Boisko do koszykówki w Kłobucku

Boisko do koszykówki w Kłobucku

Właśnie zakończyła się budowa boiska do koszykówki przy Publicznej Szkole Podstawowej SPSK w Kłobucku, w sołectwie Smugi. Było to możliwe dzięki projektowi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, nagrodzonemu w dobrosąsiedzkim programie „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Boisko jest dodatkową szansą dla dzieci i młodzieży na znalezienie dla siebie ciekawej formy spędzania wolnego czasu. Możliwości gry w koszykówkę, pomoże też kształtować w zawodnikach zasady współpracy i wesprze integrację.

„WzMOCnij swoje otoczenie” wspiera lokalne inicjatywy związane z aktywizacją społeczną, rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej, poprawą jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Więcej informacji o działalności Polskich Sieci Elektroenergetycznych i programie przeczytać można na stronach https://raport.pse.pl/pl/ i www.wzmocnijotoczenie.pl.

 

 

 

 

Źródło: https://klobuck.spsk.info.pl/mamy-boisko-do-koszykowki/
OBCHODY DNIA PAPIESKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DĘBNIKU

OBCHODY DNIA PAPIESKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DĘBNIKU

W dniu 14.10.2018r. wspólnota szkolna  Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Powstańców Śląskich w Dębniku obchodziła uroczyście XVIII Dzień Papieski oraz 40  Rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

Dzień ten,  uczciliśmy podczas uroczystej Mszy św. w Kościele Parafialnym w Wilkowie, którą odprawił ksiądz Proboszcz Tomasz Caputa, z udziałem zaproszonych gości – Panem Zbigniewem Pawlakiem – członkiem Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, Panem Bogdanem  Zdybem – Wójtem Gminy Wilków, Panią Ireną Wagner – Cichosz – sekretarzem Gminy Wilków, pracownikami Gminy, Przyjaciółmi szkoły, Rodzicami i społecznością lokalną.

Uczniowie szkoły pod opieką pani Agaty Bryckiej i Iwony Cholaś przedstawili montaż słowno – muzyczny poświęcony Janowi Pawłowi II, jego nauce, postawie świętości, promieniowaniu ojcostwa, które wywarło przegromny wpływ na losy Polski, Europy i świata.

Po zakończeniu mszy świętej Pani Dyrektor szkoły złożyła serdeczne podziękowania dla Pana Bogdana Zdyba Wójta Gminy Wilków, za dotychczasową współpracę,  pomoc i wsparcie jakim Pan Wójt wraz ze swoimi współpracownikami darzy szkołę w Dębniku. Pan Zbigniew Pawlak w imieniu Pani Marii Chodkiewicz – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich wręczył podziękowanie Panu Wójtowi za widzenie roli szkoły w małych środowiskach wiejskich, za rozumienie znaczenia oświaty w przekazywaniu dziedzictwa narodowego, za życzliwą współpracę na rzecz dobra wspólnego.

Wszystkim, którzy przyczynili się do radosnego przeżywania tego dnia serdecznie dziękuję.

Bożena Puszczewicz

Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Wierzbiu

Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Wierzbiu

Uczniowie, rodzice, rada pedagogiczna, pracownicy szkoły w Wierzbiu na zawsze zapamiętają dzień 5 czerwca 2018 r. Tego dnia odbyła się wielka uroczystość nadania imienia Świętej Jadwigi Królowej Katolickiej Szkole Podstawowej SPSK.

Uczniowie i nauczyciele tworząc szpaler, z pieśnią na ustach „Bądź pozdrowiony gościu nasz” powitali Księdza Arcybiskupa Metropolitę Częstochowy, Wacława Depo.

O godz. 11.00 rozpoczęła się Msza Święta odprawiona przez Arcybiskupa Depo w intencji dziękczynnej za wspólnotę szkolną: uczniów, rodziców, nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Wierzbiu, podczas której został poświęcony sztandar i obraz Świętej Jadwigi Królowej.

