Polsko-niemiecka wymiana młodzieży w Elblągu

Polsko-niemiecka wymiana młodzieży w Elblągu

            Po raz pierwszy zorganizowaliśmy wymianę młodzieży między naszą Publiczną Szkołą Podstawową i Publicznym Gimnazjum ze szkołą  w Norden, w Niemczech.  Przyjechali do nas uczniowie i nauczyciele z Urlichsgymnasium i byli u nas od dnia 17.09.2017r. do dnia 24.09.2017r.

            Nawiązanie współpracy ze szkołą niemiecką i doprowadzenie do wymiany młodzieży było marzeniem nauczycieli i uczniów naszych szkół. Znalezienie na terenie Niemiec szkoły partnerskiej, wbrew pozorom, nie jest łatwą sprawą. Nasze marzenie spełniło się dzięki Pani Marii Chodkiewicz – Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkól Katolickich. Pani Prezes poprosiła  Panią Annę Paśko, nauczycielkę z Dąbrowy Górniczej  o skontaktowanie nas ze szkołą w Norden oraz o pomoc nam w pozyskaniu środków finansowych z instytucji państwowych.  Pani Anna miała od kilku lat wymianę ze szkołą w Norden.  W nawiązaniu kontaktu pomogła nam również pani Agnieszka Szczepańska , która była wcześniej dyrektorką naszej szkoły podstawowej.

                Wymiana uczniów odbyła się pod hasłem „Co to jest szczęście?”  Uczniowie niemieccy mieszkali u rodzin polskich, które zapewniały im nie tylko utrzymanie ale także organizowały czas po południu w poniedziałek i w piątek oraz w sobotę. Do Polski przybyło 14 uczniów i 2 opiekunów z Niemiec. Opiekunowie to  nauczyciele z Urlichsgymnasium pani Martine Jürgens i pan Jochen Fischer.

          Podczas wymiany mieliśmy bardzo dużo  różnych atrakcji i spotkań. Było cudownie, choć  brakowało nam czasu na odpoczynekJ  Nasze germanistki: pani dyrektor Małgorzata Rysicka i pani Iwona Kawałkowska  zadbały o intensywny program.  Bardzo dużo zobaczyliśmy  w ciągu tych pięciu dni.

Wszystko było możliwe dzięki wsparciu finansowemu, takich instytucji jak:

 • Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania w Krakowie,
 • Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży  w Warszawie,
 • Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Szkól Katolickich w Częstochowie,
 • Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Miasta i Powiatu Elbląg.

oraz dzięki pomocy merytorycznej oraz organizacyjnej, którą udzielili nam: 

 • Pani Maria Chodkiewicz – prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkól Katolickich w Częstochowie,
 • Pani Anna Paśko –  germanistka ze Szkół SPSK w Dąbrowie Górniczej,
 • Pan Jacek Gazda ze Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania w Krakowie,
 • Pan Krzysztof Oblamski z PNWM,
 • ksiądz Ryszard Półtorak z Parafii Trójcy Świętej w Elblągu,
 • pan Marek Pruszak  – przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu,
 • pani  Romualda Howaniec i pan  Tomasz Dłuszczakowski, czyli Dyrekcja naszej Publicznej Szkoły Podstawowej,
 • pani Adela Świerta – opiekun SU z naszej Szkoły i pan Włodzimierz Wawro – nauczyciel techniki i informatyki z naszych szkół,
 • pani Ewa Grobelna i pani Katarzyna Smeja-Skulimowska – nauczycielki plastyki z naszych szkół,
 • pani Renata Biernacka – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK w Bielicy oraz pani Dominika Srebnik, nauczycielka wychowania fizycznego z tej samej szkoły.

Wielką pomoc we wszystkim i wsparcie finansowe udzielili nam Rodzice naszych uczniów.

               W poniedziałek , dnia 18.09.2017r., odwiedziła wszystkich uczestników wymiany i nauczycieli Pani Maria Chodkiewicz – prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich z Częstochowy.  Było nam bardzo miło. Pani Prezes powitała w języku niemieckim naszych gości z Norden. Tego dnia  młodzież z naszych szkół oraz z Niemiec  pracowała nad wspólnym projektem  „CO TO JEST SZCZĘŚCIE?”  Była podzielona na cztery grupy. Każda z grup miała inne zadania do przygotowania a potem je zaprezentowała. Było dużo radości i zabawnych sytuacji. Grupa pierwsza zaśpiewała  po niemiecku piosenkę o szczęściu. Grupa druga przygotowała po angielsku scenkę o szczęściu. Najłatwiejsze zadanie miała grupa trzecia. Przygotowała plakat pt. „Szczęście”. Grupa czwarta przeprowadziła w szkole wywiad ”Co to jest szczęście?

