„Czy zostanie dyjament…?”

Widowisko imponujące inscenizacyjnym rozmachem, ilością zaangażowanych środków arty-stycznych i liczbą uczestników zrealizowane zostało 24 X br. w Katolickiej Szkole im. Błogosławio-nych Dzieci z Fatimy w Łodzi. Wystąpili młodzi aktorzy z kół teatralnych, szkolny chór, nauczyciele oraz artyści i muzycy zawodowi. Łódzka placówka działa w strukturze częstochowskiego Stowarzy-szenia Przyjaciół Szkół Katolickich, które skupia blisko sto placówek publicznych w całym kraju, przykładając wielką wagę do wychowania patriotycznego i aktywności teatralnej uczniów. Ciekawe, że spektakl „Na dnie popiołu gwiaździsty dyjament. Korepetycje z nadziei” – choć zagrany w sali gimnastycznej – zdołał pokonać słabości związane z tego typu miejscem. Profesjonalnie nagłośniony i oświetlony zaproponował widzom wiele czysto teatralnych atrakcji i wzruszeń (wartością samą w sobie było nienaganne przygotowanie młodzieży pod względem dykcji, emisji głosu i aktorstwa).

Spektakl (według scenariusza i w reżyserii Tomasza Bieszczada) zadedykowany został dziecię-cym bohaterom walk o Niepodległość Polski – w okresie od pierwszej wojny światowej do czasów niemal nam współczesnych. Na scenariusz złożyły się: pieśni (te tradycyjne i te zupełnie nowe, au-torskie), utwory polskich twórców (poezja, proza, teksty źródłowe). Najgorętsze reakcje wzbudziły trzy sceny dramatyczne: Pierwsza to obrona Lwowa („Orlęta” uciekły z domu na front, a teraz dręczą je wyrzuty sumienia, z powodu pozostawionych rodziców). Druga – noc w niemieckim obozie koncentracyjnym dla dzieci, w Łodzi na ul. Przemysłowej. Trzecia – to ostatnia rozmowa rot-mistrza Pileckiego z żoną Marią, w więzieniu na Rakowieckiej. W dwóch pierwszych aktorzy grali swoich rówieśników (okres prób skłonił ich do naprawdę głębokiego zaangażowania się w historie małych polskich bohaterów). Trzecią zagrali dorośli.

Szkoła zrealizowała dwa pokazy: przedpołudniowy (który obejrzało na żywo ok. 350. star-szych uczniów) i wieczorny (dla rodziców, starszego rodzeństwa wykonawców i zaproszonych gości). Spektakl poranny, za pomocą łączy internetowych, był transmitowany, w czasie rzeczywistym (stre-aming), do wszystkich placówek SPSK, obejrzeli go uczniowie i nauczyciele podczas specjalnych zajęć (ich liczba może sięgać trzech tysięcy). Natomiast nagranie wideo przedstawienia wieczornego (dłuż-sze i bardziej rozbudowane) zostanie niebawem umieszczone na stronie internetowej (www.spsk.edu.pl) i może stać się wyjątkową „pomocą edukacyjną”, a może… źródłem inspiracji.

Norwidowski „diamentowy” dylemat domaga się – także dziś – rzetelnej odpowiedzi. To jedno z „odwiecznych” polskich pytań… za którym idą następne: Czy młodzi Polacy pragną budować swoją przyszłość w zgodzie z wolnościowymi tradycjami? Czy chcą włączyć się w tworzenie państwowości na fundamentach tradycji chrześcijańskich i patriotycznych? Spek-takl pokazał, że tak. Warto w to uwierzyć.

Agnieszka Sadowska, Tomasz Bieszczad

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2019