10-lecie Liceum w Czarnym Dunajcu

10-lecie Liceum w Czarnym Dunajcu

W dniu 6 października 2023 r. świętowano poświęcenie sztandaru Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika oraz 10 – lecie działalności Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Jana Bosko w Czarnym Dunajcu.

Poświęcenia sztandaru dokonał biskup Janusz Mastalski, który odprawił okolicznościową Eucharystię i wygłosił homilię.

Podczas uroczystości obecni byli: biskup Janusz Mastalski, proboszcz parafii w Czarnym Dunajcu oraz inni duchowni, minister klimatu i środowiska Edward Siarka, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Maria Chodkiewicz wraz z członkami Zarządu SPSK, przewodniczący Rady Miasta i Gminy Czarny Dunajec Tadeusz Czepiel wraz z radnymi, dyrektorzy szkół z Gminy Czarny Dunajec, dyrektorzy szkół SPSK Polski południowej oraz wspólnota szkolna Liceum i Technikum SPSK w Czarnym Dunajcu.

Okolicznościowe słowo wygłosiła dyrektor szkoły Teresa Dziwisz: ,,Nasza szkoła to piękne miejsce, w którym oprócz egzaminu maturalnego i egzaminów zawodowych, zdajemy egzamin z życia oraz egzamin z miłości. Jubileusz 10- lecia szkoły wpisał się w piękne karty historii jako czas, który wieńczy dzieło wielkich serc, pedagogicznego i rodzicielskiego trudu oraz poświęcenia.

Dziesięć lat temu zaczynaliśmy szkołę z siedmioma uczniami pierwszej klasy Liceum. Dzisiaj w szkole łącznie uczy się 196 uczniów, których kształci oddane grono nauczycieli, wychowawców i pracowników administracji.

Dzisiejszy dzień w naszej szkole jest jednym  z najważniejszych. Poświęcając sztandar Technikum, ustalamy jego tożsamość, podkreślamy kierunek działań dydaktyczno-wychowawczych poprzez osobę patrona jako autorytetu i punktu odniesienia w działaniu.  Ufam w to, że postawa św. Stanisława Biskupa i Męczennika będzie wzorem dla wszystkich             i pomoże wychować uczniów na dobrych i mądrych ludzi. Nasz patron będzie nam zawsze przypominał, że piękno duchowe, prawda i dobro to wartości uniwersalne.  Święty Stanisław Biskup i Męczennik przemawia swoimi czynami zgodnie ze słowami księdza Piotra Skargi: ,,Pierwszy z Polaków i wielki, daleko sławny męczennik Chrystusów, a patron i obrońca twój, cny polski narodzie’’. Postać takiego patrona zobowiązuje nas do dawania czytelnego świadectwa dobra w życiu całej wspólnoty, rzetelnego zdobywania wiedzy i szczerej dbałości o chrześcijańskie wychowanie.

Sztandar, który od dzisiejszego dnia stanie się symbolem naszego Technikum wraz ze sztandarem Liceum, już na stałe wpisze się w nasz ceremoniał szkolny, w uroczystości, które odbywać się będą z ich udziałem. Jest znakiem łączącym tych, którzy opuszczają progi szkoły, jak i obecnych oraz przyszłych uczniów. Sztandar to również symbol więzi integrujących szkołę.

Życzę wszystkim, aby wzorując się na naszych patronach, pielęgnowali w sobie cechy najlepsze: prawość, uczynność, pracowitość, mądrość oraz serce dla każdego, by były one dla nas inspiracją do stawania się coraz lepszymi ludźmi.’’

W ramach podziękowań Pani prezes Maria Chodkiewicz wręczyła ,,Złotą Tarczę” księdzu dziekanowi – Krzysztofowi Kocotowi – proboszczowi parafii w Czarnym Dunajcu i ministrowi klimatu i środowiska  Edwardowi Siarce za szczególny wkład i wspieranie działalności szkół Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich na Podhalu.

