3.10 2022 w siedzibie Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich uroczystym seminarium dla uczniów klas ósmych i klas pierwszych szkół ponad podstawowych zainaugurowaliśmy w trybie on-line kolejny etap programu wychowawczego Persona. Odbyły się spotkania z klasą VIII i pierwszą liceum częstochowskich szkół SPSK. Seminarium nosiło tytuł „Rozwój ale jaki?”

Prowadzące dr Jolanta Kraśniewska i Małgorzata Wróbel zwróciły uwagę na konieczność podjęcia własnego rozwoju i wzięcia odpowiedzialności za to jak on przebiega. Pani Prezes Maria Chodkiewicz z wielką radością zachęciła uczniów do pracy nad własnym rozwojem osobowym podkreślając, że takie jest zadanie Stowarzyszenia: praca nad integralnym rozwojem nauczyciela i ucznia. Spotkanie to było przygotowaniem do rozdania indeksów rozwoju osobowego, które na wzór pracy ze studentami mają być narzędziem i wyzwaniem do wypłynięcia na głębię i mają służyć pomocą uczniom naszych szkół.