Pani Dyrektor Maria Dragon laureatką XLIV Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia

Pani Dyrektor Maria Dragon laureatką XLIV Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oraz Kapituła Nagrody przyznały naszej pani dyrektor Marii Dragon nagrodę za pracę na rzecz rozwoju szkolnictwa katolickiego na Śląsku Opolskim oraz troskę o wychowanie młodego pokolenia w oparciu o wartości chrześcijańskie i etos patriotyzmu. Laureatka z wdzięcznością odebrała wyróżnienie 20 września 2017 r. z rąk arcybiskupa Wiktora Skworca, metropolity katowickiego oraz znamienitych członków Kapituły Nagrody.

W trakcie uroczystości, która odbyła się w Auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zebrani goście mieli okazję poznać skromność pani Marii Dragon oraz rozmach jej wieloletnich działań. Laureatka z wdzięcznością i wzruszeniem mówiła o swoich wychowankach i nauczycielach, towarzyszących jej rodzicach uczniów i absolwentów oraz wszystkich pracownikach szkół katolickich w Opolu. Słowom podziękowania patronowały święta Rita i święta Teresa Benedykta od Krzyża. To one, jako patronki naszych szkół, wspierały Panią Dyrektor siłą ducha, wytrwałością i konsekwencją w dążeniu do odkrywania prawdy o Bogu i drugim człowieku.

Muzyczny prezent dla Laureatki przygotowali państwo Skibowie. Wraz z synem Jędrzejem oraz uczennicą naszego liceum Julią Dotą wystąpili w finale uroczystości, prezentując własne artystyczne interpretacje popularnych i religijnych pieśni. Ten szczególny moment w karierze Pani Dyrektor oklaskiwała delegacja nauczycieli i uczniów naszych szkół oraz znamienici goście ze śląskiego środowiska samorządowego i katolickiego.

Biorąc pod uwagę, że właśnie obchodzimy dziesięciolecie pracy pani Marii Dragon na stanowisku dyrektora opolskich Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich , odebrana przez nią Śląska Nagroda im. Juliusza Ligonia nabiera szczególnego znaczenia. Patron wyróżnienia, działacz społeczny i poeta, w jednym ze swoich wierszy prosił, by jego praca przynosiła pożytek Bogu i każdemu bliźniemu. Niewątpliwie pani Dyrektor, otaczając opieką swoich uczniów i pracowników, kontynuuje dzieło śląskiego społecznika i innych laureatów prestiżowej nagrody.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wyjątkowego wydarzenia.

Radość z chrztu w szkołach Opolskich

Radość z chrztu w szkołach Opolskich

Opolskie szkoły katolickie przygotowały rocznicowe misterium Chrztu Polski.
W piątkowe przedpołudnie katedra wypełniła się uczniami opolskich szkół, którzy na zaproszenie placówek prowadzonych w Opolu przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, wspólnie uczcili 1050. rocznicę Chrztu Polski.

W pierwszych ławkach siedziały najmłodsze dzieci, z których każde trzymało w ręku małą biało-czerwoną chorągiewkę. Z kolei w nawie głównej stanęły poczty sztandarowe szkół uczestniczących w nabożeństwie oraz aktorzy w strojach dworzan.

– Nie byłoby tej uroczystości, gdybyście państwo nie podjęli naszego zaproszenia. Jestem serdecznie zaskoczona, że katedra jest wypełniona. Cieszymy się bardzo, że razem z nami świętujecie 1050. rocznicę Chrztu Polski. Gdzie chrzest, tam nadzieja – mówiła Maria Dragon, dyrektorka katolickich szkół w Opolu, które przygotowały uroczystość wraz z parafią katedralną i Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana”.

Bohaterem misterium wyreżyserowanego przez Andrzeja Skibę był książę Mieszko I, ale też każdy z nas. To dlatego, że decyzja, którą podjął władca, zaowocowała tym, że od 966 roku na polskich ziemiach realizowany jest nakaz Pana Jezusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię”.

Adoracji Najświętszego Sakramentu przewodniczył bp Rudolf Pierskała. Odmówiono „Akt wiary, nadziei i miłości”, modlitwę na rok jubileuszu Chrztu Polski, a także modlitwę o wierność łasce Chrztu św. Młodzież rozważała słowa Jezusa, m.in. modlitwę „Ojcze nasz”, a także pytanie Chrystusa: „A wy za kogo mnie uważacie?”. Rozważania zakończył wybór Jezusa jako Pana i Zbawiciela.

– Wasza obecność tutaj to szczególny znak wpisania się w wielki obchód 1050-lecia Chrztu Polski. To ważne, byśmy poczuli, doświadczyli, że chrześcijaństwo jest czymś radosnym. Tak jak tydzień temu na stadionie w Poznaniu odczuliśmy radość z tego, że jesteśmy chrześcijanami, że należymy do Chrystusa, że jesteśmy dziećmi Bożymi – podkreślał bp Rudolf Pierskała.

Przypomniał, że Mieszko I chrzest przyjął dzięki swej żonie Dobrawie, która już była chrześcijanką. – A kto nam pomógł? Nas do chrzcielnicy przynieśli nasi rodzice. Sami, byśmy nie przyszli – mówił biskup, który zadał też dzieciom i młodzieży trzy zadania domowe. Pierwsze – zapytać rodziców o datę i miejsce swojego chrztu. – To ważne dla rozwoju naszej wiary i rozwoju naszego życia chrześcijańskiego – tłumaczył biskup.

Drugie zadanie domowe, to poprosić rodziców o błogosławieństwo znakiem krzyża. – Kiedy byliście chrzczeni, rodzice po kapłanie naznaczyli was znakiem krzyża. Dlatego, kiedy zapytacie rodziców o datę chrztu i kościół, w którym to miało miejsce, poproście ich też o błogosławieństwo, o to by zrobili znak krzyża na waszych czołach. Wtedy wasi rodzice poczują się dowartościowani. Prośba o błogosławieństwa buduje piękną relację między dziećmi i ich rodzicami – wyjaśniał biskup, podkreślając: – Wszyscy powinniśmy się nawzajem błogosławić. Zróbcie to teraz. Pobłogosławcie sąsiada w ławce. Tak właśnie przeżywa się radość z chrztu.

Trzecie zadanie, jakie bp Pierskała postawił przed dziećmi i młodzieżą, to pojechać w tym roku jubileuszowym do kościoła, w którym było się ochrzczonym, by podejść do tamtejszej chrzcielnicy, uklęknąć przed nią, dotknąć ją i podziękować za wielką łaskę chrztu.

Na zakończenie modlitewnego spotkania, osnutego wokół rocznicy Chrztu Polski, bp Rudolf Pierskała, książę Mieszko I oraz dworzanie podeszli do katedralnej chrzcielnicy, by zanurzyć w niej dłoń i zrobić znak krzyża.

Oprawę muzyczną misterium zapewnili instrumentaliści z Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu pod dyrekcją Huberta Prochoty oraz chórzyści z tejże szkoły, z akademickiego chóru Politechniki Opolskiej oraz z chóru „Laudate Dominum” z parafii bł. Czesława w Opolu. Połączonymi chórami dyrygowała Ludmiła Wocial Zawadzka.