Życzenia noworoczne 2018

Życzenia noworoczne 2018

Szanowni Państwo

Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy Wspólnot Szkół i Przedszkoli

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

             Oto dana nam jest łaska szczególna przekraczania progu kolejnego czasu w życiu, progu Nowego 2018 Roku. Ten moment dla każdego z nas jest okazją do podjęcia refleksji nad minionym czasem i tajemnicą wydarzeń 2018 roku.

            Podejmując tę refleksję pragnę na wstępie podziękować Państwu za ubiegły, całoroczny wysiłek pracy na rzecz wspólnoty, za przekraczanie siebie w służbie dobru wspólnemu, za stale podejmowany trud osobistego rozwoju, za udział w pielgrzymkach oraz szkoleniach formacyjno- zawodowych. Dziękuję za pochylenie się nad powierzonymi Wam uczniami, dostrzeżenie ich realnych możliwości i potrzeb. Oraz za szczególną miłość do dzieci niosących krzyż cierpienia- chorób i niepełnosprawności.

            W Nowym Roku życzę Państwu, by Duch Święty opromienił Błogosławieństwem w życiu osobistym, rodzinnym i wspólnotowym. Niech On Sam wprowadza nas każdego dnia w świat Słowa Bożego, w Jego poznanie, rozumienie i przełożenie na postawy i decyzje życiowe.

            Niech Duch Święty darem mądrości porusza i kształtuje nasze serca dla czynienia dobra. Życzę, by Jego dar męstwa i rozumu umocnił naszą wiarę i uczynił nas odważnymi do dawania świadectwa o Bogu.

            Niech Duch Święty Pocieszyciel rozpala w nas nadzieję i daje radość w realizowaniu życiowego i nauczycielskiego powołania.

            Życzę aby Maryja – Święta Boża Rodzicielka, Najlepsza Wychowawczyni umacniała Państwa w realizacji zadań wychowawczych i formacyjnych, a święty Józef niech stanie się prawdziwym opiekunem w podejmowanych działaniach w 2018 roku.

                                                                                               Z pamięcią modlitewną

   Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

                                                                                                 Maria Chodkiewicz

Życzenia z okazji Święta Edukacji Narodowej

Życzenia z okazji Święta Edukacji Narodowej

Częstochowa, dnia 13 października 2017 r.

Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy

Szanowni Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli

            Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

„Zwracam się również do was, drodzy nauczyciele i wychowawcy. Podjęliście się wielkiego zadania przekazywania wiedzy i wychowania powierzonych wam dzieci i młodzieży. Stoicie przed trudnym i poważnym wezwaniem. Młodzi was potrzebują. Oni poszukują wzorców, które byłyby dla nich punktem odniesienia. Oczekują odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań, jakie nurtują ich umysły i serca, a nade wszystko domagają się od was przykładu życia. Trzeba, abyście byli dla nich przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami i sprzymierzeńcami w młodzieńczej walce. Pomagajcie im budować fundamenty pod ich przyszłe życie.”

(Jan Paweł II, Łowicz 1999)

Te słowa umiłowanego Ojca Św. Jana Pawła II kieruję do Państwa z okazji Święta Edukacji Narodowej, gdyż wyrażają one najgłębszy sens powołania nauczycieli i wychowawców.

Mam pełną świadomość wielkiej odpowiedzialności związanej z realizacją nauczycielskiego powołania, a równocześnie dzisiejszych uwarunkowań które czynią tą pracę coraz trudniejszą. Być nauczycielem szkoły katolickiej dzisiaj to wielka sztuka prowadzenia uczniów „pod prąd” negatywnych zjawisk i zagrożeń.

Celem działania szkół i przedszkoli Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich jest integralny rozwój człowieka. Chcąc wychować dzieci i młodzież musimy świadomie je do tego celu prowadzić. Przekazywana wiedza i umiejętności mogą przynieść dobre owoce tylko wtedy, gdy będzie im towarzyszyć dojrzała osobowość i ukształtowany charakter, a przede wszystkim właściwie uformowane sumienie. Dlatego musimy być wrażliwi na osobę wychowanka, a zwłaszcza jego sferę duchową – intelekt i wolę.
Z wielką głębią wyraził to w swoich słowach św. Jan Paweł II „…wychowanie ulega degradacji, kiedy zmienia się w czyste kształcenie. Proste, wyrywkowe gromadzenie umiejętności, metod i informacji nie może bowiem zadowolić ludzkiego głodu i pragnienia prawdy”( św. Jan Paweł II, 4 marca 1983 r.).

Trudne i piękne jest zatem Państwa powołanie bycia przewodnikiem na ścieżkach poznawania prawdy. Dlatego, moją wielką wdzięcznością otaczam dzisiaj wszystkich nauczycieli, wychowawców i pracowników szkół i przedszkoli Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich.

Życzę, by nie zabrakło Państwu sił i motywacji do wypełniania misji zadanej przez Boga.

Wasz nauczycielski i wychowawczy trud złożyliśmy w ostatnich dniach września w ręce Pani Fatimskiej, prosząc, by owocował w sercach wychowanków wzrastaniem w mądrości, wrażliwością na dobro i piękno, trwałymi, pięknymi postawami życiowymi.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzę Wszystkim radości płynącej z wypełniania życiowego powołania, wielu sukcesów w pracy, miłości wychowanków oraz pełni rozwoju osobistego.

   Z pamięcią w sercu

Prezes

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

                                                                                                                  Maria Chodkiewicz