Dyrektorzy i nauczyciele stowarzyszenia na Forum Szkół Katolickich

Dyrektorzy i nauczyciele stowarzyszenia na Forum Szkół Katolickich

Dniach 16-17 listopada dyrektorzy i nauczyciele naszych szkół spotkali się na 33 Forum Szkół Katolickich, które odbyło się na Jasnej Górze.

Jak poradzić sobie ze skutkami pandemii. I jak rozpoznać kryzys u młodych? Na te pytania spróbowali odpowiedzieć uczestnicy  Forum  Mottem wydarzenia były słowa bł. kard. Stefana Wyszyńskiego „Musicie mieć w sobie coś z orłów! – serce orle i wzrok orli…”.

Podczas konferencji rozważano w różnych aspektach tematykę wychowania dzieci i młodzieży do wartości, profilaktykę i pomoc młodym przeżywającym trudności natury psychicznej, depresje, kryzysy suicydalne.

Zdjęcia ze https://www.facebook.com/JasnaGoraNews

 

Odsłonięcie i poświęcenie tablicy katyńskiej i smoleńskiej w Mysłowie

Odsłonięcie i poświęcenie tablicy katyńskiej i smoleńskiej w Mysłowie

,,Była, jest i będzie…”
10 listopada br. społeczność Szkoły Podstawowej SPSK w Mysłowie świętowała 105.Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 83. Rocznicę mordu Polaków w Katyniu.
Pierwszym punktem uroczystości była Msza święta w kościele pw. św. Antoniego w Koziegłówkach, którą odprawiał ksiądz kanonik Kazimierz Adam Świerdza. Następnie w Szkole Podstawowej SPSK w Mysłowie miało miejsce odsłonięcie i poświęcenie okolicznościowej tablicy w hołdzie Polakom pomordowanym przez NKWD w Katyniu i pamięci 96 ofiar katastrofy smoleńskiej. Poświęcenia tablicy dokonał ks. proboszcz Kazimierz Świerdza.
Uroczystość uświetnili swą obecnością między innymi: Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie Maria Chodkiewicz i Wiceprezes Zbigniew Zastawny, asystent Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej Marcin Woś, Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Jacek Ślęczka, Dyrektor Szkoły Podstawowej SPSK w Winownie Anna Madejska-Boleń, radny GiM Koziegłowy Dariusz Stuła, sołtys Mysłowa Marcin Kwoka, KGW Mysłowianki, mieszkańcy Mysłowa oraz rodzice. Obecne były także poczty sztandarowe: Szkoły Podstawowej SPSK w Winownie, OSP w Mysłowie oraz poczet górniczy.
Po uroczystym odsłonięciu i poświęceniu pamiątkowej tablicy oraz wystąpieniach Dyrektor Szkoły Podstawowej SPSK w Mysłowie Iwony Kępy i zaproszonych gości, uczniowie naszej szkoły zaprezentowali spektakl słowno-muzyczny, upamiętniający 105-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.
Zwieńczeniem uroczystości było Ognisko Patriotyzmu, które afirmował muzycznie p. Rafał Gocyła.
Reżyseria i spektakl: p. Małgorzata Kolasa
Oprawa artystyczna: p. Katarzyna Nowak, p. Paula Poznańska, p. Joanna Gorzkowska, p. Edyta Stemplowska, p. Grażyna Czerwik, p. Ewa Wieczorek, p. Marta Froch-Farnicka, p. Magdalena Kowalczyk.
Ogniska Patriotyzmu – 11 Listopada 2023

Ogniska Patriotyzmu – 11 Listopada 2023

Świadomi jak cenną wartością jest patriotyzm, staramy się naszą młodzież i dzieci uczyć życia dla ideałów, wśród których miłość do Ojczyzny ma swoje szczególne miejsce. Kształtowanie właściwych postaw obywatelskich dokonuje się również poprzez pielęgnowanie tradycji narodowych i państwowych. Służą temu święta i ważne rocznice. Chcąc zadbać o to, by młode pokolenie znało historię własnego państwa i narodu oraz utożsamiało się z pokoleniami walczącymi o wolność Polski i pracującymi dla Niej, inicjujemy różnorodne formy jej aktywności, w tym „Ogniska Patriotyzmu”.

