób wyrazić wzruszenia, które towarzyszyło Pani Dyrektor i Wicedyrektorowi podczas wypowiadania tych słów przed Najświętszym Obliczem Matki Bożej.

Święty Jana Bosko patronem liceum w Czarnym Dunajcu

Święty Jana Bosko patronem liceum w Czarnym Dunajcu

Dnia 24 października 2019 roku w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym w Czarnym Dunajcu odbyła się wielka uroczystość: nadanie imienia św. Jana Bosko oraz poświęcenie sztandaru.

W uroczystej procesji udaliśmy się do kościoła parafialnego w Czarnym Dunajcu, gdzie o godzinie 11.00 odbyła się uroczysta Msza święta, której przewodniczył Jego Ekscelencja Arcybiskup Marek Jędraszewski. Liturgię sprawowali również księża z parafii Czarny Dunajec, ks. Z. Latawiec – dyrektor Rady Szkół Katolickich w Polsce, Ks. Inspektor Adam Parszywka, Ojciec Tarsycjusz z zakonu Bernardynów.

W oprawę Mszy Świętej włączyli się rodzice, nauczyciele i uczniowie. Ks. Arcybiskup wygłosił homilię oraz dokonał poświęcenia sztandaru i obrazu patrona naszej szkoły. Na zakończenie Eucharystii wierni mogli ucałować relikwie św. Jana Bosko. W uroczystym przemarszu udaliśmy się do budynku szkoły.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego pani dyrektor Teresa Dziwisz powitała zgromadzonych gości: Jego Ekscelencję Marka Jędraszewskiego , wszystkich księży sprawujących Eucharystię, panią Prezes SPSK Marię Chodkiewicz i Zarząd SPSK, p. Marcina Ratułowskiego – Wójta Gminy Czarny Dunajec, p. Tadeusza Czepiela – Przewodniczącego Rady Gminy Czarny Dunajec oraz Radnych Gminy Czarny Dujnajec, p. Bożenę Bryl – Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowi Oddział w Nowym Targu, p. Iwonę Wontorczyk – Dyrektora GZO w Czarnym Dunajcu, p. Małgorzatę Kulawiak – Dyrektora CPKiS w Czarny Dunajec, p. S. Harbuta – sołtysa Czarnego Dunajca, p. J. Styrczulę i p. K. Krzysiaka – przedstawicieli OSP w Czarnym Dunajcu, p. M. Mierzyńską i Z. Słodyczkę – reprezentujące SONiRiP w Czerwiennem oraz wszystkich Dyrektorów Szkół z Gminy Czarny Dunajec oraz Dyrektorów Szkół SPSK z regionu Polski Południowej.

Po okolicznościowym przemówieniu p. Dyrektor zaprosiła do obejrzenia części artystycznej pt. ,,Św. Jan Bosko – Apostoł młodzieży”, który przygotowali uczniowie naszej szkoły. Zaśpiewali oni także dwie pieśni: ,,Wspieraj nas Janie Bosco” oraz ,,Europo, nie możesz żyć bez Boga”. Sylwetkę świętego Jana Bosko przybliżyła również prezentacja dotycząca jego życia i działalności. Po części artystycznej p. Dyrektor zaprosiła szanownych gości do zabrania głosu, a następnie podziękowała za uświetnienie naszej uroczystości.
Na zakończenie każdy z gości został obdarowany drobnym upominkiem.

Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Wierzbiu

Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Wierzbiu

Uczniowie, rodzice, rada pedagogiczna, pracownicy szkoły w Wierzbiu na zawsze zapamiętają dzień 5 czerwca 2018 r. Tego dnia odbyła się wielka uroczystość nadania imienia Świętej Jadwigi Królowej Katolickiej Szkole Podstawowej SPSK.

Uczniowie i nauczyciele tworząc szpaler, z pieśnią na ustach „Bądź pozdrowiony gościu nasz” powitali Księdza Arcybiskupa Metropolitę Częstochowy, Wacława Depo.

