Rozwój fizycznyPłaszczyzna formacji fizycznej (kształtowanie rozwoju fizycznego) w szkołach Stowarzyszenia obejmuje:

  1. kształtowanie świadomości uczniów, że życie i zdrowie są bezcennym darem Boga,
  2. naukę higieny życia i dbałości o zdrowie własne i innych,
  3. rozbudzanie potrzeby podejmowania aktywności fizycznej uczniów poprzez prowadzenie różnorodnych zajęć wychowania fizycznego,
  4. troskę o rozwój fizyczny każdego ucznia, w tym osób z niepełnosprawnością według wskazań specjalistów i możliwości szkoły,
  5. odkrywanie wiary, która integruje wymiar fizyczny i psychiczny w człowieku dając pokój serca.

 

„Sport ujawnia bowiem nie tylko możliwości fizyczne człowieka, ale i zdolności intelektualne i duchowe. Ma nie tylko siłę fizyczną
i wydolność mięśni, ale ma także duszę i dlatego musi w pełni okazywać swe oblicze” 
Karol Wojtyła