W 2008 roku w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym SPSK im. bp. Teodora Kubiny w Wieluniu, pojawił się pomysł, aby podczas Świętem Niepodległości zorganizować takie wydarzenie, które może przyciągnąć młodzież. Wieczorem, 11 listopada, przy pomniku rotmistrza Witolda Pileckiego zapłonęło ognisko, przy którym zebrali się młodzi i starsi. Wspólny śpiew animowany przez uczniów dostarczył wielu wzruszeń, a najwytrwalsi śpiewali do późnych godzin wieczornych. Tak zrodziła się tradycja „Ogniska Patriotyzmu”, który trwa do dzisiaj.
Zapraszamy do obejrzenia fotograficznej relacji z tegorocznych ognisk które odbyły się w całej Polsce z udziałem naszych szkół.

Chojny:

Czerwienne:

Czempisz:

Domaszkowice:

Drobnice:

Gogolewo:

Grabin:

Kadłub:

Michałowice:

Mięcierzyn:

Modzerowo:

Siniarzewo:

Trzcinka:

Wieluń:

Zawiercie:

Odszedł Wielki Przyjaciel Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Pani dr Wanda Półtawska

Odszedł Wielki Przyjaciel Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Pani dr Wanda Półtawska

W Krakowie 24.10.2023 r. zmarła śp. Wanda Półtawska – doktor psychiatrii i w wielki obrońca życia człowieka. 2 listopada skończyłaby 102 lata. Pani doktor Wanda Półtawska była wieloletnią przyjaciółką Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich. Prowadziła wykłady i szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów. Wszystkich którzy pamiętają jej pełne pasji wykłady prosimy o żarliwą modlitwę o wieczny pokój dla Pani Doktor i o ukojenie bólu dla jej rodziny.

Przez kilkadziesiąt lat doktor Wanda Półtawska zajmowała się poradnictwem małżeńskim i rodzinnym. Wykładała w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Była zaprzyjaźniona z Janem Pawłem II, z którym współpracowała. W 2016 roku została odznaczona Orderem Orła Białego.

Wanda Półtawska przed II wojną światową działała w harcerstwie, podczas okupacji pełniła funkcję łączniczki. Aresztowana za działalność konspiracyjną, najpierw więziona na Zamku Lubelskim, potem została wywieziona do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Ravensbrück, gdzie poddano ją pseudomedycznym eksperymentom. Cudem ocalała, a po wyzwoleniu uczestniczyła w pracach Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce.

Prowadziła badania „dzieci oświęcimskich” – ludzi, którzy jako dzieci trafili do obozów koncentracyjnych. Opracowała też metodę „psychoterapii obiektywizującej” opartą na uświadamianiu nieprzystosowanej młodzieży jej miejsca w rodzinie i społeczeństwie. Zajmowała się też, w oparciu o swe doświadczenia w poradnictwie, wpływem aborcji na psychikę kobiety oraz wpływem postawy antykoncepcyjnej na współżycie małżeńskie i rodzinne.

Od 1955 do 1997 roku Wanda Półtawska wykładała medycynę pastoralną w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II). W 1967 roku, przy tej uczelni, zorganizowała Instytut Teologii Rodziny, którym kierowała przez 33 lata, szkoląc młode małżeństwa, narzeczonych oraz księży. Prowadziła też wykłady w Instytucie Jana Pawła II przy Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Napisała szereg prac o przygotowaniu do małżeństwa i o właściwej postawie wobec współżycia płciowego.

Psychiatra, obrończyni życia, przyjaciółka papieża Jana Pawła II

Doktor Półtawska angażowała się w działania na rzecz obrony życia człowieka. W licznych publikacjach i wystąpieniach przywoływała wartości i zasady bioetyki wywodzące się z antropologii chrześcijańskiej. W 2014 roku opublikowała „Deklarację wiary”, podpisaną przez 4 tysiące lekarzy. Zajmowała się propagowaniem wartości małżeństwa i rodziny. Starała się przekazywać nauczanie papieża Jana Pawła II o świętości ludzkiej miłości. Organizowała i uaktywniała lekarzy w służbie życia i rodziny.