               Zwiedziliśmy razem z naszymi gośćmi: Westerplatte, Gdańsk, Gdynię, Sopot. Byliśmy nad Bałtykiem i na molo w Sopocie. W Malborku byliśmy z  Zamku Krzyżackim. Pojechaliśmy też do Fromborka i tam zwiedziliśmy  kompleks katedralny oraz Planetarium.  W drodze powrotnej podziwialiśmy  krajobraz nad Zalewem Wiślanym. Zwiedziliśmy również naszą piękną Starówkę w Elblągu. Byliśmy też w naszej Katedrze.  Goście z Niemiec poznali legendę o Piekarczyku, który uratował Elbląg przed Krzyżakami. Przy Bramie Targowej stoi rzeźba Piekarczyka  i każdy, kto potrze  nos Piekarczyka, to z pewnością powróci do naszego miasta. Wszyscy goście potarli nos Piekarczyka.

              Wzięliśmy udział  w obchodach  Dnia Sportu w zaprzyjaźnionej Publicznej Szkole Podstawowej SPSK w Bielicy. Tam odbyły się dwa mecze piłki nożnej: jeden  między chłopcami z Bielicy a uczniami z Elbląga i z Norden. Niestety przegraliśmy ten mecz. Drugi mecz był między dziewczynami z Bielicy a uczennicami z Elbąga i Norden. Nasza drużyna dziewczyn wygrała. HURRA!!! Po meczach było wielkie grillowanie. Wszyscy otrzymali nagrody.

               W programie znalazły się takie aktywności, jak wspólne gotowanie, sesja zdjęciowa, gry i zabawy integracyjne, dyskoteka przygotowana przez Samorząd Uczniowski. Podczas tych imprez uczestnicy wymiany poznawali się wzajemnie i uczyli się współpracować w grupach mieszanych. Bardzo dużo przyjemności sprawiło nam wszystkim wspólne gotowanie pierogów i robienie naleśników oraz gofrów pod czujnym okiem pana Włodzimierza Wawro. Dzięki panu Wawro mamy piękne pamiątkowe zdjęcia. Dyskoteka też była super. Pani Adela Świerta zadbała o cudowną atmosferę. Oprócz uczestników wymiany byli  inni uczniowie z naszych szkół.

             Ukoronowaniem naszej wymiany była mini konferencja z udziałem przewodniczącego Rady Miejskiej pana Marka Pruszaka, podczas której młodzież miała poznać krótką historię naszego miasta, zobaczyć film o Elblągu i znanych ludziach. Uczniowie dowiedzieli się też o pracy Rady Miasta. Po spotkaniu wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki –  książki w języku polski i angielskim zawierające zdjęcia najpiękniejszych zabytków Elbląga i jego okolicy oraz legendę o Piekarczyku w formie komiksu, długopisy i kredki.

               Podczas wymiany odwiedziliśmy Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Miasta i Powiatu Elbląg. Pani Róża Kańkowska – przewodnicząca Stowarzyszenia i pani Krystyna Sucharska przedstawiły nam w formie prezentacji multimedialnej – bardzo ciekawą historię Elbląga. Były tam też zdjęcia miejsc, których w naszym mieście już nie ma.

               Jeszcze były inne atrakcje, jak np.: zwiedzanie naszej szkoły czy zakupy w centrum handlowym w Elblągu i w Galerii  Bałtyckiej.

                Nasi uczniowie ze szkoły podstawowej czy z gimnazjum poradzili sobie w bezpośredniej komunikacji. Już trzeciego dnia zniknęły bariery językowe i strach przed popełnianiem błędów. Dzięki przyjaznej atmosferze i sympatycznym partnerom projekt przebiegał dokładnie według zamierzonych celów. Młodzi ludzie z dwóch odmiennych kulturowo krajów mieli okazję poznać się bliżej, zaprzyjaźnić i obalić niesłuszne stereotypy, które nadal przeszkadzają nam w kontaktach między Polską a Niemcami. Najważniejsze jest to, że uczestnicy wymiany uświadomili sobie, że młodzi ludzie są wszędzie tacy sami, a miasta oraz miejsca, które  zwiedzili, przybliżyły im wspólną historię Polski i Niemiec.

