List Pani Prezes na początek Roku Szkolnego 2023/2024

List Pani Prezes na początek Roku Szkolnego 2023/2024

Drogie Wspólnoty szkolne i przedszkolne,

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele,

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

 

Z wielką radością witam każdą Wspólnotę Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich u progu rozpoczynającego się roku szkolnego 2023/2024.
Dziękujmy Bogu za piękny wakacyjny czas, za czas wypoczynku i rekolekcji, za szczególny czas Światowych Dni Młodzieży. A teraz Bóg obdarza nas nowym czasem, czasem nowego roku szkolnego, a to oznacza, że ma dla nas nowe zadania i nowe łaski.
Dołóżmy wszelkich starań, by rozpoczynający się rok szkolny stał się dla każdego z nas nową szansą integralnego rozwoju osobowego – rozwoju intelektualnego, moralnego, społecznego, duchowego oraz fizycznego. Wytężmy wszystkie siły, by rozwijać wszelkie talenty i zdolności, którymi zostaliśmy obdarowani. Przypomina o nich Ewangelia: „Podobnie jest z królestwem niebieskim jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności (…)”. (Mt 25,14-15) Te talenty, to też piękne nauczycielskie powołania, to konkretne dary wychowawców szanujących osobowości uczniów, troszczących się o bliskie relacje ze swymi wychowankami, to wspaniałe nauczycielskie umiejętności pochylania się nad możliwościami uczniów w procesie edukacji.

Kochani!

Życzę Wam, by nauczycielski i uczniowski wysiłek, który oddajemy dzisiaj Bogu podczas Eucharystii przez wstawiennictwo Matki Bożej Niepokalanej, pięknie zaowocował, bo „Bóg z tymi, którzy Go miłują współdziała we wszystkim dla ich dobra”.

Życzę wszystkim, by nowy rok szkolny był też czasem pięknych międzyludzkich relacji, które nas zawsze ubogacają, by był czasem indywidualnych kontaktów nauczycieli i uczniów, bliskiej współpracy między członkami zespołów nauczycielskich, czasem pięknych uczniowskich więzi w klasach i w szkole!

Drodzy Uczniowie!

Potrzebujemy wszyscy Waszej pasji, młodości i siły, a także współpracy, abyśmy wszyscy mogli w naszych wspólnotach szkolnych wzrastać w mądrości i miłości do Boga i ludzi!

Życzę Wam, by przesłanie Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie: „jaśnieć, słuchać i nie lękać się” stało się Waszą rzeczywistością.