Autorka blisko 400 publikacji z zakresu psychiatrii, ochrony życia nienarodzonego, chorych i starszych, problematyki małżeństwa i rodziny. Wanda Półtawska została uhonorowana między innymi Medalem Polskiego Senatu i Krzyżem Komandorskim papieskiego Orderu świętego Grzegorza Wielkiego. Otrzymała doktorat honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Notre Dame Pontifical Catechetical Institute w Arlington w Virginii. Została też odznaczona Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Nadanie imienia św. Józefa szkole w Tymawie

Nadanie imienia św. Józefa szkole w Tymawie

W środę 11 października 2023 r. odbyła się uroczystość nadania Publicznej Szkole Podstawowej SPSK w Tymawie  imienia św. Józefa oraz poświęcenie sztandaru. Ten wyjątkowy moment dla historii naszej placówki rozpoczęliśmy uroczystą Mszą Świętą pod przewodnictwem Księdza Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny, który wygłosił homilię i poświecił sztandar. Po zakończeniu Mszy Świętej odbyło się symboliczne wbijanie gwoździ przez gości honorowych i sponsorów, a następnie wysłuchaliśmy montażu słowno- muzycznego w wykonaniu dzieci i nauczycieli naszej Szkoły. Kolejnym punktem tego dnia było odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej oraz intronizacja ikony Św. Józefa.

Ten dzień był wyjątkowy, gdyż uświetnili go swoją obecnością znamienici goście, m.in.  Proboszcz Parafii św. Michała Archanioła w Tymawie Ks. Prałat Janusz Kropiewnicki, opiekun formacyjny dyrektorów SPSK Ks. Kanonik Ryszard Półtorak, Poseł na Sejm RP Pan Kazimierz Smoliński, Burmistrz Miasta i Gminy Gniew Pan Maciej Czarnecki,  przedstawiciele oświaty – Dyrektor Delegatury w Tczewie Pani Anna Ciewiertnia, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Pani Maria Chodkiewicz oraz Wiceprezes Zbigniew Zastawny, Sołtys Tymawy Pani Helena Modzelewska oraz Radna Tymawy Pani Patrycja Trowska, przedstawiciele Rady Rodziców, a także Dyrektorzy Szkół z  gminy Gniew, Dyrektorzy Szkół Stowarzyszenia SPSK oraz Przyjaciele Szkoły.

Dopełnieniem tej uroczystości był poczęstunek na którym spotkali się  goście  wraz  z nauczycielami.

Nad oprawą muzyczną czuwali: Ewa Gutowska, Katarzyna Budzińska- Szyszko, Aneta Karwowska- Bielak i dyrektor Szkoły Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego z Kwidzyna – Wojciech Wiśniewski wraz ze swoimi uczniami.

 

                                                      Ewelina Gładykowska – nauczycielka j. polskiego
Publicznej  Szkoły Podstawowej SPSK  imienia św. Józefa w Tymawie

10-lecie Liceum w Czarnym Dunajcu

10-lecie Liceum w Czarnym Dunajcu

W dniu 6 października 2023 r. świętowano poświęcenie sztandaru Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika oraz 10 – lecie działalności Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Jana Bosko w Czarnym Dunajcu.

Poświęcenia sztandaru dokonał biskup Janusz Mastalski, który odprawił okolicznościową Eucharystię i wygłosił homilię.

Podczas uroczystości obecni byli: biskup Janusz Mastalski, proboszcz parafii w Czarnym Dunajcu oraz inni duchowni, minister klimatu i środowiska Edward Siarka, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Maria Chodkiewicz wraz z członkami Zarządu SPSK, przewodniczący Rady Miasta i Gminy Czarny Dunajec Tadeusz Czepiel wraz z radnymi, dyrektorzy szkół z Gminy Czarny Dunajec, dyrektorzy szkół SPSK Polski południowej oraz wspólnota szkolna Liceum i Technikum SPSK w Czarnym Dunajcu.