               Gdy wszyscy żegnali się ze swoimi partnerami przed ich wyjazdem, to zrobiło się smutno i nawet pociekły łzy.  Nasi uczniowie już liczą dni do spotkania się z ich partnerami w Norden.   Z sentymentem wspominali, czas oczekiwania na przyjazd młodzieży z Norden. Rodzice byli zadowoleni, ponieważ goście byli bardzo kulturalni, sympatyczni i uprzejmi.

                    Podsumowanie przeprowadzono w formie spotkanie z młodzieżą i ich rodzicami przy kawie, owocach i cieście. Dyskutowano na temat wymiany: co podobało się a co nie i dlaczego?  Stwierdzono, że prawie wszystko się uczniom podobało, oprócz wycieczki do Planetarium, ponieważ tam były bardzo niewygodne krzesła:) Według uczniów najlepszą wycieczką był wyjazd do Gdańska, Westerplatte i Sopotu, ponieważ dużo zwiedzili i byli nad Bałtykiem. Podobała im się bardzo Starówka Gdańska. W czasie podsumowania omówione też, komunikację językową. Uczniowie stwierdzili, że nie boją się mówić po angielsku oraz że wzrosła ich motywacja do nauki języka niemieckiego. Na pytanie: czy macie dobry kontakt ze swoimi partnerami wymiany? Wszyscy odpowiedzieli: tak, nawet bardzo dobry kontakt.

                                                        Artykuł napisała Małgorzata Rysicka

Otwarcie Boiska Sportowego w Trzcince

Otwarcie Boiska Sportowego w Trzcince

17 października miało miejsce uroczyste otwarcie boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej SPSK im. Św. Bernadetty Soubirous w Trzcince.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą pod przewodnictwem księdza Biskupa Teofila Wilskiego. Następnie wszyscy udali się na nowo wybudowane boisko. Po wystąpieniach zaproszonych gości Ksiądz Biskup pobłogosławił obiekt, po czym dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi. Uroczystość zakończyła się „sportowymi” występami uczniów.

Wspaniały obiekt powstał na terenie naszej szkoły jest zasługą wspaniałych Rodziców, pana Wójta Karola Misiaka oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich.

Życzenia z okazji Święta Edukacji Narodowej

Życzenia z okazji Święta Edukacji Narodowej

Częstochowa, dnia 13 października 2017 r.

Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy

Szanowni Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli

            Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

„Zwracam się również do was, drodzy nauczyciele i wychowawcy. Podjęliście się wielkiego zadania przekazywania wiedzy i wychowania powierzonych wam dzieci i młodzieży. Stoicie przed trudnym i poważnym wezwaniem. Młodzi was potrzebują. Oni poszukują wzorców, które byłyby dla nich punktem odniesienia. Oczekują odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań, jakie nurtują ich umysły i serca, a nade wszystko domagają się od was przykładu życia. Trzeba, abyście byli dla nich przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami i sprzymierzeńcami w młodzieńczej walce. Pomagajcie im budować fundamenty pod ich przyszłe życie.”

(Jan Paweł II, Łowicz 1999)

Te słowa umiłowanego Ojca Św. Jana Pawła II kieruję do Państwa z okazji Święta Edukacji Narodowej, gdyż wyrażają one najgłębszy sens powołania nauczycieli i wychowawców.

Mam pełną świadomość wielkiej odpowiedzialności związanej z realizacją nauczycielskiego powołania, a równocześnie dzisiejszych uwarunkowań które czynią tą pracę coraz trudniejszą. Być nauczycielem szkoły katolickiej dzisiaj to wielka sztuka prowadzenia uczniów „pod prąd” negatywnych zjawisk i zagrożeń.

Celem działania szkół i przedszkoli Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich jest integralny rozwój człowieka. Chcąc wychować dzieci i młodzież musimy świadomie je do tego celu prowadzić. Przekazywana wiedza i umiejętności mogą przynieść dobre owoce tylko wtedy, gdy będzie im towarzyszyć dojrzała osobowość i ukształtowany charakter, a przede wszystkim właściwie uformowane sumienie. Dlatego musimy być wrażliwi na osobę wychowanka, a zwłaszcza jego sferę duchową – intelekt i wolę.
Z wielką głębią wyraził to w swoich słowach św. Jan Paweł II „…wychowanie ulega degradacji, kiedy zmienia się w czyste kształcenie. Proste, wyrywkowe gromadzenie umiejętności, metod i informacji nie może bowiem zadowolić ludzkiego głodu i pragnienia prawdy”( św. Jan Paweł II, 4 marca 1983 r.).

