Z wdzięcznością u stóp Jasnogórskiej Pani – jubileusz SPSK

Z wdzięcznością u stóp Jasnogórskiej Pani – jubileusz SPSK

8 grudnia 2016 r., uroczystą Mszą św. dziękczynną sprawowaną w bazylice jasnogórskiej,
rozpoczęły się obchody jubileuszu 25-lecia istnienia Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich.

Eucharystii odprawionej o godz. 11.00 przewodniczył metropolita częstochowski abp Wacław Depo.

„Dzisiaj przy tym jubileuszu zawierzamy siebie Bogu na nowo,[zawierzamy] naszą nieznaną przyszłość dziękując za to, co za nami, właśnie na wzór Maryi, która uwierzyła Bogu, że wszystko to, co się w Jej życiu działo, nawet owa ciemność wiary, ma sens, ma sens” – podkreślił w homilii abp Depo. Do sanktuarium przybyli obecni i byli członkowie zarządu SPSK, dyrektorzy, uczniowie i nauczyciele oraz poczty sztandarowe szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie.

W imieniu Zarządu wystąpiła p. Maria Chodkiewicz – prezes Stowarzyszenia

„…Powstaliśmy jako organizacja świeckich, która zawiązała się na wezwanie Ojca Świętego Jana Pawła II ku nowej ewangelizacji, i wtedy właśnie katolicy świeccy pomyśleli, że chcą móc posyłać swoje dzieci do szkół katolickich, takich, które realizowałyby formację w ramach integralnego rozwoju osoby czyli każdej płaszczyzny osobowości człowieka”

„/…/Przez wstawiennictwo Matki Bożej Niepokalanej, pragniemy ofiarować Panu Bogu nasze serca pełne wdzięczności i radości, zawierzyć Stowarzyszenie, prowadzone szkoły i przedszkola oraz prosić Ducha Świętego o światło dla dalszego rozwoju Stowarzyszenia i uświęcenia każdej osoby.”

„/…/Stowarzyszenie prowadzi czyli odpowiada i inspiruje działalność 140 szkół w całej Polsce na każdym poziomie edukacji, poczynając od przedszkoli, poprzez szkoły podstawowe, gimnazjalne, 9 liceów ogólnokształcących, 3 technika i szkoły specjalistyczne na przykład szkoły integracyjne na wszystkich poziomach oraz szkoły specjalne”

„/…/Stowarzyszenie jest bardzo mocno związane z Matką Bożą Jasnogórską, gdyż to tutaj właśnie, przed Jej obrazem, założyciele Stowarzyszenia zawierzyli to dzieło . I Matka Boża jest bardzo wierna temu, co zostało w Jej dłonie złożone”.

„//…/My corocznie 16 czerwca przybywamy na Jasną Górę w liczbie kilku tysięcy uczniów, nauczycieli, rodziców z pielgrzymką do Matki Bożej Jasnogórskiej. Jesteśmy Jej, jest to Jej dzieło i po prostu Jej wszystko zawierzamy”
– zaznacza Maria Chodkiewicz.

Pod koniec Eucharystii pani Prezes zawierzyła Stowarzyszenie Matce Bożej:

„Matko Boża Niepokalana, w godzinie łaski dla świata, stajemy w Jasnogórskim Sanktuarium narodu, jako wspólnota Stowarzyszenia Przyjaciół Szkól Katolickich.

W Twoje Niepokalane dłonie składamy podziękowanie za wszelkie łaski, które płynąc ze źródeł Bożego Miłosierdzia umożliwiły powstanie Stowarzyszenia oraz zakładanie i prowadzenie szkół i przedszkoli w 18 diecezjach Polski.

Maryjo Niepokalana, Matko Stowarzyszenia i każdej szkoły, wypraszaj u swego Syna łaskę wierności Jego zamysłowi, by szkoły i przedszkola były miejscem budowania Bożego Królestwa Prawdy i Miłości.

Wstawiaj się za nami, byśmy kształtowali nasze serca oraz serca dzieci i młodzieży, ku przylgnięciu do twojego Syna, od niego oczekiwali wszystkiego, bo bez Niego nic nie możemy uczynić, byśmy zawsze czynili tylko to, cokolwiek On nam powie.

Amen

Prosimy Cię o łaski dobrego pielgrzymowania wspólnot szkolnych do Twoich sanktuariów w roku 100-lecia Twych objawień w Fatimie oraz do jasnogórskiego Sanktuarium w 300 lat po koronacji Twego Świętego wizerunku.”

Na uroczystości jubileuszowej śpiewał chór Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia SPSK w Łodzi prowadzony przez p. Dorotę Stere, współprowadzony przez p. Gabriele Wiklak. Chórowi towarzyszył zespół instrumentalny założony przez nauczycieli: Dorota Stera altowa, Przemyslaw Wiśniewski – flrt, Izabela Wiechno – instrumenty klawiszowe.

Po Eucharystii zespół Confiteo złożony z uczniów z Modzerowa przedstawił program artystyczny. Śpiewane pieśni i deklamowane wiersze autorstwa pani Justyny Kacperskiej i Elżbiety Ślubowskiej miały wysoką wartość artystyczną i niosły przesłanie zgodne z misją Stowarzyszenia.

Pani prezes Maria Chodkiewicz dziękowała wszystkim środowiskom szkół za wspólną pracę na rzecz dzieci i młodzieży. Poinformowała również, że Zarząd SPSK przygotował na 25 lecie nowy dokument programowy. Został on wręczony wszystkim dyrektorom wraz z Biblią Papieską z komentarzami Świętego Jana Pawła II wydaną specjalnie z okazji 1050-lecia Chrztu Polski.
Pod koniec spotkania z wielką radością przyjęto występ góralskiego zespołu z Podhala. Wyśpiewane na góralską nutę życzenia oraz tańce góralskie w wykonaniu młodych artystów były miłe „dla oka i ucha”, a niektórych nawet zachęciły do wspólnych pląsów.