Zaproszenie i Zawierzenie Maryi

Zaproszenie i Zawierzenie Maryi

14 i 15 września w tym roku były szczególne i pełne głębokiej modlitwy w siedzibie Stowarzyszenia.
14 września przeżywaliśmy dzień patronalny w naszej kaplicy pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża św. przy ul. Borelowskiego. Odbyła się uroczysta Msza św. i całonocna Adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez Zarząd Stowarzyszenia. Było to przygotowanie do uroczystego zaproszenia Maryi w Ikonie Jasnogórskiego Obrazu do siedziby Stowarzyszenia w 2024 r. i Zawierzenia wszystkich osób i Spraw związanych ze Stowarzyszeniem Maryi Matce…
15 września w liturgiczna wspomnienie Matki Bożej Bolesnej podczas Mszy św. w siedzibie Stowarzyszenia ul. Łukasińskiego został uroczyście odczytany Akt Zawierzenia i Zaproszenia Maryi Jasnogórskiej do naszej kaplicy… W tym Akcie zostaliśmy wszyscy zawierzeni Jej Sercu, powierzeni Jej Orędownictwu i oddani w Jej ręce wraz ze wszystkimi naszymi trudami i radościami. Chętni podpisali Zaproszenie i Zawierzenie w pamiątkowej księdze Jasnogórskiej.

Matko Pięknej Miłości

Matko Wielkiego Zawierzenia

Prowadź nasze słowa i myśli w tej wielkiej chwili, gdy stajemy przed Tobą jako słudzy Twoi, a nade wszystko dzieci Twoje.

Matko Chrystusowa, Matko Kościoła, Matko Najmilsza – Przyjmij nas stojących przed Tobą i przygarnij do Serca nasze rodziny, naszych bliskich, byśmy umieli tworzyć więzi oparte na wierze i zaufaniu.

Matko Łaski Bożej, Matko Nadziei, Matko Najmilsza weź w opiekę dzieci i młodzież, uczącą się w naszych szkołach, aby napełniając umysły wiedzą nie zapomnieli i korzeniach wiary, nadziei i Miłości i nieustannie zwracali się do Ciebie prosząc o obronę i prowadzenie.

Matko Najczystsza, Matko dobrej Rady, Matko Stworzyciela chroń i przyjmij dyrektorów i nauczycieli naszych szkół i przedszkoli, aby umocnieni Twoją Obecnością i przygarnięci Twoją Miłością każdego dnia walczyli o dusze młodych ludzi, otaczając opieką i prowadząc ku Prawdzie.

Matko Zbawiciela, Panno Roztropna, Panno wierna, Zwierciadło Sprawiedliwości, Oblubienico Ducha św. – bądź z każdym pracownikiem

Stowarzyszenia na jego miejscu pracy, pomóż w trudnościach, pociesz w smutkach, natchnij gdy piętrzą zawiłości. Błagamy o zdrowie i twórczą nadzieję, by móc służyć Tobie Maryjo w Stowarzyszeniu, na drogach służby człowiekowi w jego integralnym rozwoju.

Przybytku Sławny Pobożności, Różo Duchowna, Królowo Wyznawców oddajemy Ci Zarząd Stowarzyszenia, byś była im Słodką Wspomożycielką Matką Dobrych Rad i Przewodniczką Najmilszą w tych trudnych czasach, kiedy to nie tylko budować nowe i kształtować już istniejące, ale również walczyć trzeba o przetrwanie.

Królowo Wszystkich Świętych, Królowo Rodzin, Królowo Pokoju! Dziękujemy Ci, że prowadzisz nas na drogach Wiary, dziękujemy Ci za nasze Stowarzyszenie! Bądź błagamy w każdym czasie naszą Matką i Naszą Królową!

Forum Rady Szkół Katolickich

Forum Rady Szkół Katolickich

W dniach 24-25.11.2023 r. odbyło się spotkanie – Forum Rady Szkół Katolickich.

Dyrektorzy i nauczyciele naszych szkół uczestniczyli w wykładach i seansie filmu „Prorok” o Bł.kardynale Stefanie Wyszyńskim. Treści wykładów koncentrowały się głównie na zmieniających się aspektach prawa oświatowego i zagrożeniach płynących z uzależnienia młodych od świata cyfrowego. Wykładowcy przedstawili najnowsze badania naukowe i zachęcali do uczestniczenia z życiu młodych – nie pozostawiania ich samych w e-świecie. Zmieniają się warunki i sposób życia młodych jednak nie zmienia się potrzeba bliskości i autorytetu oraz towarzyszenia, by rozwój nie utracił integralności… i pozostał ludzki – pomiędzy komórką a komputerem.

