Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich wygrało realizację projektu patriotycznego „Kocham Ojczyznę bardziej niż własne serce – Patriotyzm na co dzień”, który skierowany jest do uczniów szkół prowadzonych przez SPSK (klas I – VIII) oraz społeczności lokalnej. Projekt zakłada, na wzór poprzednich lat, zorganizowanie w okolicach 11 listopada Ognisk Patriotyzmu. W tym roku Ogniska Patriotyzmu objęte zostały dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, przystąpienie do projektu obejmuje wszystkie szkoły podstawowe Stowarzyszenia.

Projekt ma na celu kształtowanie właściwych postaw patriotycznych i obywatelskich, kształtowanie postawy prospołecznej przejawiającej się w aktywnym działaniu na rzecz rozwoju swojej lokalnej społeczności w różnego rodzaju przedsięwzięciach o charakterze kulturalnym i społecznym.

Działania organizowane w ramach projektu, jako forma kształtowania młodych osób otwartych na głębszy rozwój duchowy, związane są z wyjazdem przedstawicieli uczniów wszystkich szkół podstawowych Stowarzyszenia na warsztaty patriotyczne do Załęcza Wielkiego k. Wielunia. Warsztaty staną się inspiracją dla uczniów do rozpropagowania idei patriotyzmu w swoich szkołach. Uczniowie otrzymają gotowe narzędzia do zorganizowania w szkole Ognisk Patriotyzmu dla całej społeczności szkolnej i lokalnej. Naszych szkół jest wiele więc musieliśmy podzielić przedstawicieli uczniów na dwa turnusy.

I Termin: 26.10.2022r. – 28.10.22r. dla szkół z: Bielicy, Elbląga, Gogolewa, Gryźlin, Miesiączkowa, Modzerowa, Olsztynka, Rychławy, Siniarzewa, Smolajn, Tymawy, Barwałdu Dolnego, Brzezinki, Czerwiennego, Kurowa, Łoponia, Makowa Podhalańskiego, Milówki, Mięcierzyna, Lisewa Kościelnego, Pewelki, Ponikwi, Porąbki, Rychwałdka, Stanisławia Górnego, Starego Bystrego 1 i 2, Wisłoka Wielkiego, Warząchewki Polskiej oraz Żywca.

Warsztaty były bardzo twórcze i wesołe! Uczniowie byli bardzo zajęci na warsztatach muzycznych, literacko aktorskich, fotograficznych, bylybyez specjalne zajęcia dla pocztów sztandarowych, plastyczne i taneczne. Była możliwość gier sportowych i dwa ogniska! Jedno ognisko to możliwość poznania się i wspólnej zabawy, a drugie to przykład ogniska patriotyzmu – ze śpiewem pięknych starych i nowych pieśni, recytacją poezji i wspomnieniami nauczycieli jak to dawniej na podobnych spotkaniach bywało…

Ostatni dzień – to wspólny spacer- okazja do swobodnego podsumowania i umocnienia nowych znajomości i pożegnania!