Po Mszy Świętej nastąpiło uroczyste przejście z kościoła na plac szkolny ze sztandarem szkoły i obrazem. Tam wszyscy zebrani z wielką radością i entuzjazmem odśpiewali hymn narodowy, odczytano życiorys patronki szkoły oraz Pani Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, Maria Chodkiewicz, odczytała akt nadania imienia Świętej Jadwigi Królowej Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Wierzbiu. Następnie zaprezentowano sztandar i Rodzice uroczyście przekazali go na ręce Dyrektora Szkoły, a on z kolei oddał go na ręce Uczniów.

Po oficjalnej części tej uroczystości przyszedł czas na obejrzenie spektaklu teatralnego „Gawędy o świętej Jadwidze” przygotowanego przez uczniów szkoły podstawowej pod nadzorem Eweliny Lach- Langner i Katarzyny Drozdek. Uczniowie wszystkich widzów przenieśli do czasów, w których żyła patronka szkoły. Ukazali najważniejsze wydarzenia z Jej życia.

W tym miejscu nadszedł czas na podziękowania, głos zabrali: Ksiądz Arcybiskup Metropolita Częstochowski, Wacław Depo, władze samorządowe na czele z Burmistrzem Panem Jarosławem Tkaczyńskim, władze Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich na czele z Panią Prezes Marią Chodkiewicz, Opolski Wicekurator Oświaty Artur Zapała oraz Dyrektorzy Szkół.
Na koniec Dyrektor Szkoły w Wierzbiu, Jacek Błasiak, wygłosił podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego wydarzenia i zebranym osobom za przybycie. Uczniowie honorowym gościom wręczyli kwiaty i wszystkich obdarowali upominkami.

Wspólny obiad, poczęstunek, zwiedzanie szkoły oraz wpisy do pamiątkowej księgi były ostatnim punktem tej uroczystości.
Wszystko co dobre, kiedyś się kończy, tak i ta wielka uroczystość dobiegła końca. Mimo tego jest w nas radość, bo od tej chwili została z nami… Święta Jadwiga Królowa.

Przegląd Teatrów 2017 już za nami

Przegląd Teatrów 2017 już za nami

Ponad tysiąc sto młodych ludzi pragnących przeżyć przygodę z teatrem, 52 grupy aktorskie z całej niemal Polski, szczególny klimat stworzony przez organizatorów na deskach salezjańskiego teatru przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Częstochowie.

Tak najkrócej można by scharakteryzować odbywający się w Częstochowie w dniach 24 – 28 kwietnia b. r. , zorganizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich pod hasłem: „Panie, dziękuję Ci, że mnie kochasz; spraw bym zakochał się w moim życiu”, VIII Przegląd Teatrów Szkolnych.

Tematyka obejmowała tryptyk tematyczny: „Ewangelia nawigatorem na drogach życia”, „Uczynki miłosierdzia programem mojego życia”, „Bóg w relacji z człowiekiem”.

Celem Przeglądu jest kształtowanie sfery duchowej i wychowawczy wpływ teatru na rozwój młodego człowieka, popularyzowanie dobrze pojętej sztuki, kształcenie wrażliwości na słowo.

Tegoroczna edycja, ciesząca się wielkim zainteresowaniem stała się wielką Ewangelizacją i doskonałymi rekolekcjami, zarówno dla młodych aktorów, ich opiekunów, a także dla jurorów.

Wielomiesięczne próby i przygotowania do spektakli jednoczyły całe rodziny, zmuszały do refleksji nad życiem i postępowaniem w świetle przygotowywanych ról, a często wspólnie pisanych scenariuszy.

Pośród prezentowanych form scenicznych, oprócz tradycyjnego teatru nie zabrakło pantomimy, baletu, teatru cieni, monodramu, komedii, widowiska słowno-muzycznego.