Okolicznościowe słowo wygłosiła dyrektor szkoły Teresa Dziwisz: ,,Nasza szkoła to piękne miejsce, w którym oprócz egzaminu maturalnego i egzaminów zawodowych, zdajemy egzamin z życia oraz egzamin z miłości. Jubileusz 10- lecia szkoły wpisał się w piękne karty historii jako czas, który wieńczy dzieło wielkich serc, pedagogicznego i rodzicielskiego trudu oraz poświęcenia.

Dziesięć lat temu zaczynaliśmy szkołę z siedmioma uczniami pierwszej klasy Liceum. Dzisiaj w szkole łącznie uczy się 196 uczniów, których kształci oddane grono nauczycieli, wychowawców i pracowników administracji.

Dzisiejszy dzień w naszej szkole jest jednym  z najważniejszych. Poświęcając sztandar Technikum, ustalamy jego tożsamość, podkreślamy kierunek działań dydaktyczno-wychowawczych poprzez osobę patrona jako autorytetu i punktu odniesienia w działaniu.  Ufam w to, że postawa św. Stanisława Biskupa i Męczennika będzie wzorem dla wszystkich             i pomoże wychować uczniów na dobrych i mądrych ludzi. Nasz patron będzie nam zawsze przypominał, że piękno duchowe, prawda i dobro to wartości uniwersalne.  Święty Stanisław Biskup i Męczennik przemawia swoimi czynami zgodnie ze słowami księdza Piotra Skargi: ,,Pierwszy z Polaków i wielki, daleko sławny męczennik Chrystusów, a patron i obrońca twój, cny polski narodzie’’. Postać takiego patrona zobowiązuje nas do dawania czytelnego świadectwa dobra w życiu całej wspólnoty, rzetelnego zdobywania wiedzy i szczerej dbałości o chrześcijańskie wychowanie.

Sztandar, który od dzisiejszego dnia stanie się symbolem naszego Technikum wraz ze sztandarem Liceum, już na stałe wpisze się w nasz ceremoniał szkolny, w uroczystości, które odbywać się będą z ich udziałem. Jest znakiem łączącym tych, którzy opuszczają progi szkoły, jak i obecnych oraz przyszłych uczniów. Sztandar to również symbol więzi integrujących szkołę.

Życzę wszystkim, aby wzorując się na naszych patronach, pielęgnowali w sobie cechy najlepsze: prawość, uczynność, pracowitość, mądrość oraz serce dla każdego, by były one dla nas inspiracją do stawania się coraz lepszymi ludźmi.’’

W ramach podziękowań Pani prezes Maria Chodkiewicz wręczyła ,,Złotą Tarczę” księdzu dziekanowi – Krzysztofowi Kocotowi – proboszczowi parafii w Czarnym Dunajcu i ministrowi klimatu i środowiska  Edwardowi Siarce za szczególny wkład i wspieranie działalności szkół Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich na Podhalu.

ŚLADAMI ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH PODKARPACIA

ŚLADAMI ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH PODKARPACIA

W dniach 2-4.10.2023r. odbyła się kolejna pielgrzymka Dyrektorów Szkół SPSK. Pod przewodnictwem p. Prezes Marii Chodkiewicz i duchową opieką ks. Ryszarda Półtoraka podążaliśmy śladami błogosławionych i świętych Podkarpacia.

Nasze pielgrzymowanie rozpoczęliśmy od Zabawy – podtarnowskiej wioski, w której mieści się Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny. W przepięknej świątyni uczestniczyliśmy w Eucharystii i wysłuchaliśmy niezwykle ekspresyjnej opowieści o życiu i męczeństwie heroicznej nastolatki. Ze wzruszeniem dotykaliśmy sarkofagu ze szczątkami błogosławionej, który umiejscowiony jest pod mensą ołtarzową. Spotkanie z Karolinką zakończyliśmy drogą krzyżową w Wał-Rudzie. To tam – za jej domem rodzinnym – rozpoczyna się ostatnia droga nastoletniej męczennicy. Wiedzie terenami bagiennymi wśród liściastego lasu znaczona żelaznymi krzyżami – stacjami.

