Ostatniego dnia roku 2022 otrzymaliśmy bardzo smutną wiadomość – odszedł do Domu Ojca nasz umiłowany Papież Emeryt Benedykt XVI. Pani Prezes Maria Chodkiewicz szybko podjęła próbę zebrania Zarządu Stowarzyszenia na pielgrzymkę do Rzymu, by SPSK mogło towarzyszyć Papieżowi w ostatniej drodze. Udało się zebrać skład i tak w dniach 4-7.01. 2023 r. otrzymaliśmy niezwykłą łaskę pielgrzymowania do Rzymu. Byliśmy obecni na pogrzebie Benedykta XVI i modliliśmy się przy grobie św. Jana Pawła II – patrona wielu naszych szkół. Wędrowaliśmy po ogromnych Muzeach Watykańskich słuchając historii Rzymu i Kościoła. Widzieliśmy wiele pięknych miejsc w Rzymie – to wielka łaska i błogosławieństwo – dziękujemy za to Bogu. Zapraszamy do fotorelacji.