Trudne i piękne jest zatem Państwa powołanie bycia przewodnikiem na ścieżkach poznawania prawdy. Dlatego, moją wielką wdzięcznością otaczam dzisiaj wszystkich nauczycieli, wychowawców i pracowników szkół i przedszkoli Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich.

Życzę, by nie zabrakło Państwu sił i motywacji do wypełniania misji zadanej przez Boga.

Wasz nauczycielski i wychowawczy trud złożyliśmy w ostatnich dniach września w ręce Pani Fatimskiej, prosząc, by owocował w sercach wychowanków wzrastaniem w mądrości, wrażliwością na dobro i piękno, trwałymi, pięknymi postawami życiowymi.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzę Wszystkim radości płynącej z wypełniania życiowego powołania, wielu sukcesów w pracy, miłości wychowanków oraz pełni rozwoju osobistego.

   Z pamięcią w sercu

Prezes

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

                                                                                                                  Maria Chodkiewicz

ŚW. JÓZEF SANCHEZ DEL RIO PATRONEM W SINIARZEWIE

ŚW. JÓZEF SANCHEZ DEL RIO PATRONEM W SINIARZEWIE

10 października br. wspólnota Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Siniarzewie obchodziła szczególne święto.

            Od tej pory funkcjonująca już piąty rok placówka będzie prowadziła misję duchową, wychowawczą i edukacyjną pod patronatem świętego Jose Sancheza del Rio, kilkunastoletniego męczennika z Meksyku, którego niesamowita historia zainspirowała Deana Wrighta do nakręcenia epickiego filmu pt. Cristiada.

            Wydarzenia mające miejsce w Meksyku lat 20-tych XX wieku stały się tłem dla niezłomnej postawy młodego chrześcijanina, ogłoszonego niespełna rok temu, bo 16 października 2016 r., świętym Kościoła Katolickiego przez papieża Franciszka.

            Uroczystość nadania imienia  szkole w Siniarzewie rozpoczęła się w Kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła. Ksiądz Biskup Wiesław Alojzy Mering, przewodniczył Mszy Świętej i wygłosił homilię, w której wyraził swoją radość z wyboru przez społeczność szkolną takiego patrona. Dalsza część uroczystości, w tym przemówienia gości, śubowanie na sztandar, przybijanie gwoździ oraz część artystyczna, odbyła się już w budynku szkoły.

            Na zaproszonych gości czekało też specjalnie przygotowane menu, a szczególnym uznaniem cieszyły się  kujawskie specjały kuchni regionalnej.

            Szkołą w Siniarzewie prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich z Częstochowy zyskała kolejną ważną kartę w swojej kilkuletniej historii. Posiadanie świętego patrona stanowi istotny element tożsamości wspólnoty Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im św. Józefa Sancheza del Rio w Siniarzewie.

           Karolina Gralak

Szkolenie nauczycieli rejony częstochowskiego

Szkolenie nauczycieli rejony częstochowskiego

W dniu 23 września w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK w Częstochowie oraz w Parafii pod wezwaniem Św. Józefa w Częstochowie odbyło się szkolenie wszystkich nauczycieli szkół i przedszkoli rejonu częstochowskiego (Bieżeń, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Kłobuck, Lgota, Mysłów, Rybna, Zawiercie, Winowno).

Tematem spotkania był „Integralny rozwój nauczyciela i ucznia”. Szkolenie rozpoczęło się Mszą Świętą oraz adoracją Najświętszego Sakramentu. Następnie w budynku szkoły podstawowej odbyły się dwa tematyczne wykłady. Pierwszy z nich prowadził ks. Krzysztof Czapla na temat „Aktualność wezwania Matki Bożej z  Fatimy”. Pop przerwie obiadowej rozpoczęła się konferencja ks. Rafała Pietruszki, kapłana pracującego w naszej placówce w Dąbrowie Górniczej pt. „Życie offline wezwaniem dla dziecka i szkoły. Zrozumieć, aby pomóc.”

Był to bogaty czas w treści i duchowe doświadczenie dla każdego z nas. Dziękujemy wszystkim za obecność i życzymy owocnej pracy dydaktycznej.

