Kocham Ojczyznę bardziej niż własne serce – Patriotyzm na co dzień

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w ramach działań patriotycznych „Program Wsparcia Edukacji” realizowało projekt patriotyczny „Kocham Ojczyznę bardziej niż własne serce – Patriotyzm na co dzień”, który skierowany był do uczniów szkół prowadzonych przez SPSK oraz społeczności lokalnej.

Program miał na celu kształtowanie właściwych postaw patriotycznych i obywatelskich, kształtowanie postawy prospołecznej przejawiającej się w aktywnym działaniu na rzecz rozwoju swojej lokalnej społeczności w różnego rodzaju przedsięwzięciach
o charakterze kulturalnym i społecznym.

Działania organizowane w ramach programu, jako forma kształtowania młodych osób otwartych na głębszy rozwój duchowy, związane były z wyjazdem przedstawicieli uczniów wszystkich szkół podstawowych Stowarzyszenia na warsztaty patriotyczne. Warsztaty stały się inspiracją dla uczniów do rozpropagowania idei patriotyzmu w swoich szkołach. Przez każdą szkołę, przy współudziale uczniów, którzy brali udział w wyjazdowych warsztatach patriotycznych, zostało zorganizowane w środowisku lokalnym – Ognisko Patriotyzmu, także w formie Wieczornicy, podczas których mieszkańcy młodszego i starszego pokolenia wysłuchali prelekcji, odśpiewali patriotyczne pieśni ze śpiewników wydrukowanych w ramach projektu.

III etapem było ogłoszenie rodzinnego konkursu plastyczno-literackiego w każdej placówce, jako forma zaangażowania całych rodzin w pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej mieszkańców. Konkurs wieńczył wysiłki rodzin pracujących wspólnie dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości.

Warsztaty Patriotyczne

Ogniska Patriotyzmu

Konkurs plastyczno-literacki