Zdjęcia: Radio FIAT i więcej informacji.
Dni Skupienia w Gietrzwałdzie

Dni Skupienia w Gietrzwałdzie

Na progu Adwentu, rozpoczynającego w Kościele nowy rok liturgiczny, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich zaprosiło wszystkich dyrektorów szkół i przedszkoli SPSK z terenu całego kraju na Dni Skupienia do Gietrzwałdu – małej wioski, położonej na południu Warmii, w odległości około 18 km od Olsztyna. Dlaczego właśnie tam?

Otóż w tej niewielkiej miejscowości 140 lat temu, w okresie od 27 czerwca do 16 września 1877 roku, miały miejsce cudowne wydarzenia – objawienia Matki Bożej. Przez ten krótki czas Maryja pojawiła się tutaj aż 160 razy!. Niezwykle wymowna liczba objawień świadczy o tym, jak wielką rolę miały one odegrać w przyszłych losach naszego narodu. Objawienia w Gietrzwałdzie dotyczą jednak nie tylko Polski, ale jak wszystkie Objawienia Maryjne, również całego świata. Chociaż odbywają się w różnych miejscach- w dużych miastach i maleńkich wioskach, bądź też w całkiem odosobnionych zakątkach naszego globu, zawsze są zdarzeniami pełnymi tajemnicy i przypominają całej ludzkości o tym, w jakim kierunku zmierza, odrzucając Pana Boga i przemierzając świat swoimi własnymi drogami, które nie mają nic wspólnego z Bożym planem i naukami Jezusa Chrystusa.
Maryja, decydując się na ukazanie się ludziom, zawsze chce pomóc nam –Ziemianom, na ile to możliwe, zrozumieć, jacy rzeczywiście jesteśmy, ale też jak wiele naprawdę zależy od nas samych i jak wiele możemy zrobić, gdy zdecydujemy się zatrzymać w miejscu, cofnąć i wrócić na ścieżkę poszukiwania i poznania Prawdy i Boga. Temu celowi służył właśnie nasz wyjazd, podczas którego chcieliśmy odnowić nasze osobiste relacje z Panem Jezusem poprzez przylgnięcie do Serca Jego Matki. Naszą podróż rozpoczęliśmy w niedzielę 03.12.2017r. Tego dnia z różnych stron Polski wyruszyliśmy do Gietrzwałdu, na ten skrawek warmińskiej ziemi, uświęcony obecnością samej Matki Bożej.

Pierwszego dnia z powodu wcześnie o tej porze roku zapadającego zmroku niewiele udało nam się zobaczyć. Wzięliśmy jednak udział w Eucharystii sprawowanej w intencji wszystkich uczestników naszej pielgrzymki i jej bogatych owoców duchowych przez ks. Ryszarda Półtoraka z parafii Trójcy św. w Elblągu, który towarzyszył nam podczas tych dni i był naszym rekolekcjonistą. On też, czerpiąc z Ewangelii, już pierwszego wieczoru wprowadził nas w tematykę Dni Skupienia i zwrócił nam uwagę, abyśmy „uważali i czuwali”, czyli szeroko otworzyli nasze oczy, umysły i serca nie tylko na to, co dzieje się wokół, ale także na to, co dzieje się w nas samych. Często zdarza się bowiem tak, że życie dla nas staje rutyną i nie zauważamy Bożej obecności w wydarzeniach, które rozgrywają się na naszych oczach, bądź też jesteśmy tak zagonieni, że w nawale wielu zajęć tracimy kontakt nawet z samym sobą.

Tymczasem obecności Przedwiecznego doznajemy właśnie we własnym wnętrzu- dzięki temu, że umiemy w porę zauważyć i właściwie odczytać znaki, które Pan nam daje, a także temu, że czytamy i rozważamy Słowo Boże, które Bóg do nas każdego dnia kieruje. Ks. Ryszard zachęcał nas więc do częstej lektury duchowej i tego, byśmy pogłębiali wrażliwość naszych serc, bo tylko tam głęboko rozumiemy i doznajemy Bożej obecności. Przypominał, żebyśmy nie tylko w Adwencie radośnie oczekiwali na przyjście Pana, ale abyśmy zawsze byli gotowi i mieli serca, które pozwalają się dotknąć.