 

Pani Dyrektor Maria Dragon laureatką XLIV Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia

Pani Dyrektor Maria Dragon laureatką XLIV Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oraz Kapituła Nagrody przyznały naszej pani dyrektor Marii Dragon nagrodę za pracę na rzecz rozwoju szkolnictwa katolickiego na Śląsku Opolskim oraz troskę o wychowanie młodego pokolenia w oparciu o wartości chrześcijańskie i etos patriotyzmu. Laureatka z wdzięcznością odebrała wyróżnienie 20 września 2017 r. z rąk arcybiskupa Wiktora Skworca, metropolity katowickiego oraz znamienitych członków Kapituły Nagrody.

W trakcie uroczystości, która odbyła się w Auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zebrani goście mieli okazję poznać skromność pani Marii Dragon oraz rozmach jej wieloletnich działań. Laureatka z wdzięcznością i wzruszeniem mówiła o swoich wychowankach i nauczycielach, towarzyszących jej rodzicach uczniów i absolwentów oraz wszystkich pracownikach szkół katolickich w Opolu. Słowom podziękowania patronowały święta Rita i święta Teresa Benedykta od Krzyża. To one, jako patronki naszych szkół, wspierały Panią Dyrektor siłą ducha, wytrwałością i konsekwencją w dążeniu do odkrywania prawdy o Bogu i drugim człowieku.

Muzyczny prezent dla Laureatki przygotowali państwo Skibowie. Wraz z synem Jędrzejem oraz uczennicą naszego liceum Julią Dotą wystąpili w finale uroczystości, prezentując własne artystyczne interpretacje popularnych i religijnych pieśni. Ten szczególny moment w karierze Pani Dyrektor oklaskiwała delegacja nauczycieli i uczniów naszych szkół oraz znamienici goście ze śląskiego środowiska samorządowego i katolickiego.

Biorąc pod uwagę, że właśnie obchodzimy dziesięciolecie pracy pani Marii Dragon na stanowisku dyrektora opolskich Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich , odebrana przez nią Śląska Nagroda im. Juliusza Ligonia nabiera szczególnego znaczenia. Patron wyróżnienia, działacz społeczny i poeta, w jednym ze swoich wierszy prosił, by jego praca przynosiła pożytek Bogu i każdemu bliźniemu. Niewątpliwie pani Dyrektor, otaczając opieką swoich uczniów i pracowników, kontynuuje dzieło śląskiego społecznika i innych laureatów prestiżowej nagrody.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wyjątkowego wydarzenia.

Rekolekcje wakacyjne – Mikoszewo

Rekolekcje wakacyjne – Mikoszewo

Tegoroczne rekolekcje wakacyjne dla nauczycieli i pracowników placówek Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Mikoszewie odbywały się w dniach od 25 czerwca do 1 lipca 2017 r. pod hasłem „Z Maryją chcemy odnawiać przymierze z Chrystusem”. Był to czas głębokich doświadczeń duchowych osób połączony z niezwykłą radością i pokojem wielu serc.

Uczestnicy rekolekcji mieli możliwość na nowo odkrywać modlitwę różańcową jako modlitwę Maryi, jako niezwykły skarb, szansę na wchodzenie w historię życia Pana Jezusa i Jego Matki, możliwość wsłuchiwania się w Słowo Boże. Różaniec jest okazją do wydobywania z siebie tych miejsc, które modlący chciałby uleczyć z pomocą Maryi, która na nowo układa nasze życie.
W drugim dniu Ojciec Piotr ukazał niezwykłą wartość życia Słowem Bożym. Każdy wierzący powinien systematycznie czytać Pismo Święte, tak jak czytał je sam Jezus. Kontakt ze Słowem Bożym na co dzień pozwala odnaleźć swoje powołanie, misję życia, znaleźć odpowiedzi na pytania, które stawia każdemu Bóg – kim jestem dla Niego i kim On jest dla mnie.

