XX OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA STOWARZYSZENIA NA JASNĄ GÓRĘ

XX OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA STOWARZYSZENIA NA JASNĄ GÓRĘ

18 czerwca 2018 roku w liczbie ok. 4 tys. uczniów, nauczycieli i duszpasterzy ze szkół SPSK z terenu całej Polski, przybyliśmy na Jasną Górę, by jak co roku złożyć swój pokłon Matce Najświętszej, a także podziękować Jej i Panu Bogu za za wszystkie dary, które otrzymaliśmy w mijającym roku szkolnym. Prosiliśmy też Matkę Bożą o wyproszenie wszelkich łask, niezbędnych do podejmowania apostolstwa w naszych środowiskach i świecie, dawania świadectwa wiary, a także o Boże Błogosławieństwo dla każdego z nas, naszych wspólnot i całej naszej Ojczyzny.

Spotkanie na Jasnej Górze rozpoczęło się od serdecznego powitania wspólnot szkolnych z całej Polski przez Panią wiceprezes Violettę Błasiak oraz od  wspólnej modlitwy różańcowej zainicjowanej przez Pana wiceprezesa Zbigniewa Zastawnego. Następnie głos zabrał podprzeor Jasnej Góry – ojciec Jan Poteralski, który m.in. tymi słowami powitał przybyłych: „Ukochani młodzi, przybywacie na Jasną Górę, do tronu Królowej Polski, aby dziękować Bogu za kończący się kolejny rok szkolny, trud nauki i pracy i jego owoce oraz prosić o błogosławieństwo Boże na czas wakacji, a jednocześnie zawierzyć waszą przyszłość Bogu za wstawiennictwem Matki Bożej na wzór św. Jana Pawła II, pielgrzyma jasnogórskiego”.

Z kolei Pani prezes Maria Chodkiewicz w swoim wystąpieniu serdecznie podziękowała J.E. ks. Arcybiskupowi Metropolicie Częstochowskiemu Wacławowi Depo za przyjęcie zaproszenia na naszą pielgrzymkę, zaznaczając m.in. „.Kiedy 27 lat temu powstawaliśmy w Kościele częstochowskim jako prywatne Stowarzyszenie wiernych, obraliśmy sobie Matkę Bożą Niepokalaną za Patronkę i Matkę. Przybywamy do Maryi w jasnogórskim wizerunku już 20. raz jako pielgrzymujący uczniowie i nauczyciele szkół Stowarzyszenia, przybywamy w tym szczególnym jubileuszowym roku, w 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Pragniemy na tej Eucharystii dziękować Bogu na ręce Królowej Polski za wolną Ojczyznę, za nieustanną opiekę nad Polską. Chcemy również z serca, jak co roku, ofiarować Panu Bogu trud kończącego się roku szkolnego, podziękować za wszystkie łaski zdobywania wiedzy i umiejętności”.

 

Podczas tegorocznej pielgrzymki uroczystą Eucharystię na szczycie Jasnej Góry sprawował  J.E. ks. Arcybiskup Wacław Depo .W koncelebrze towarzyszyli mu kapłani- członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich: ks. Stanisław Gancarek- jego wieloletni były prezes oraz ks. Ryszard Półtorak – jego były opiekun duchowy oraz licznie przybyli kapłani z parafii, na terenie których funkcjonują szkoły SPSK.

W homilii ks. Arcybiskup m.in. tymi słowami zwrócił się do zgromadzonych: „(…) Drodzy założyciele i twórcy, powiem już- nie tylko dzieła, ale i charyzmatu, który jest darem Boga nie tylko jakimś osobistym, ale dla wspólnoty i wspólnoto twórczym; który rozszerzył się z tego miejsca , jakim jest Częstochowa na cały kraj, dziękujemy dziś Panu Bogu za Was i za te wspólnoty, które w formie świadectwa pielgrzymują dziś na Jasną Górę  (…) Drodzy bracia i siostry, nauczyciele i wychowawcy, którzy razem z rodzicami, też tutaj dzisiaj obecnymi, jesteście pierwszymi świadkami życia i wzrostu poprzez mądrość i łaskę waszych dzieci i wychowanków. Kochani ludzie młodzi, kochane dzieci, które jesteście nadzieją Kościoła i Ojczyzny, ale również i świata wobec tych czy innych wyzwań, które nas dzisiaj spotykają. Dlatego przybywamy tutaj z radością, wdzięcznością i nadzieją rozlaną w sercach naszych (…) I staję razem z wami na jasnogórskim szczycie zawierzenia, aby za Ojcem Świętym Franciszkiem z sobotniego spotkania w Rzymie potwierdzić wartość i piękno życia rodzin, które papież nazwał największym darem Boga dla ludzkości, a dzieci największym darem Boga dla miłości wzajemnej rodziców”.