Przyjęciu tej prawdy sprzyjało ogłoszone na zakończenie tego dnia i dwóch kolejnych „silentium sacrum”, czyli (z łac.) „święta cisza”, „święte milczenie”. Obowiązywało nas ono po modlitwach wieczornych aż do śniadania dnia następnego. Początkowo trudne, nowe doświadczenie dla wielu okazało się czasem, w którym mogliśmy nie tylko odpocząć od gwaru i szumu codziennej rzeczywistości, ale też odzyskać wewnętrzny dystans i wolność przede wszystkim po to, aby w swoim sercu usłyszeć głos Boga.
Kolejnego dnia wraz z naszym rekolekcjonistą zadawaliśmy sobie pytania: „kim jest Maryja?”, „dlaczego Panu Jezusowi zależy, abyśmy podążali do Niego drogą maryjną?” Chcąc odpowiedzieć na tak sformułowane, z pozoru proste pytania, dochodziliśmy do wniosku, że odpowiedzi na nie już tak proste wcale nie są. Codziennie określamy Ją wieloma tytułami, z których najważniejszy zawiera się w jednym słowie: MATKA.

Jeszcze trudniej było nam odpowiedzieć na pytanie „kim jest Maryja dla mnie?”, a szczególny problem za podążaniem do Jezusa Jej drogą mieli Ci, którzy we własnym życiu mieli trudności w relacjach z własnymi matkami, bądź też nie zaznali w swym życiu prawdziwej macierzyńskiej miłości. Wówczas wydaje się im, że Maryja niejako przesłania Pana Jezusa, osoby takie wolą się modlić do Niego lub samego Pana Boga. Uświadomiliśmy sobie więc, że dla wielu z nas Maryja jest wielką tajemnicą, a jej odkrycie prowadzi nas do głębszego poznania nas samych, naszych uczuć, myśli, pragnień i zranień, a z czasem – najgłębszych prawd, które skrywają nasze serca. Tylko poznanie i przyjęcie tej prawdy o nas samych może nas wyzwolić, uzdrowić i uzdolnić do prawdziwej miłości.

Tego dnia uczestniczyliśmy także we Mszy św. sprawowanej w bazylice Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Tutaj w głównym ołtarzu znajduje się przepiękny obraz Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Nieznana jest dokładna data jego powstania, nieznany jest też jego autor, wiadomo tylko, że od wieków obraz ten był czczony przez okoliczną ludność jako cudowny, a wierni tu przybywający za przyczyną Matki Najświętszej otrzymywali liczne łaski.

Po Eucharystii wraz z naszym przewodnikiem- kustoszem sanktuarium, ks. Krzysztofem Bielawnym udaliśmy się na położone na placu przykościelnym miejsce objawień, gdzie dawniej rósł klon, na którym objawiła się Matka Boża, a obecnie stoi kapliczka z krzyżem oraz figurą zaakceptowaną przez samą Najświętszą Panienkę. To ona wyraźnie poprosiła o jej wybudowanie i dała dokładne wskazówki na temat wyglądu figury. Uczyniła to za pośrednictwem dwóch pochodzących z niezamożnych polskich rodzin dziewczynek: Justyny Szafryńskiej i Barbary Samulowskiej, które były głównymi wizjonerkami podczas tamtych wydarzeń. Maryja przemówiła do nich w naszym ojczystym języku. Wagę tego faktu w stulecie objawień podkreślał św. Jan Paweł II, jeszcze wówczas kardynał Karol Wojtyła:

„Tę prawdę o polskiej kulturze, o jej korzeniach, o jej genealogii, o prawach jej rozwoju trzeba nam uświadomić sobie w dniu dzisiejszym (…) Przemawiając polskim językiem do polskich dzieci, Maryja ujęła się za dziedzictwem chrześcijańskim całej polskiej kultury. Potwierdzała w swych macierzyńskich ustach polskie słowo. A słowo ludzkie, słowo polskie, jest tym szczególnym tworzywem życia i kultury człowieka, życia i kultury narodu”.