W kolejnych dniach rekolektanci rozważali zagadnienia związane z modlitwą, a w szczególności modlitwą wstawienniczą, która potrafi przełamywać w nas mury, ograniczenia, potrafi stworzyć nową rzeczywistość do przekraczania samych siebie. Wzorem modlitwy wstawienniczej jest modlitwa Pana Jezusa na Krzyżu, kiedy wstawiał się za grzesznikami. Modlitwa wstawiennicza ma ogromną siłę. Może powstrzymać wyroki Boże. Zmienić Bożą decyzję. Modląc się musimy czasem bronić innych przed nimi samymi, umieć po chrześcijańsku upomnieć bliźniego, dać mu nadzieję, że może żyć inaczej niż żyje, ukazać Boże Miłosierdzie. Inną formą modlitwy jest uwielbienie, w którym człowiek przywraca Panu Bogu Jego pierwsze miejsce. To czego człowiek nie otrzymuje, gdy prosi, często otrzymuje kiedy uwielbia Boga w swym życiu, w wydarzeniach.

Niezwykle poruszająca była konferencja o miłości i wspólnocie. Miłość to odpowiedzialność, to pragnienie takiego dobra dla osoby, jakiego pragnie dla niej sam Bóg.

Trzeba kochać w prawdzie. Aby budować wspólnotę osób, trzeba żyć i dzielić się Słowem Bożym. Cechą wspólnoty jest jedność, która jest owocem Ducha Świętego. We wspólnocie obecny jest Chrystus. On we wspólnocie się objawia i daje. Każdy członek wspólnoty jest ważny, ma swoje miejsce, nikt nie może go zastąpić. Gdy człowiek zostaje sam – łatwo go złamać. Wspólnota ma swą siłę, która wynika z relacji każdej osoby z Duchem Świętym.

Rekolekcje podsumowywała konferencja i modlitwa o uzdrowienie i wybaczenie. Ojciec Piotr zachęcał do tego, aby nie tracić nigdy cierpliwości i zawierzać swe życie Panu Bogu. Trzeba mieć nadzieję, że On zawsze wyprowadza każdego ze zła. Trzeba Mu tylko zaufać. Miejscem, w którym na nowo doznajemy uzdrowienia jest Niepokalane Serce Maryi.

Każdego wieczoru wielu uczestników rekolekcji brało udział w adoracji Najświętszego Sakramentu, którą ubogacał piękny śpiew zespołu muzycznego złożonego z nauczycieli naszych szkół i przedszkoli.

Radosny klimat na rekolekcjach wprowadzała grupa dziecięca, która swoje rekolekcje przeżywała pod opieką Państwa Doroty i Marka Pelczarów ze szkoły w Stanisławiu Górnym i Ponikwi. Wśród wydarzeń przygotowanych przez animatorów dziecięcych na szczególną uwagę zasługuje piękna sztuka teatralna w wykonaniu dzieci oraz Pierwszy Festiwal Piosenki Rodzinnej, który stał się świetną okazją do integracji wszystkich uczestników rekolekcji. W czasie festiwalu na scenie wystąpiły liczne grupy muzyczne złożone z dorosłych i dzieci. Wszyscy doskonale się bawili.

W rekolekcjach udział wzięło łącznie 306 osób ( 226 dorosłych i 80 dzieci i młodzieży ). Rekolekcje prowadził Ojciec Piotr Stanikowski – charyzmatyczny kapłan z Zakonu Paulinów – Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika

XIX Pielgrzymka SPSK na Jasna Górę

XIX Pielgrzymka SPSK na Jasna Górę

W dniu 19 czerwca 2017 roku odbyła się XIX Ogólnopolska Pielgrzymka Szkół i Przedszkoli Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich na Jasną Górę. Ze wszystkich zakątków Polski, z północy i południa, ze wschodu i zachodu podążały dziesiątki autobusów, busów i aut prywatnych z uczniami, nauczycielami, rodzicami i przyjaciółmi szkół SPSK, aby uczestniczyć w kolejnej pielgrzymce dziękczynnej Stowarzyszenia na Jasną Górę. Pielgrzymce, na którą całe wspólnoty szkolne przybywają do Częstochowy, aby złożyć pokłon Matce Bożej – Patronce Stowarzyszenia, dziękować za wszystko, czego doświadczyły w mijającym roku szkolnym i oddać swoje sprawy w Jej kochające ręce. Pielgrzymka to także okazja do wspólnej modlitwy i spotkania się wszystkich szkół, wspólnej zabawy, śpiewu, rozmów.

