„Z sercem na dłoni” – Bal charytatywny w Czerwiennem

„Z sercem na dłoni” – Bal charytatywny w Czerwiennem

Licytacja, występy, wspólna zabawa, a przede wszystkim pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej to główny cel Balu Charytatywnego „Z Sercem na Dłoni”.
Na tegorocznym balu, który odbył się już po raz 7. w sali bankietowej „Pod Skałką” w Rogoźniku, spotkali się uczniowie szkół integracyjnych w Czerwiennem, ich rodzice, nauczyciele oraz władze gminy Czarny Dunajec i przyjaciele od lat wspierający działalność Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół działającego przy Katolickich Szkołach SPSK w Czerwiennem. Wzięli oni udział we wspólnej zabawie, której przyświecał szczytny cel. Cały dochód z przeprowadzonej licytacji trafi do podopiecznych stowarzyszenia SONIRIP. Podczas aukcji licytowano wiele przedmiotów ofiarowanych przez ludzi dobrej woli.
Wszyscy obecni mogli obejrzeć występ pt. „Szukam przyjaciela” grupy teatralnej „Shema” z gimnazjum w Czerwiennem. Marzena Słodyczka, absolwentka szkoły integracyjnej w Czerwiennem, zaprezentowała taniec POI, będący grą światła, ruchu i muzyki, a o dobrą zabawę zadbali członkowie zespołu „Ahaju Fusion Boliwia” – Beto i Tari.
Bal poprzedziła msza św. w kościele parafialnym w Rogoźniku. Nabożeństwu w intencji wszystkich podopiecznych stowarzyszenia i ich rodzin przewodniczył proboszcz. ks. Andrzej Bukalski. Patronat nad VII Balem Charytatywnym „Z sercem na dłoni” objął znany polski aktor Bartłomiej Topa. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Przyjaciół działa przy szkołach Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Czerwiennem. Propaguje ideę integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem organizując olimpiady sportowe, pielgrzymki integracyjne, turnusy rehabilitacyjne, wspólne mikołajki i wiele innych. Stowarzyszenie bierze udział w konkursach i szkoleniach na terenie powiatu nowotarskiego i całej Polski. Organizuje sympozja naukowe dotyczące integracji, bierze czynny udział we wszelakich projektach dotyczących tematyki osób niepełnosprawnych. Ściśle współpracuje z wolontariatem działającym przy szkole SPSK w Czerwiennem. W ostatnich latach stowarzyszenie sfinansowało zakup wózków inwalidzkich dla dzieci niepełnosprawnych z gminy Czarny Dunajec. Ufundowało także wyposażenie sali sensorycznej i rehabilitacyjnej mieszczących się w szkole SPSK w Czerwiennem, z której korzystają dzieci niepełnosprawne w trakcie rehabilitacji, a dzieci sprawne w czasie zajęć korekcyjnych. Stowarzyszenie pomogło dofinansować rehabilitację swoich podopiecznych. Wspiera finansowo również chore dzieci spoza terenu gminy Czarny Dunajec.
Cele SONIRIP:
  • -grupowanie ludzi dobrej woli działających na rzecz zdrowia i szczęścia dzieci niepełnosprawnych
  • -tworzenie grup wsparcia i poradnictwa dla rodziców dzieci niepełnosprawnych,
  • -popularyzowanie wśród społeczności wiedzy o potrzebach i możliwościach dzieci niepełnosprawnych,
  • -inicjowanie i popieranie działań na rzecz dzieci niepełnosprawnych,
  • -organizowanie akcji charytatywnych.
    Tekst i fot. Piotr Duraj