Życzenia na Boże Narodzenie 2017

Życzenia na Boże Narodzenie 2017

«Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».
Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»
Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».
Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego».

Łk 1, 30-38

Szanowni Państwo Dyrektorzy oraz Wspólnoty Szkolne Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

Trwając w adwentowej ciszy, oczekujemy na narodzenie Chrystusa. Czekamy na poruszenie naszych serc przez Ducha Świętego. Ufamy, że Duch Święty, Ten który ukształtował ciało Jezusa w łonie Maryi, swoją mocą przygotuje miejsce na narodzenie się Boga w naszej duszy.

Duch Święty jednocześnie wyraża siłę Boga, ale też Jego delikatność i czułość. Duch Święty jest miłością Ojca do Syna i Syna do Ojca, jest płomieniem, który płonie w Trójcy Świętej, jest błogosławieństwem i szczęściem. Jest życiem Boga.

Niech Maryja, Oblubienica Ducha Świętego, czuwa w nas nad narodzinami Emmanuela – Boga z Nami, który jest Miłością.

Przyjmując wielki dar Narodzin Bożego Syna, uczmy się w szkole Maryi mówić Bogu nasze Fiat, by móc rozdawać ludziom miłość i radość.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich życzę, by głoszona w Państwa wspólnocie Dobra Nowina otwierała serca osób na narodziny Największej Miłości.

Prezes

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

Maria Chodkiewicz