Podczas tegorocznej pielgrzymki uroczystą Eucharystię na szczycie Jasnej Góry celebrował wraz z licznie przybyłymi kapłanami z parafii, w których funkcjonują nasze szkoły, J.E. Bp. Marek Mendyk – Biskup Pomocniczy Diecezji Legnickiej, Asystent Rady Szkół Katolickich. W swej homilii ks. biskup podkreślił znaczenie szkół katolickich dla oświaty w Polsce i wyznaczył zadania do realizacji, które każda wspólnota szkolna powinna podjąć, aby wyjść naprzeciw wezwaniu Ojca Świętego Franciszka, by iść i głosić Ewangelię światu. Liturgię uroczystej Mszy świętej ubogacił udział wielu pocztów sztandarowych ze sztandarami łopoczącymi ze szczytu Jasnej Góry oraz uczniów, którzy w strojach regionalnych z Wielkopolski, Podhala, Podkarpacia, Ziemi Wieluńskiej i Opolskiej składali dary ofiarne ołtarza.


Po Komunii św. Zarząd SPSK z Panią Prezes Marią Chodkiewicz klęcząc przed obliczem Matki Bożej Częstochowskiej, zawierzył wszystkie wspólnoty szkolne i ich sprawy pod Jej opiekę słowami wypowiedzianymi przez Biskupów polskich podczas Poświecenia Kościoła w Polsce i Ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi na Krzeptówkach w dniu 6 czerwca 2017 r.


W drugiej części pielgrzymki uczestnicy wzięli udział w koncercie zespołu „Sąsiedzi”. Następnie zostały podsumowane konkursy organizowane w szkołach przez Stowarzyszenie. Ogłoszono wyniki i wręczono nagrody laureatom konkursów plastycznego i literackiego – „Jesteśmy piękni, pięknem Twoim Panie – Panie dziękuję Ci, że mnie kochasz, spraw bym zakochał się w moim życiu”.

Spotkanie pielgrzymkowe zakończyła wspólnie odmówiona Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Uroczystość nadania imienia szkole w Starym Bystrem

Uroczystość nadania imienia szkole w Starym Bystrem

Dnia 3 czerwca 2017 roku odbyła się uroczystość nadania imienia św. Jana Pawła II Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Starem Bystrem.

Nabożeństwu przewodniczył Jego Ekscelencja ks. biskup Jan Szkodoń.  W czasie Mszy św. został poświęcony nowy sztandar szkoły z wizerunkiem naszego Wielkiego Rodaka św. Jana Pawła II. W tak wielkim wydarzeniu brała udział Pani Prezes SPSK Maria Chodkiewicz, członkowie Zarządu SPSK,przedstawicielka Małopolskiego Kuratora Oświaty Pani Maria Głuszak, Wójt Gminy Czarny Dunajec Pan Józef Babicz, Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Gonciarczyk, radni, dyrektorzy i nauczyciele szkół z gminy Czarny Dunajec oraz z placówek SPSK z całej Polski, a także mieszkańcy Starego Bystrego. Rodaków z USA reprezentował Pan Józef Obrochta z rodziną. Po Mszy św. goście zostali przewiezieni dorożkami, które zorganizował  Pan Stanisław Biela, do szkoły.

W szkole „Na Skałce”  J. E. ks. bp J. Szkodoń poświęcił tablice upamiętniające nadanie imienia szkole i ofiary katyńskie. Następnie dalsza część tego niezwykłego wydarzenia miała miejsce w remizie OSP Stare Bystre.

W części oficjalnej składano gratulacje wraz z najlepszymi życzeniami. Zebrani mogli obejrzeć program artystyczny, który przygotowali uczniowie oraz młodzież z zespołu „Turnie” i „Mali Miętusianie”.  Wystąpił również kabaret „Marusynianki”. Zaś kapela „Martyny” bawiła zebranych gości.

Więcej na: starebystre2.spsk.info.pl

Przegląd Teatrów 2017 już za nami

Przegląd Teatrów 2017 już za nami

Ponad tysiąc sto młodych ludzi pragnących przeżyć przygodę z teatrem, 52 grupy aktorskie z całej niemal Polski, szczególny klimat stworzony przez organizatorów na deskach salezjańskiego teatru przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Częstochowie.

Tak najkrócej można by scharakteryzować odbywający się w Częstochowie w dniach 24 – 28 kwietnia b. r. , zorganizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich pod hasłem: „Panie, dziękuję Ci, że mnie kochasz; spraw bym zakochał się w moim życiu”, VIII Przegląd Teatrów Szkolnych.

Tematyka obejmowała tryptyk tematyczny: „Ewangelia nawigatorem na drogach życia”, „Uczynki miłosierdzia programem mojego życia”, „Bóg w relacji z człowiekiem”.

