Poświęcenie i odsłonięcie Tablicy Katyńsko-Smoleńskiej w siedzibie Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich 22.05.2024 r.

W środę 22 maja 2024 roku w Stowarzyszeniu miało miejsce odsłonięcie i poświęcenie Tablicy Katyńsko- Smoleńskiej. Uroczysty dzień rozpoczął się Mszą Św. koncelebrowaną pod przewodnictwem JE ks. biskupa Andrzeja Przybylskiego w asyście ks. Kanclerza kurii częstochowskiej
ks. prałata mgr lic. Mariana Szczerby, przeora Klasztoru Leśniowskiego oo. Paulinów o. Piotra Stanikowskiego OP oraz ks. Proboszcza Sanktuarium św. Józefa – Marka Kundzicza w Sanktuarium Św. Józefa Rzemieślnika w Częstochowie. Gośćmi specjalnymi byli Pani europoseł Jadwiga Wiśniewska i Przewodniczący ZR NSZZ Solidarność w Częstochowie Pan Jacek Strączyński.

Ks. Bp Andrzej w przepięknej homilii nawiązał do roli pamięci w życiu kształtowaniu i wychowaniu człowieka. „W sercu każdej Mszy św. Są takie dwa słowa: pierwsze to Pamięć, w momencie kiedy ten biały chleb i wino w kielichu przemienia się w prawdziwe Ciało i Krew Chrystusa słyszymy takie słowa: TO CZYŃCIE NA MOJA PAMIĄTKĘ – Jezus doskonale wiedział, że jak uczniowie zapomną, jak zapomną o Jego przelanej Krwi, jak zapomną o Jego wydanym na krzyżu Ciele – to tak naprawdę zapomną o Jego Miłości… to dlatego w sercu każdej Eucharystii jest Pamiątka – żeby nie zapomnieli. Przeciwnik Boga robi wszystko aby zatrzeć naszą pamięć, żeby tak nas zachłysnąć teraźniejszością, interesować tym , co jest przed nami, ale żeby odciąć od pamięci. Dlatego czynimy to na Jego pamiątkę, aby nie zapomnieć…, ale pewnie wiecie, że Żydzi nie tylko wspominali swoją historię, aby nie zapomnieć, lecz aby uobecnić, dlatego ojciec rodziny na święcie z którego wyrasta Eucharystia, kiedy opowiadał jak Bóg wyprowadził Swój Lud z ziemi egipskiej zawsze mówił synowi: ale nie myśl synu, że my tylko wspominamy dzieła Boże, my to wspominamy, bo to się ciągle dzieje! Dlatego od tego co wspominamy, od naszej Pamięci zależy nasze Dziś!”

Całą piękną homilię Ks. Bp Andrzeja Przybylskiego zamieszczamy poniżej.

Pięknie zaprezentowały się liczne poczty sztandarowe Szkół SPSK z okolic Częstochowy. Po Mszy św. Poczty sztandarowe i zaproszeni goście w uroczystym przemarszu udali się do siedziby Stowarzyszenia, gdzie odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy Katyńskiej.
Tablica ma kształt otwartej księgi. Po lewej stronie przedstawia Matkę Bożą Katyńską i las katyński, u podnóża którego w specjalnym pojemniku umieszczono ziemię z Katynia. Po prawej samolot, który nawiązuje do katastrofy smoleńskiej. Pod nią także ziemia, którą przedstawiciele Stowarzyszenia przywieźli ze Smoleńska.
Tablicę odsłonili zaproszeni goście i Pani Prezes Maria Chodkiewicz, a poświęcił ks. Bp Andrzej Przybylski:

„Oby ta tablica stała się Pamiątką Twojej Miłości, Twojej Obecności w historiach tych ludzi, niech będzie Pamiątką o tym, że życie trzeba dać, z miłości do ludzi, z miłości do ziemskiej ojczyzny, żeby kiedyś dojść chodząc z niebem po ziemi do Ojczyzny Wiecznej. Dziękujemy Ci Panie i prosimy, by nie tylko była to pamięć o tragedii, by nie tylko była Pamięć o bestialstwie, o cierpieniu, ale byłaby to Pamięć o Miłości, bo Ci ludzie zginęli z Miłości, z Miłości do umiłowanej Rzeczypospolitej. Proszę Cię Boże, który ukochałeś naszą Ojczyznę i w jej historię wpisałeś wiarę w Siebie, wiarę w Twoja Matkę, niech ta pamiątka nie będzie tylko pamiątką o cierpieniu i ofierze z życia, ale niech będzie wezwaniem do Miłości Boga, ludzi i Ojczyzny. Niech ta Tablica będzie pobłogosławiona w Twoje Imię Boże: W Imię Ojca i Syna i Ducha św., a święcąc tą tablicę, polecamy Ci dusze wszystkich Poległych w Katyniu i Smoleńsku: Wieczny Odpoczynek Racz im dać Panie…”

Po odsłonięciu i poświęceniu tablicy głos zabrała Maria Chodkiewicz, prezes SPSK. – „Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie”. Ten werset autorstwa Adama Mickiewicza, umieszczony w lewej części naszej tablicy katyńsko-smoleńskiej, oddaje w całości sens i cel naszego dzisiejszego spotkania, bowiem pamięć o tych, którzy złożyli ofiarę życia na ołtarzu Ojczyzny, ma nie tylko widnieć na kamiennej tablicy, ale nade wszystko ma być wyryta w naszych sercach. Święty Jan Paweł II, największy nauczyciel naszego narodu, powtarzał często za Norwidem: „Narody, które tracą pamięć, tracą życie” – powiedziała.


