Życzenia noworoczne 2018

Życzenia noworoczne 2018

Szanowni Państwo

Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy Wspólnot Szkół i Przedszkoli

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

             Oto dana nam jest łaska szczególna przekraczania progu kolejnego czasu w życiu, progu Nowego 2018 Roku. Ten moment dla każdego z nas jest okazją do podjęcia refleksji nad minionym czasem i tajemnicą wydarzeń 2018 roku.

            Podejmując tę refleksję pragnę na wstępie podziękować Państwu za ubiegły, całoroczny wysiłek pracy na rzecz wspólnoty, za przekraczanie siebie w służbie dobru wspólnemu, za stale podejmowany trud osobistego rozwoju, za udział w pielgrzymkach oraz szkoleniach formacyjno- zawodowych. Dziękuję za pochylenie się nad powierzonymi Wam uczniami, dostrzeżenie ich realnych możliwości i potrzeb. Oraz za szczególną miłość do dzieci niosących krzyż cierpienia- chorób i niepełnosprawności.

            W Nowym Roku życzę Państwu, by Duch Święty opromienił Błogosławieństwem w życiu osobistym, rodzinnym i wspólnotowym. Niech On Sam wprowadza nas każdego dnia w świat Słowa Bożego, w Jego poznanie, rozumienie i przełożenie na postawy i decyzje życiowe.

            Niech Duch Święty darem mądrości porusza i kształtuje nasze serca dla czynienia dobra. Życzę, by Jego dar męstwa i rozumu umocnił naszą wiarę i uczynił nas odważnymi do dawania świadectwa o Bogu.

            Niech Duch Święty Pocieszyciel rozpala w nas nadzieję i daje radość w realizowaniu życiowego i nauczycielskiego powołania.

            Życzę aby Maryja – Święta Boża Rodzicielka, Najlepsza Wychowawczyni umacniała Państwa w realizacji zadań wychowawczych i formacyjnych, a święty Józef niech stanie się prawdziwym opiekunem w podejmowanych działaniach w 2018 roku.

                                                                                               Z pamięcią modlitewną

   Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

                                                                                                 Maria Chodkiewicz