Aktorzy korzystając z ciekawych scenografii i oprawy muzycznej pokazali, że miłością, cierpliwością i dobrem można pokonać wszelkie trudności, nawet z największego upadku możesz się podźwignąć, a jeśli nie potrafisz wstać, to spróbuj uklęknąć.
Uświadomili również widzom, że człowiek stworzony przez Boga do doskonałości ma jednak własną wolę w wyborze dobra lub zła, a w krytycznych sytuacjach czuwa nad nami Anioł Stróż i Boża Opatrzność, apelowali, aby zmieniać kamienne serca w serca z ciała i duszy.

Młodzi ludzie, zastanawiając się jakimi są naprawdę, przypomnieli słowa Papieża Franciszka o potrzebie czynnego uczestniczenia w życiu społecznym i Kościoła, szukali własnych życiowych dróg, będąc przeświadczeni, że Bóg obdarza nas różnymi darami, z których każdy, nawet ten przykry i niezrozumiały ma konkretne znaczenie.
W prezentowanych spektaklach nie zapomniano o przekazie wartości patriotycznych, co w sugestywny sposób przedstawili uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Stanisławiu Górnym w sztuce wg autorskiego scenariusza: „Zachowałam się jak trzeba – Inka”.

Niezapomnianych wrażeń dostarczyli widzom najmłodsi adepci sztuki scenicznej, przedstawiając swoją wizję świata, pełnego miłości, dobra i wzajemnej życzliwości. Uczestnicy Przeglądu przekazali wszem i wobec, że życie człowieka jest jednym wielkim teatrem, którego reżyserem jest sam Bóg, scenariuszem Ewangelia, a człowiek tylko aktorem starającym się lepiej, lub gorzej odegrać swoją rolę.

Pośród pomysłodawców i twórców tej wielkiej przygody z teatrem wymienić trzeba Prezesów SPSK, Marię Chodkiewicz i Wiolettę Błasiak, organizatorów: Ksymenę Rapczyńską, Maję Olszewską, Katarzynę Malczewską, Anetę Królikowską, Marcina Mierczaka, wraz z całym personelem Katolickich Szkół Specjalnych im. św. Antoniego z Padwy, a także jurorów pod przewodnictwem aktora Adama Hutyry.

Pośród zespołów, których występy szczególnie utkwiły w sercach jurorów i widzów trzeba wymienić: SP im. św. Stanisława Kostki w Bieńcu, Katolickie Gimnazjum im. św. Faustyny Kowalskiej w Łodzi, Publiczne Gimnazjum im. bł. Maksymiliana Binkiewicza oraz Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. BP Teodora Kubiny w Wieluniu, Katolicką SP im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czerwiennem Górnym, Publiczną SP w Lgocie, czy SP w Klementynowie.

Nie zabrakło wyróżnień za grę aktorską, za ciekawą scenografię, choreografię, dla najlepszego przedszkola, dyplomów za udział w tej wielkiej ewangelizacji poprzez teatr oraz nagród publiczności. Nagrodę specjalną Prezesa SPSK za grę aktorską w formie monodramu otrzymał Rafał Szczepański ze Szkół Specjalnych w Częstochowie, natomiast nagroda reportera „Niedzieli” przypadła w udziale Grupie Przedszkolnej przy PSP im. św. Antoniego z Padwy w Brzezince. Nie zabrakło też nagrody Grand Prix która to powędrowała do LO im. BP Teodora Kubiny w Wieluniu za sztukę „Ławeczka zagubionych”.

Artykuł i zdjęcia: Wojciech Mścichowski

niedziela.pl

VI BIEG PAPIESKI w Warząchewce

VI BIEG PAPIESKI w Warząchewce

97 rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II odbył się w naszej szkole VI Bieg Papieski. Jak każdego roku bieg cieszył się dużym zainteresowaniem innych szkół. Gościliśmy Szkołę Podstawową i Gimnazjum SPSK z Modzerowa, Szkołę Podstawową SPSK z Siniarzewa, Szkołę Podstawową Galileo w Nakonowie, Szkołę Podstawową i Gimnazjum z Kruszyna, Szkołę Podstawową i Gimnazjum ze Smólnika i Szkołę Podstawową nr 20 z Włocławka.