Maria Chodkiewicz wspominała, że pomysł realizacji programu wychowawczo-patriotycznego, polegającego na wmurowaniu w każdej ze szkół SPSK tablicy katyńsko-smoleńskiej wraz z ziemią z tych miejsc, powstał w 2016 r. podczas pielgrzymki dyrektorów tych placówek do Katynia i Smoleńska.
– Przebywając osiem lat w szkole podstawowej, uczeń siłą rzeczy zapamięta uroczystości patriotyczne odbywające się pod tą tablicą, zapamięta nazwy Katyń i Smoleńsk, być może zapamięta też liczbę ofiar. To wszystko będzie w nim żyło przez całe życie. I temu służy program wychowawczo-patriotyczny, by w szkołach SPSK otwierały się serca młodych Polaków na miłość do Ojczyzny, by ta miłość rozgorzała jak najmocniej, by młodzież była wychowywana w wartościach, by dzieci szanowały Ojczyznę – wyjaśniła prezes SPSK.

Jadwiga Wiśniewska, poseł do Parlamentu Europejskiego, 10 kwietnia 2010 r. czekała w Katyniu na polską delegację z prezydentem Lechem Kaczyńskim na czele. – To był taki moment, że łzy mieszały się na twarzy. Nie wiedzieliśmy, kogo opłakujemy, czy ofiary sprzed siedemdziesięciu lat, czy tych, którzy mieli przybyć w imieniu polskiego narodu i upomnieć się o pamięć pomordowanych – przyznała. Ubolewała z tego powodu, że „dzisiaj pamięć o Katyniu i Smoleńsku znów przeszkadza”. – Znów kopie się głębokie rowy i podziały, tak że przeszkadza nawet Msza św., którą ofiarujemy w intencji naszych przyjaciół dziesiątego dnia każdego miesiąca. Znów jesteśmy popychani i lżeni, dlatego że chciano by, żeby o ofiarach Smoleńska już nie mówiono, żeby prezydent, jak to mówi tamta strona sceny politycznej, „już nie przeszkadzał”. A my pamiętamy – powiedziała europoseł. Nawiązała również do wojny za wschodnią granicą Polski. – Od Katynia mijają dziesięciolecia, ale wiemy wszyscy, że nie zmienia się istota brutalności rosyjskiego imperializmu. (…) Ukraińcy dzisiaj swoją krwią kupują czas, żebyśmy zdążyli się uzbroić – przypomniała Wiśniewska. W tym kontekście dziękowała SPSK za to, że w swoich szkołach formuje młodych Polaków i kształtuje ich charaktery. – Ta rola jest sprawą nie do przecenienia – podsumowała.

W tym uroczystym dniu Pani europoseł Jadwiga Wiśniewska otrzymała z rąk Pani Prezes Marii Chodkiewicz – Złotą Tarczę – jako znak wdzięczności za działalność na rzecz Pamięci o ofiarach Katynia i Golgoty Wschodu.
Następnie słowo o Katyniu i Smoleńsku przedstawili uczniowie Katolickiej Branżowej Szkoły I Stopnia SPSK im. św. Antoniego z Padwy. Dzień pełen był wzruszeń i jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy przyjęli nasze zaproszenie i uświetnili swoją obecnością nasze święto.

Dokładny opis tablicy:

Pamiątkowa tablica katyńsko-smoleńska jest wykonana w formie księgi historii narodu polskiego i przedstawia tragiczne losy Polaków z Katynia i Smoleńska. Lewa strona księgi upamiętnia Polaków pomordowanych w lesie katyńskim i innych obozach kaźni sowieckiej od 3 kwietnia 1940 r. W centralnym miejscu lasu jaśnieje ikona Matki Bożej Katyńskiej przytulającej polskiego oficera, który uosabia 22 tys. polskich oficerów zastrzelonych bestialsko strzałem w tył głowy. W korzeniach lasu została umieszczona ziemia przywieziona z Katynia.
Prawa strona księgi upamiętnia ofiary katastrofy lotniczej z 10 kwietnia 2010 r., w której zginął prezydent RP Lech Kaczyński wraz z małżonką oraz dziewięćdziesięciu czterech członków delegacji, udającej się na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Na stronie księgi został umieszczony spadający samolot, a w korzeniach brzóz smoleńska ziemia. Autorką tablicy jest Małgorzata Hejduk.

Katyń i Smoleńsk w księdze historii. SPSK pamięta | Niedziela.pl
Poświęcenie Tablicy Katyńsko–Smoleńskiej (fiat.fm)
Polskie Radio Katowice Wiadomości | Tablica Katyńsko-Smoleńska. Uroczyste odsłonięcie