Życzenia Wielkanocne 2018

Życzenia Wielkanocne 2018

Częstochowa, dn. 26.03.2018 r.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy

wraz ze Wspólnotami szkolnymi

oraz wszyscy Sympatycy

„Niech Maryja pomoże nam wszystkim dobrze przeżyć Wielki Tydzień. Od Niej uczmy się milczenia wewnętrznego, spojrzenia sercem, miłującej wiary, aby iść za Jezusem na drodze krzyżowej, która prowadzi do radosnego światła Zmartwychwstania”

Papież Franciszek 25 marca 2018 r.

Te słowa Ojca Świętego Franciszka wygłoszone 25 marca 2018 r. podczas obchodów Światowego Dnia Młodzieży w Rzymie niech przenikają nasze serca i umysły w Wielkim Tygodniu.

Pozwólmy, aby Wielki Czwartek – pamiątka ustanowienia Eucharystii na słowa Jezusa „gorąco pragnąłem spożyć Paschę z Wami” (Łk 22,15), wzbudzał w nas wdzięczność za kapłanów oraz wielką tęsknotę za uczestnictwem w Eucharystii.

Oby tegoroczny Wielki Piątek – Męka i Śmierć Pana Jezusa przekonały nas, że Nasz Zbawiciel poniósł śmierć krzyżową z wielkiej miłości do mnie i do Ciebie, byśmy mogli korzystać z sakramentalnej łaski Spowiedzi Świętej. Podziękujmy w tym dniu za łaskę możliwości oczyszczania sumienia i uwalniania się od śmierci duchowej i wiecznej. Adorując krzyż Jezusa usłyszmy Jego Słowa „Oto Matka Twoja” (J 19,27). Z krzyża Pan Jezus ofiarował nam stałe poczucie bezpieczeństwa, przez powierzenie nas w ramiona Maryi – Najlepszej Matki. Niechaj ostatnie słowa Chrystusa „Wykonało się” (J 19,30) pozostawią trwały ślad w naszych sercach – ślad Największej Miłości, która oddała za nas życie byśmy mogli wyjść z grobu własnego grzechu.

Sobotnia Liturgia Wigilii Paschalnej niech stanie się okazją, by przynieść do grobu Pana Jezusa „nasze wonności” – owoce Wielkiego Postu, stawania w prawdzie wobec słabości i grzechu. Zaśpiewajmy Panu całą duszą „O, zaiste błogosławiona noc, w której się łączy niebo z ziemią, sprawy boskie ze sprawami ludzkimi…” (Exsultet- Orędzie Wielkanocne)

Życzę, by usłyszane rankiem w Niedzielę Zmartwychwstania słowa Anioła wypowiedziane do niewiast „Wy się nie bójcie!” (Mt 28,5) pozwoliły nam oczami wiary ujrzeć Zmartwychwstałego, który odbiera nasze lęki, podnosi z upadków i nadaje życiu sens. Życzę by słowa „Powstał, nie ma go tu” (Mk 16,16) zmieniały nasze życie, napawały je nadzieją i radością spotkania Zmartwychwstałego. Niech rozbudzą w nas żar tęsknoty za Bogiem i ludźmi, pragnieniem spotkania się z Nim w Słowie i Eucharystii.

Życzę, by czas Wielkiej Nocy obdarzył nas światłymi oczami serca, byśmy dostrzegali znaki bliskości Zmartwychwstałego i Jego żywej obecności.

Z pamięcią w sercu i modlitwie

Maria Chodkiewicz

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich