24.08.2022 na Jasnej Górze w Sali Papieskiej odbyła się konferencja dyrektorów szkół katolickich zrzeszonych w Radzie Szkół Katolickich.
Przybyli również dyrektorzy szkół Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, którzy stanowią zauważalną społeczność wśród dyrektorów RSK.
Spotkanie rozpoczął i prowadził ks. Zenon Latawiec SDB – Przewodniczący RSK. W pierwszej części zapoznaliśmy się z nowelizcjami prawa oświatowego i zagadnieniami dotyczącymi prawa pracy. Po przerwie wysłuchaliśmy konferencji formacyjnej, w której o. Dariusz Kowalczyk przedstawił nam rzeczywistość szkoły katolickiej w dobie odchodzenia dzieci z lekcji religii i z Kościoła. Konferencję zakończyła uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem ks.Bp Marka Mendyka.

Po obiedzie w siedzibie Stowarzyszenia spotkali się dyrektorzy Szkół i Przedszkoli SPSK.

Część merytoryczna konferencji Dyrektorów Szkół i Przedszkoli SPSK rozpoczęła Pani Prezes Maria Chodkiewicz od przedstawienia tematu programu wychowawczo – formacyjnego Persona na rok szkolny 2022/23, którego tytuł został zaczerpnięty z kazania ks. Bp Andrzeja Przybylskiego wygłoszonego w czasie naszej czerwcowej pielgrzymki na Jasną Górę: „Za jakim duchem idziesz?”. Pani Prezes przypomniała wagę szkolnej modlitwy, przypomniała główne projekty kontynuowane w Stowarzyszeniu i poinformowała o projektach planowanych przez Stowarzyszenie w ramach MEiN. Kolejna część dotyczyła organizacji pracy szkół, roli dyrektora i możliwości pracy w ramach programu Laboratorium Przyszłości. Bardzo pracowity dzień… Słowem witamy w roku szkolnym 2022/23!