Fakt, iż Matka Boża w okresie zaborów objawiła się w Gietrzwałdzie i użyła przy tym języka polskiego, miał dla nas ogromne znaczenie. Objawienia wpłynęły przede wszystkim na odrodzenie życia obyczajowego i podniesienie świadomości religijnej tutejszych wiernych. Dowodziły tego m.in. liczne wstąpienie do klasztoru, regularne uczęszczanie do kościoła, wspólne odmawianie Różańca św., nawrócenia oraz częste przystępowanie do sakramentów św. Wielkie zmiany dokonały się dzięki objawieniom także w życiu społeczno-politycznym, ich dobre skutki bowiem rozprzestrzeniły się wszędzie, przeniknęły także do Królestwa Kongresowego i Rosji .Dlatego objawienia Matki Bożej uznano jako przebudzenie świadomości narodowej Warmiaków i odrodzenie się ich poczucia jedności z Polakami z innych dzielnic.

W dalszej części naszej krótkiej wycieczki po sanktuarium udaliśmy się do położonego pod lasem źródełka, które integralnie łączy się z objawieniami, zostało pobłogosławione przez Matkę Bożą 08.09.1877 r. Stało się to z inspiracji ówczesnego proboszcze – ks. A. Weischla, który prawie czterdzieści duszpasterzował w Gietrzwałdzie, pilnie obserwował wszystkie wydarzenia i podpowiadał wizjonerkom, o co mają pytać lub o co prosić Matkę Najświętszą. Od czasu błogosławieństwa źródełko stanowi cel licznych pielgrzymek, a wierzący dzięki jego wodom doznają wielu łask i uzdrowień.

Na zakończenie tego dnia udaliśmy się na spotkanie z panem Grzegorzem Kasjaniukiem, który napisał książkę „Gietrzwałd. 160 objawień MB dla Polski i Polaków –na trudne czasy”, każdy z nas nb. otrzymał ją w prezencie wraz z dedykacją autora. Chociaż spotkanie rozpoczęło się wieczorem i trwało do późna, chyba nikt z obecnych nie żałował, że wziął w nim udział. Wiadomości na temat historii objawień, szczegóły dot. przekazanego przez Maryję orędzia, losów głównych bohaterów tamtych dni dla wielu z nas okazały się zupełnie nowe i niezwykle ciekawe. Najbardziej poruszające było jednak świadectwo samego autora, który pod wpływem spotkań z Maryją właśnie w tym miejscu powrócił na drogę wiary i całkowicie odmienił swe życie.

W ostatnim dniu naszego pobytu na gietrzwałdzkiej ziemi wraz z ks. rekolekcjonistą staraliśmy się zobaczyć Maryję w wielkim Bożym planie, dotyczącym naszego życia i naszego zbawienia. Uświadomiliśmy sobie, że jeżeli chcemy odpowiedzieć na pytanie „kim jest Maryja?”, musimy najpierw udzielić odpowiedzi na pytanie „kim jest Maryja dla Jezusa?” Musieliśmy sobie przy tym uświadomić, że to sam Bóg Ją wybrał, gdyż w pełni Mu zaufała i w pełni Mu zawierzyła. Zauważyliśmy, że to Jezus najpierw prowadzi nas do Maryi, a dopiero potem Maryja do Jezusa. Jezus przecież przygotował swoich uczniów i prowadził ich do Niej, a dopiero później oddał ich Jej.

To właśnie w sytuacji krytycznej, pod krzyżem Bóg podpowiada nam, kim jest Maryja. „Oto matka Twoja”- mówi do swego umiłowanego ucznia, a potem do Niej: „oto syn Twój”. Tę relację Matka Boża przyjmuje, jest Matką Przyjmującą, jest Matką nie tylko dla św. Jana, ale dla nas wszystkich. Od tej chwili nam pomaga, wspiera nas, wraz z nami się modli, towarzyszy nam w chwilach: radosnych i trudnych, tak jak towarzyszyła swemu Synowi w drodze na Golgotę i nigdy nas nie opuszcza. Odpowiedzią na Jej macierzyńską miłość jest nasze zawierzenie. Wówczas ma miejsce pełna realizacja w stosunku Bożego planu, który wypełnia się poprzez stałą obecność Maryi w naszym życiu i powołanie nas do miłości. Czy właściwie ten Boży plan realizujemy?- taka refleksja towarzyszyła nam podczas rozważań tego dnia.

