Zanim uczniowie przyjdą do szkoły w szkołach trwa mrówcza praca dyrektorów i nauczycieli odpowiedzialnych za organizację pracy szkoły i całą złożoną logistykę początku roku w szkole. Pani Prezes jak zwykle zaprosiła dyrektorów szkół i przedszkoli SPSK na doroczny zjazd Rady Szkół Katolickich 23.08.2023 r. na Jasnej Górze, który w tym roku przebiegał pod patronatem i w tematyce Rodziny Ulmów. Dyrektorzy słuchali konferencji i obejrzeli film o ich męczeństwie. Pierwszy raz została beatyfikowana cała rodzina! Są takie szkoły w Stowarzyszeniu, których przedstawiciele uczestniczyli w ich beatyfikacji w Markowej 10.09.br Rada Szkół Katolickich w tym roku dała przedsmak tych wielkich uroczystości.

24.08 odbyła się konferencja dyrektorów naszych szkół. Rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele św. Józefa, następnie ks. Ryszard Półtorak wygłosił konferencję dotyczącą tematyki Planu Formacji SPSK, po przerwie na kawę, herbatę w siedzibie SPSK odbyły się warsztaty merytoryczne w czterech grupach tematycznych:

  1. warsztat organizacyjno – prawny,
  2. warsztat ekonomiczno – finansowy,
  3. warsztat planu formacyjnego,
  4. warsztat planu wychowawczego

Spotkanie jak zwykle przebiegło w miłej rodzinnej atmosferze!