Celem Przeglądu jest kształtowanie sfery duchowej i wychowawczy wpływ teatru na rozwój młodego człowieka, popularyzowanie dobrze pojętej sztuki, kształcenie wrażliwości na słowo.

Tegoroczna edycja, ciesząca się wielkim zainteresowaniem stała się wielką Ewangelizacją i doskonałymi rekolekcjami, zarówno dla młodych aktorów, ich opiekunów, a także dla jurorów.

Wielomiesięczne próby i przygotowania do spektakli jednoczyły całe rodziny, zmuszały do refleksji nad życiem i postępowaniem w świetle przygotowywanych ról, a często wspólnie pisanych scenariuszy.

Pośród prezentowanych form scenicznych, oprócz tradycyjnego teatru nie zabrakło pantomimy, baletu, teatru cieni, monodramu, komedii, widowiska słowno-muzycznego.

Aktorzy korzystając z ciekawych scenografii i oprawy muzycznej pokazali, że miłością, cierpliwością i dobrem można pokonać wszelkie trudności, nawet z największego upadku możesz się podźwignąć, a jeśli nie potrafisz wstać, to spróbuj uklęknąć.
Uświadomili również widzom, że człowiek stworzony przez Boga do doskonałości ma jednak własną wolę w wyborze dobra lub zła, a w krytycznych sytuacjach czuwa nad nami Anioł Stróż i Boża Opatrzność, apelowali, aby zmieniać kamienne serca w serca z ciała i duszy.

Młodzi ludzie, zastanawiając się jakimi są naprawdę, przypomnieli słowa Papieża Franciszka o potrzebie czynnego uczestniczenia w życiu społecznym i Kościoła, szukali własnych życiowych dróg, będąc przeświadczeni, że Bóg obdarza nas różnymi darami, z których każdy, nawet ten przykry i niezrozumiały ma konkretne znaczenie.
W prezentowanych spektaklach nie zapomniano o przekazie wartości patriotycznych, co w sugestywny sposób przedstawili uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Stanisławiu Górnym w sztuce wg autorskiego scenariusza: „Zachowałam się jak trzeba – Inka”.

Niezapomnianych wrażeń dostarczyli widzom najmłodsi adepci sztuki scenicznej, przedstawiając swoją wizję świata, pełnego miłości, dobra i wzajemnej życzliwości. Uczestnicy Przeglądu przekazali wszem i wobec, że życie człowieka jest jednym wielkim teatrem, którego reżyserem jest sam Bóg, scenariuszem Ewangelia, a człowiek tylko aktorem starającym się lepiej, lub gorzej odegrać swoją rolę.

Pośród pomysłodawców i twórców tej wielkiej przygody z teatrem wymienić trzeba Prezesów SPSK, Marię Chodkiewicz i Wiolettę Błasiak, organizatorów: Ksymenę Rapczyńską, Maję Olszewską, Katarzynę Malczewską, Anetę Królikowską, Marcina Mierczaka, wraz z całym personelem Katolickich Szkół Specjalnych im. św. Antoniego z Padwy, a także jurorów pod przewodnictwem aktora Adama Hutyry.

Pośród zespołów, których występy szczególnie utkwiły w sercach jurorów i widzów trzeba wymienić: SP im. św. Stanisława Kostki w Bieńcu, Katolickie Gimnazjum im. św. Faustyny Kowalskiej w Łodzi, Publiczne Gimnazjum im. bł. Maksymiliana Binkiewicza oraz Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. BP Teodora Kubiny w Wieluniu, Katolicką SP im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czerwiennem Górnym, Publiczną SP w Lgocie, czy SP w Klementynowie.

Nie zabrakło wyróżnień za grę aktorską, za ciekawą scenografię, choreografię, dla najlepszego przedszkola, dyplomów za udział w tej wielkiej ewangelizacji poprzez teatr oraz nagród publiczności. Nagrodę specjalną Prezesa SPSK za grę aktorską w formie monodramu otrzymał Rafał Szczepański ze Szkół Specjalnych w Częstochowie, natomiast nagroda reportera „Niedzieli” przypadła w udziale Grupie Przedszkolnej przy PSP im. św. Antoniego z Padwy w Brzezince. Nie zabrakło też nagrody Grand Prix która to powędrowała do LO im. BP Teodora Kubiny w Wieluniu za sztukę „Ławeczka zagubionych”.

Artykuł i zdjęcia: Wojciech Mścichowski

niedziela.pl