Cel i misja Stowarzyszenia - Rozwój duchowy

Celem statutowym działalności Stowarzyszenia jest troska o integralny rozwój osoby ludzkiej, który umożliwia formację wszystkich wymiarów ludzkiej osobowości.

Płaszczyzna formacji duchowej (kształtowanie rozwoju duchowego) w szkołach Stowarzyszenia obejmuje:

  1. odkrywanie wiary jako daru Boga w sakramencie chrztu świętego,
  2. doświadczenie Boga – miłującego Ojca, który zawsze mnie kocha jako swoje dziecko,
  3. patrzenie z wiarą na wydarzenia mojego życia
  4. świadczenie o nadziei i miłości,
  5. wychowanie do życia wiarą jako relacji z Bogiem i życia sakramentalnego we wspólnocie Kościoła,
  6. podejmowanie troski o własny rozwój duchowy przez uczestniczenie w Eucharystii, życie Słowem Bożym, modlitwę osobistą i inne,
  7. towarzyszenie uczniom na drodze odkrywanie rzeczywistości własnego serca jako centrum osoby ludzkiej,
  8. kształtowanie zdolności do głębokich relacji z drugim człowiekiem i z Bogiem,
  9. wychowanie do miłości rozumianej jako bezinteresowny dar z siebie,
  10. odkrywanie obecności Matki Bożej jako drogi do Boga

„Człowiek jest powołany do pełni życia, która przekracza znacznie wymiary jego ziemskiego bytowania, ponieważ polega na uczestnictwie w życiu samego Boga”
Jan Paweł, II
Evangelium Vitae