Organ prowadzący

Nazwa organu reprezentacji:  ZARZĄD

Sposób reprezentacji:

W IMIENIU ZARZĄDU WYSTĘPUJE PREZES LUB WICEPREZES. ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I WSZELKIE UMOWY OBCIĄŻAJĄCE FINANSOWO STOWARZYSZENIE, NIE BĘDĄCE UMOWAMI O PRACĘ, WYMAGAJĄ PONADTO PODPISU SKARBNIKA.

Członkowie reprezentacji:

  Nazwisko Imię Funkcja
  CHODKIEWICZ MARIA PREZES
  NAWROCKI GRZEGORZ WICEPREZES
  PYTEL ADAM CZŁONEK
  BŁASIAK VIOLETTA WICEPREZES
  PRZYBYLSKA ANNA WICEPREZES
  ZASTAWNY ZBIGNIEW WICEPREZES
  CZOK MARTA SKARBNIK
  SZCZEPAŃSKA AGNIESZKA SEKRETARZ
  SZULC MARIA ZASTĘPCA SKARBNIKA
  GAWINEK PIOTR CZŁONEK
  CHYRZYŃSKA AGNIESZKA CZŁONEK