Zadania teoretyczne na trasie biegu związane były ze 100 leciem objawień Fatimskich. Młodzież zmagała się również z konkurencjami sportowymi. Po zakończonym biegu uczestnicy i opiekunowie spędzili miło czas przy ognisku. Wspólne chwile umilało przedstawienie w wykonaniu dzieci z klas młodszych.

W tym roku I miejsce w biegu zajęło Gimnazjum SPSK z Modzerowa, II miejsce Szkoła Podstawowa nr z Włocławka i III miejsce Szkoła Podstawowa SPSK w Siniarzewie.

Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali dyplomy i nagrody.

Inicjatywa ta pięknie wpisała się w zachętę Papieża Franciszka , aby „ Zamienić kanapę na buty wyczynowe…..”

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w biegu i zapraszamy za rok.

Więcej na: warzachewka.pl

100-lecie Objawień Fatimskich w Makowie Podhalańskim

100-lecie Objawień Fatimskich w Makowie Podhalańskim

10 maja 2017 r. w Szkole Podstawowej SPSK w Makowie Podhalańskim odbyła się uroczystość związana z obchodami Stulecia Objawień w Fatimie.

Cała społeczność szkolna, rodzice i zaproszeni goście zebrali się w pobliskiej kaplicy pw. Miłosierdzia Bożego, by wziąć udział w uroczystej Mszy Świętej. Po raz kolejny zabrzmiały słowa Hymnu Szkoły, który odśpiewany został na początku nabożeństwa. Hymn ten towarzyszy społeczności szkolnej już 3 lata i przypomina, że za pośrednictwem fatimskich dzieci wszyscy jej członkowie oddali się pod szczególną opiekę Matce Bożej Różańcowej z Fatimy.

Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy uroczystości spotkali się w murach szkoły. Pani Dyrektor Ewa Bekas przywitała przybyłych gości: p. Martę Czok i p. Adama Pytla – przedstawicieli Zarządu SPSK, p. Pawła Sala – Burmistrza Gminy Maków Podhalański,
p. Adama Bisagę – radnego Makowa Dolnego, Dyrektorów szkół z Gminy Maków Podhalański, Dyrektorów szkół SPSK z rejonu Polski południowej, p. M. Madej – wieloletniego dyrektora szkoły oraz liczne grono rodziców.

Część artystyczną przygotowały dzieci z grupy przedszkolnej, które przedstawiły scenę Objawienia się Maryi pastuszkom oraz uczniowie klas I-VI, którzy w montażu słowno-muzycznym przedstawili historię Objawień Fatimskich, a także ich wielki wpływ na historię Polski i świata XX wieku.

Staramy się stale przypominać słowa wypowiedziane przez Ojca Świętego Jana Pawła II: „Różaniec to lekarstwo na nieszczęścia, na zło – módlcie się i nie pytajcie o nic innego. Zaufajcie Matce Bożej.”

W kwietniu ogłoszone zostały dwa konkursy: plastyczny pt. „Podążamy ścieżkami Pastuszków z Fatimy” i na najlepszą prezentację multimedialną, którego motto brzmiało: „…Fatimska Pani, Ty czuwasz nad nami nieustannie, zachęcasz do modlitwy różańcowej, by świat od śmierci wiecznej zachować”. W konkursach mogli wziąć udział uczniowie wszystkich szkół podstawowych gminy Maków Podhalański oraz szkół prowadzonych przez SPSK z rejonu Polski południowej.

W Szkole Podstawowej SPSK w Makowie Podhalańskim odbył się też konkurs wiedzy o Fatimie, który podzielony był na dwie kategorie : dla klas I-III oraz dla klas IV-VI. Laureatom poszczególnych konkursów zostały wręczone nagrody, a wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Społeczność szkolna SPSK w Makowie Podhalańskim będzie jeszcze kontynuować obchody Stulecia Objawień Fatimskich. Jeszcze w maju udamy się do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem oraz na pieszą wycieczkę w Tatry.