Przegląd Teatrów 2017 już za nami

Przegląd Teatrów 2017 już za nami

Ponad tysiąc sto młodych ludzi pragnących przeżyć przygodę z teatrem, 52 grupy aktorskie z całej niemal Polski, szczególny klimat stworzony przez organizatorów na deskach salezjańskiego teatru przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Częstochowie.

Tak najkrócej można by scharakteryzować odbywający się w Częstochowie w dniach 24 – 28 kwietnia b. r. , zorganizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich pod hasłem: „Panie, dziękuję Ci, że mnie kochasz; spraw bym zakochał się w moim życiu”, VIII Przegląd Teatrów Szkolnych.

Tematyka obejmowała tryptyk tematyczny: „Ewangelia nawigatorem na drogach życia”, „Uczynki miłosierdzia programem mojego życia”, „Bóg w relacji z człowiekiem”.

Celem Przeglądu jest kształtowanie sfery duchowej i wychowawczy wpływ teatru na rozwój młodego człowieka, popularyzowanie dobrze pojętej sztuki, kształcenie wrażliwości na słowo.

Tegoroczna edycja, ciesząca się wielkim zainteresowaniem stała się wielką Ewangelizacją i doskonałymi rekolekcjami, zarówno dla młodych aktorów, ich opiekunów, a także dla jurorów.

Wielomiesięczne próby i przygotowania do spektakli jednoczyły całe rodziny, zmuszały do refleksji nad życiem i postępowaniem w świetle przygotowywanych ról, a często wspólnie pisanych scenariuszy.

Pośród prezentowanych form scenicznych, oprócz tradycyjnego teatru nie zabrakło pantomimy, baletu, teatru cieni, monodramu, komedii, widowiska słowno-muzycznego.

Aktorzy korzystając z ciekawych scenografii i oprawy muzycznej pokazali, że miłością, cierpliwością i dobrem można pokonać wszelkie trudności, nawet z największego upadku możesz się podźwignąć, a jeśli nie potrafisz wstać, to spróbuj uklęknąć.
Uświadomili również widzom, że człowiek stworzony przez Boga do doskonałości ma jednak własną wolę w wyborze dobra lub zła, a w krytycznych sytuacjach czuwa nad nami Anioł Stróż i Boża Opatrzność, apelowali, aby zmieniać kamienne serca w serca z ciała i duszy.

Młodzi ludzie, zastanawiając się jakimi są naprawdę, przypomnieli słowa Papieża Franciszka o potrzebie czynnego uczestniczenia w życiu społecznym i Kościoła, szukali własnych życiowych dróg, będąc przeświadczeni, że Bóg obdarza nas różnymi darami, z których każdy, nawet ten przykry i niezrozumiały ma konkretne znaczenie.
W prezentowanych spektaklach nie zapomniano o przekazie wartości patriotycznych, co w sugestywny sposób przedstawili uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Stanisławiu Górnym w sztuce wg autorskiego scenariusza: „Zachowałam się jak trzeba – Inka”.

Niezapomnianych wrażeń dostarczyli widzom najmłodsi adepci sztuki scenicznej, przedstawiając swoją wizję świata, pełnego miłości, dobra i wzajemnej życzliwości. Uczestnicy Przeglądu przekazali wszem i wobec, że życie człowieka jest jednym wielkim teatrem, którego reżyserem jest sam Bóg, scenariuszem Ewangelia, a człowiek tylko aktorem starającym się lepiej, lub gorzej odegrać swoją rolę.

Pośród pomysłodawców i twórców tej wielkiej przygody z teatrem wymienić trzeba Prezesów SPSK, Marię Chodkiewicz i Wiolettę Błasiak, organizatorów: Ksymenę Rapczyńską, Maję Olszewską, Katarzynę Malczewską, Anetę Królikowską, Marcina Mierczaka, wraz z całym personelem Katolickich Szkół Specjalnych im. św. Antoniego z Padwy, a także jurorów pod przewodnictwem aktora Adama Hutyry.

Pośród zespołów, których występy szczególnie utkwiły w sercach jurorów i widzów trzeba wymienić: SP im. św. Stanisława Kostki w Bieńcu, Katolickie Gimnazjum im. św. Faustyny Kowalskiej w Łodzi, Publiczne Gimnazjum im. bł. Maksymiliana Binkiewicza oraz Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. BP Teodora Kubiny w Wieluniu, Katolicką SP im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czerwiennem Górnym, Publiczną SP w Lgocie, czy SP w Klementynowie.

Nie zabrakło wyróżnień za grę aktorską, za ciekawą scenografię, choreografię, dla najlepszego przedszkola, dyplomów za udział w tej wielkiej ewangelizacji poprzez teatr oraz nagród publiczności. Nagrodę specjalną Prezesa SPSK za grę aktorską w formie monodramu otrzymał Rafał Szczepański ze Szkół Specjalnych w Częstochowie, natomiast nagroda reportera „Niedzieli” przypadła w udziale Grupie Przedszkolnej przy PSP im. św. Antoniego z Padwy w Brzezince. Nie zabrakło też nagrody Grand Prix która to powędrowała do LO im. BP Teodora Kubiny w Wieluniu za sztukę „Ławeczka zagubionych”.

Artykuł i zdjęcia: Wojciech Mścichowski

niedziela.pl