W dalszej części kazania ks. Arcybiskup zwrócił uwagę na to, że nie można kogoś prawdziwie pokochać, jeśli się go nie pozna. „Dlatego, aby poznać Boga objawionego w Jezusie Chrystusie, trzeba Go nam rozpoznawać z pomocą Ducha Świętego poprzez karty Pisma Świętego i osobistą modlitwę, aby do Niego przylgnąć sercem i umysłem”


Liturgię uroczystej Mszy świętej ubogacił udział wielu pocztów sztandarowych oraz uczniów, którzy w strojach galowych oraz regionalnych z różnych stron Polski składali dary ofiarne ołtarza oraz odczytywali poszczególne wezwania z modlitwy wiernych.

 

Po Komunii św. Zarząd SPSK na czele z Panią prezes Marią Chodkiewicz, klęcząc przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej, dokonał Aktu Zawierzenia  wszystkich wspólnot szkolnych i przedszkolnych Naszej Patronce: „Matko Boża Jasnogórska, Królowo Polski, Niepokalana Maryjo! Patronko i Matko Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich (…) Przybyliśmy dziękować Ci, Maryjo, za wolną ojczyznę, za ofiarę życia złożoną na polskim ołtarzu przez jej najlepszych synów. Dziękujemy Ci, Maryjo, za Twą nieustanną opiekę nad naszym narodem, za Twe królowanie w Polsce od 1656 r., i za królowanie w sercach Polaków. Zawierzamy Ci, Maryjo, naszą Ojczyznę, zawierzamy Ci władze Rzeczpospolitej (…)Maryjo, wyproś dla nas światło Ducha św., byśmy nie zmarnowali czasu naszej młodości na bezsens, grzech i smutek. Uproś łaskę odwagi do stawania w prawdzie o sobie samym. Maryjo, (…) niech fałdy płaszcza Twej matczynej miłości otoczą każdego z nas, umocnią w czynieniu dobra, rozdawaniu nadziei i promieniowaniu radością.(…) Tobie , Pani Jasnogórska, zawierzamy się osobiście, zawierzamy całe Stowarzyszenie, jego Zarząd, zawierzamy nasze wspólnoty szkolne i przedszkolne(…)”.

 

Na zakończenie pierwszej części uroczystości Pani prezes Maria Chodkiewicz w imieniu Zarządu SPSK wręczyła na ręce małżonki niedawno zmarłego Pana Antoniego Zięby honorową odznakę naszego Stowarzyszenia- Złotą Tarczę SPSK . Pan inż. Antoni Zięba był prezesem Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, wiceprezesem Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, współzałożycielem Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci oraz Światowej Krucjaty Modlitwy w intencji obrony życia człowieka. Z naszym Stowarzyszeniem był związany od wielu lat, uczestniczył w licznych spotkaniach formacyjnych i szkoleniach dla dyrektorów i nauczycieli szkół SPSK, propagując wyznawane przez sienie wartości. Jako prawdziwy humanista widział dobro w każdym człowieku i widział dobro w każdym istnieniu ludzkim.

W drugiej części pielgrzymki jej uczestnicy z klas I-VI wzięli udział w koncercie ks. Jakuba Bartczaka. Pt. „Bóg jest. Działa!, natomiast uczniowie z kl. VII-VIII, gimnazjum i młodzież ze szkół średnich wzięli udział w debacie „Czy mam odwagę dać świadectwo wiary?” Debatę tę prowadził redaktor TVP Jan Pospieszalski. Następnie ogłoszono wyniki i wręczono nagrody laureatom konkursów plastycznego i literackiego pt.„Jesteśmy piękni, pięknem Twoim Panie”.”.

Spotkanie pielgrzymkowe zakończyła wspólnie odmówiona Koronka do Miłosierdzia Bożego.