O godz. 11.00 rozpoczęła się Msza Święta odprawiona przez Arcybiskupa Depo w intencji dziękczynnej za wspólnotę szkolną: uczniów, rodziców, nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Wierzbiu, podczas której został poświęcony sztandar i obraz Świętej Jadwigi Królowej.

Po Mszy Świętej nastąpiło uroczyste przejście z kościoła na plac szkolny ze sztandarem szkoły i obrazem. Tam wszyscy zebrani z wielką radością i entuzjazmem odśpiewali hymn narodowy, odczytano życiorys patronki szkoły oraz Pani Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, Maria Chodkiewicz, odczytała akt nadania imienia Świętej Jadwigi Królowej Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Wierzbiu. Następnie zaprezentowano sztandar i Rodzice uroczyście przekazali go na ręce Dyrektora Szkoły, a on z kolei oddał go na ręce Uczniów.

Po oficjalnej części tej uroczystości przyszedł czas na obejrzenie spektaklu teatralnego „Gawędy o świętej Jadwidze” przygotowanego przez uczniów szkoły podstawowej pod nadzorem Eweliny Lach- Langner i Katarzyny Drozdek. Uczniowie wszystkich widzów przenieśli do czasów, w których żyła patronka szkoły. Ukazali najważniejsze wydarzenia z Jej życia.

W tym miejscu nadszedł czas na podziękowania, głos zabrali: Ksiądz Arcybiskup Metropolita Częstochowski, Wacław Depo, władze samorządowe na czele z Burmistrzem Panem Jarosławem Tkaczyńskim, władze Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich na czele z Panią Prezes Marią Chodkiewicz, Opolski Wicekurator Oświaty Artur Zapała oraz Dyrektorzy Szkół.
Na koniec Dyrektor Szkoły w Wierzbiu, Jacek Błasiak, wygłosił podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego wydarzenia i zebranym osobom za przybycie. Uczniowie honorowym gościom wręczyli kwiaty i wszystkich obdarowali upominkami.

Wspólny obiad, poczęstunek, zwiedzanie szkoły oraz wpisy do pamiątkowej księgi były ostatnim punktem tej uroczystości.
Wszystko co dobre, kiedyś się kończy, tak i ta wielka uroczystość dobiegła końca. Mimo tego jest w nas radość, bo od tej chwili została z nami… Święta Jadwiga Królowa.

ŚW. JÓZEF SANCHEZ DEL RIO PATRONEM W SINIARZEWIE

ŚW. JÓZEF SANCHEZ DEL RIO PATRONEM W SINIARZEWIE

10 października br. wspólnota Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Siniarzewie obchodziła szczególne święto.

            Od tej pory funkcjonująca już piąty rok placówka będzie prowadziła misję duchową, wychowawczą i edukacyjną pod patronatem świętego Jose Sancheza del Rio, kilkunastoletniego męczennika z Meksyku, którego niesamowita historia zainspirowała Deana Wrighta do nakręcenia epickiego filmu pt. Cristiada.

            Wydarzenia mające miejsce w Meksyku lat 20-tych XX wieku stały się tłem dla niezłomnej postawy młodego chrześcijanina, ogłoszonego niespełna rok temu, bo 16 października 2016 r., świętym Kościoła Katolickiego przez papieża Franciszka.

            Uroczystość nadania imienia  szkole w Siniarzewie rozpoczęła się w Kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła. Ksiądz Biskup Wiesław Alojzy Mering, przewodniczył Mszy Świętej i wygłosił homilię, w której wyraził swoją radość z wyboru przez społeczność szkolną takiego patrona. Dalsza część uroczystości, w tym przemówienia gości, śubowanie na sztandar, przybijanie gwoździ oraz część artystyczna, odbyła się już w budynku szkoły.

            Na zaproszonych gości czekało też specjalnie przygotowane menu, a szczególnym uznaniem cieszyły się  kujawskie specjały kuchni regionalnej.

            Szkołą w Siniarzewie prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich z Częstochowy zyskała kolejną ważną kartę w swojej kilkuletniej historii. Posiadanie świętego patrona stanowi istotny element tożsamości wspólnoty Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im św. Józefa Sancheza del Rio w Siniarzewie.

           Karolina Gralak