W dniu 01.12.2021 r. odbyła się uroczystość nadania imienia oraz wręczenia sztandaru Publicznej Szkole Podstawowej i Przedszkolu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Nowakach.

Placówka otrzymała imię św. Jana Pawła II. Główna uroczystość miała miejsce w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła w Nowakach. Mszy Św. przewodniczył biskup Rudolf Pierskała wraz z ks. Dziekanem Wiesławem Siwikiem,
ks. Maciejem Skórą oraz ks. Proboszczem Ryszardem Krawieckim. Uroczysty akt nadania imienia wręczyła Pani Prezes SPSK, Maria Chodkiewicz. W uroczystości brali również udział zaproszeni goście, władze samorządowe, przyjaciele placówki, uczniowie, nauczyciele, pracownicy oraz rodzice. Motywem przewodnim całej uroczystości były słowa papieża: „Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali”.