W Szkole Podstawowej w Kłobucku powstała pracownia matematyczno-fizyczna

W Szkole Podstawowej w Kłobucku powstała pracownia matematyczno-fizyczna

W Publicznej Szkole Podstawowej SPSK im. św. Dominika Savio w Kłobucku powstała pracownia matematyczno-fizyczna

Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK im. św. Dominika Savio jest jednym z laureatów IV edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie”. Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi w placówce powstała pracownia matematyczno-fizyczna.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie https://raport.pse.pl/pl/ oraz www.wzmocnijotoczenie.pl .

#wzmocnijswojeotoczenie #PSE #rekreacja #turystyka

Wykład Smartfon w rodzinie – szanse i zagrożenia – Zaproszenie

Wykład Smartfon w rodzinie – szanse i zagrożenia – Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy rodziców na wykład prof. dr hab. Monik Przybysz (UKSW) na temat tego co robią smartfony w naszych rodzinach, jaki mają wpływ na nas i nasze relacje.Wykład odbędzie się w ramach Kongresu Pedagogiki Chrześcijańskiej, który odbędzie się w dniach 29-30 listopada w Częstochowa w auli Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, przy ul. 3 maja 12

 

Link do wydarzenia: https://fb.me/e/1WMXtOD6x

Warsztaty patriotyczne dla wszystkich szkół podstawowych

Warsztaty patriotyczne dla wszystkich szkół podstawowych

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich wygrało realizację projektu patriotycznego „Kocham Ojczyznę bardziej  niż własne serce – Patriotyzm na co dzień”, który skierowany jest do uczniów szkół prowadzonych przez SPSK (klas I – VIII) oraz społeczności lokalnej. Projekt zakłada, na wzór poprzednich lat, zorganizowanie w okolicach 11 listopada Ognisk Patriotyzmu. W tym roku  Ogniska Patriotyzmu objęte zostały dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, przystąpienie do projektu obejmuje wszystkie szkoły podstawowe Stowarzyszenia.

Projekt ma na celu kształtowanie właściwych postaw patriotycznych i obywatelskich, kształtowanie postawy prospołecznej przejawiającej się w aktywnym działaniu na rzecz rozwoju swojej lokalnej społeczności w różnego rodzaju przedsięwzięciach o charakterze kulturalnym i społecznym.

Działania organizowane w ramach projektu, jako forma kształtowania młodych osób otwartych na głębszy rozwój duchowy, związane są z wyjazdem przedstawicieli uczniów wszystkich szkół podstawowych Stowarzyszenia na warsztaty patriotyczne do Załęcza Wielkiego k. Wielunia. Warsztaty staną się inspiracją dla uczniów  do rozpropagowania idei patriotyzmu w swoich szkołach. Uczniowie otrzymają gotowe narzędzia do zorganizowania w szkole Ognisk Patriotyzmu dla całej społeczności szkolnej i lokalnej. Naszych szkół jest wiele więc musieliśmy podzielić przedstawicieli uczniów na dwa turnusy.

I Termin: 26.10.2022r. – 28.10.22r. dla szkół z:   Bielicy, Elbląga, Gogolewa, Gryźlin, Miesiączkowa, Modzerowa, Olsztynka, Rychławy, Siniarzewa, Smolajn, Tymawy, Barwałdu Dolnego, Brzezinki, Czerwiennego, Kurowa, Łoponia, Makowa Podhalańskiego, Milówki, Mięcierzyna, Lisewa Kościelnego, Pewelki, Ponikwi, Porąbki, Rychwałdka, Stanisławia Górnego, Starego Bystrego 1 i 2, Wisłoka Wielkiego, Warząchewki Polskiej oraz Żywca.

Warsztaty były bardzo twórcze i wesołe! Uczniowie byli bardzo zajęci na warsztatach muzycznych, literacko aktorskich, fotograficznych, bylybyez specjalne zajęcia dla pocztów sztandarowych, plastyczne i taneczne. Była możliwość gier sportowych i dwa ogniska! Jedno ognisko to możliwość poznania się i wspólnej zabawy, a drugie to przykład ogniska patriotyzmu – ze śpiewem pięknych starych i nowych pieśni, recytacją poezji i wspomnieniami nauczycieli jak to dawniej na podobnych spotkaniach bywało…

Ostatni dzień – to wspólny spacer- okazja do swobodnego podsumowania i umocnienia nowych znajomości i pożegnania!