Zakup wyposażenia dla kompleksu sportowego w Wierzbiu – Zapytanie ofertowe – Postępowanie powtórne

Częstochowa, 20.12.2022 r

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2022
dotyczące zamówienia na realizację zadania publicznego pn. „Zakup wyposażenia dla
kompleksu sportowego – Katolicka Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół
Katolickich im. gen. Władysława Andersa w Wierzbiu, Wierzbie 34, 99- 300 Kutno”