Ten bogaty we wrażenia dzień zakończyliśmy zwiedzaniem Dębowca – Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej.

Drugi dzień zaczęliśmy od porannego zwiedzania Miejsca Piastowego – Sanktuarium św. Michała Archanioła. Mieliśmy okazję – niektórzy po raz pierwszy – zetknąć się z postacią niezwykłego wychowawcy, oddanego ubogim dzieciom i młodzieży – bł. Ks. Bronisława Markiewicza.

Dukla – Sanktuarium św. Jana i Pustelnia na Puszczy z cudownym źródełkiem – to kolejny przystanek na pielgrzymim szlaku.

Późnym popołudniem wyruszyliśmy do Strachociny. Spotkanie ze św. Andrzejem Bobolą i ks. Proboszczem Józefem Niżnikiem wywarło na nas wielkie wrażenie. Ksiądz proboszcz posługuje w Strachocinie przez 39 lat i szerzy kult św. Andrzeja, który sam o to poprosił 16 maja 1987r. słowami: „Jestem św. Andrzej Bobola. Zacznijcie mnie czcić w Strachocinie”.

Zwieńczeniem pielgrzymowania była Markowa. To tu 10 września 2023r. na przycmentarnych łąkach odbyła się beatyfikacja Rodziny Ulmów. Dzięki wielkiej życzliwości  Dyrektora tutejszego muzeum (Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów)mieliśmy okazję zadumać się nad bohaterską postawą Polaków, którzy w czasie wojny pomagali Żydom ryzykując własne życie i najbliższych.

W tym dniu czekała nas jeszcze jedna niespodzianka – spotkanie ze świadkami p. Janem Szpytmą (bratem p. Mateusza Szpytmy, wiceprezesa IPN-u) i p. Romanem Kluzem (siostrzeńcem bł. Wiktorii Ulmy). Świadkowie poprowadzili nas na miejsce kaźni bł. Rodziny. Wiejski, owocowy sad tuż za parterowym domem, tabliczka upamiętniająca tragedię, parę wypalonych zniczy, kępki kwiatów. Niemi świadkowie historii. Ze wzruszeniem zmówiliśmy modlitwę i wysłuchaliśmy kilku informacji.

Msza św. w markowskim kościele św. Doroty i modlitwa przy sarkofagu męczenników była dziękczynieniem za życie Bł. Rodziny, ich heroizm i przykład ofiarnej miłości bliźniego. Była także Mszą św. wieńczącą naszą pielgrzymkę.

Trzy dni minęły szybko. To był niezwykły czas – czas poznawania świętych, podążania ich śladami, wspólnotowej i indywidualnej modlitwy, a także braterskiego spotkania w gronie dyrektorskim.

 

 

Szkoła Ewangelizacji Młodych 2023

Szkoła Ewangelizacji Młodych 2023

W Dniach 14-17 09.2023 w Załęczu Wielkim swoją Szkołę Ewangelizacji przeżywali uczniowie Szkół Średnich, a 20-23 09.2023 zaprosiliśmy uczniów szkół podstawowych kl. VII i VIII na kolejną Edycję Szkoły Ewangelizacji Młodych (SEM) również do Załęcza Wielkiego.

Szkoła Ewangelizacji jest formą kształtowania młodych osób, otwartych na głębszy rozwój duchowy. Jest też szansą na pogłębienie przyjaźni z Chrystusem i doświadczenie radości bycia Apostołem. To czas poznawania rówieśników z różnych szkół i wspólne z nimi działania. To także przygoda na wędrówce w lesie, na kajakach (spływ rzeką Wartą), na rowerach czy przy ognisku, w pięknej scenerii Załęczańskiego Parku Krajobrazowego.

Temat SEM-u: „10 słów, które zmieniły świat”.

Jak zwykle na SEM-ie chcemy podjąć ważne tematy poprzez różne działania i aktywności. Radość płynąca ze spotkania i integracji uczniów naszych szkół, wzajemne dzielenie się swoimi zdolnościami, pasjami i pomysłami a przede wszystkim wiarą, ubogaci każdego uczestnika SEM-u.