W tym dniu mieliśmy także chwile, w których mogliśmy powtórnie udać się do sanktuarium, gdzie w ciszy i skupieniu zawierzyliśmy Naszej Matce wszystkie nasze troski i kłopoty i prosiliśmy o potrzebne łaski. Mogliśmy też wraz z innymi wiernymi odmówić modlitwę różańcową, a także powtórnie odwiedzić wszystkie miejsca, w których wiele lat temu Pani z Nieba ukazała się prostym dziewczynkom, aby do dziś przemieniać nasze serca; mogliśmy również przejść się po wzgórzach i odprawić nabożeństwo Drogi Krzyżowej, odwiedzić groby rodziców wizjonerki na pobliskim cmentarzu, zaczerpnąć wody z cudownego źródełka… Był to więc dla nas czas niezwykły – czas próby rozpoznania naszych serc, przemodlenia swoich uczuć, zrozumienia lęków i zranień, czas bardzo potrzebny do budowania naszej relacji z Bogiem, a przez to – do budowania relacji z ludźmi.

Po ostatniej w tym miejscu Eucharystii w bazylice, przed cudownym, łaskami słynącym wizerunkiem Maryi, Pani Prezes Maria Chodkiewicz dokonała uroczystego Aktu Zawierzenia Matce Bożej Gietrzwałdzkiej całego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich oraz wszystkich podległych mu szkół i przedszkoli, żarliwie i pokornie prosząc naszą Opiekunkę o pomoc i wsparcie w ich prowadzeniu, a także o Boże błogosławieństwo dla nich i ich dalszy pomyślny rozwój.

Późnym popołudniem, już o zmierzchu, po serdecznym, choć nieoczekiwanym spotkaniu z przebywającą tu na stałe zakrystianką- siostrą Julią – absolwentką naszych szkół SPSK w Łodzi oraz krótkiej naradzie dyrektorów opuszczaliśmy gościnną świętą warmińską ziemię. Na koniec było nam trochę żal, że stąd wyjeżdżamy, że wyjeżdżamy od Naszej Matki. Na te kilka dni Gietrzwałd stał się bliski naszym sercom tak jak drugi dom. Sanktuarium jest niewielkie, niektórym z nas dotychczas nieznane, pozornie wydaje się nawet zapomniane – nie ma tu bowiem tłumów pielgrzymów, uroczystych procesji, długich nabożeństw… Jest to jednak miejsce, gdzie człowiek w ciszy i spokoju może się pomodlić, jak dziecko wypłakać i przytulić do swojej Matki.

Pamięć o Jej orędziu, prośbę, abyśmy codziennie gorliwie odmawiali Różaniec św. zachowaliśmy w naszych sercach i zabraliśmy ze sobą do naszych domów. W drodze powrotnej jak echo wracały do nas słowa Matki Bożej, wypowiedziane na pocieszenie do głównych wizjonerek: „Nie smućcie się, bo ja zawsze u was będę.”

Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich na Jasnej Górze

Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich na Jasnej Górze

W dniach 27-28 lutego 2017 r. dyrektorzy szkół SPSK uczestniczyli w Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów Szkół Katolickich na Jasnej Górze. Większość wystąpień prelegentów dotyczyła zagadnień związanych z nową reformą oświaty. Pierwszego dnia P. Grzegorz Pochopień, Zastępca Dyrektora Strategii i Współpracy Międzynarodowej w MEN przedstawił zmiany w sposobie dotowania szkół. Uczestnicy konferencji wysłuchali również świadectwa o śp. Helenie Kmicic oraz konferencji ks. dr Wojciecha Węgrzyniaka wprowadzającej w Wielki Post. Wieczorem, w Kaplicy Matki Bożej, podczas Eucharystii homilię wygłosił Ks. Bp Marek Mendyk, Asystent RSK. Spotkanie zakończyło się Apelem Jasnogórskim.

W drugim dniu przedstawione zostały: zagadnienia prawne związane z wdrażaniem reformy oświatowej, wybrane zagadnienia prawa pracy oraz podstawy programowe 8-letniej SP z j. polskiego, historii i WOS. Jak zwykle konferencja była również okazją do dyskusji, wymiany doświadczeń oraz przedstawiania stanowiska środowiska szkół katolickich wobec zachodzących zmian.

Relacje z konferencji także na stronie Radia Jasna Góra