„Sztandar to świętość. Jego miejsce tkwi gdzieś pomiędzy hymnem narodowym a przysięgą wojskową.” (Kardynał S. Wyszyński).

W dniu 25 października 2022 roku miała miejsce szczególna dla naszej wspólnoty uroczystość – nadanie i poświęcenie sztandaru Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Świętych Dzieci z Fatimy w Rybnej.

W gronie zaproszonych gości znaleźli się: Metropolita Częstochowski Ks. Arcybiskup dr Wacław Depo, Sekretarz Księdza Arcybiskupa Ks. Mariusz Trojanowski, Proboszcz Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Rybnej Ks. Rafał Wujec, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie Pani Alicja Janowska, Wizytator Kuratorium Oświaty w Częstochowie Pani Sylwia Ratka, Wójt Gminy Mykanów Pan Dariusz Pomada, Przewodniczący Rady Gminy Mykanów Pan Włodzimierz Cichoń, Kierownik Referatu Oświaty Pani Aneta Bator, Radny Rady Gminy Mykanów Pan Marcin Barciś, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Pani Maria Chodkiewicz, Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Pan Zbigniew Zastawny, Skarbnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybnej Pan Patryk Kapitan, Sołtys wsi Rybna – Pan Jarosław Kubat, dyrektorzy szkół SPSK z diecezji częstochowskiej, dyrektorzy szkół Gminy Mykanów, poprzedni dyrektorzy szkoły w Rybnej: Państwo Bonifacy i Jadwiga Tyfel, Pani Teresa Aleksandrowicz, Pani Maria Kielan. Szczególnymi gośćmi byli fundatorzy sztandaru.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Rybnej, na której ks. Arcybiskup dr Wacław Depo dokonał uroczystego poświęcenia sztandaru.

Podczas homilii Ksiądz Arcybiskup przypomniał, jak ważna jest modlitwa w naszym życiu, a szczególnie modlitwa różańcowa: “Różaniec fatimski zawiera tę objawioną modlitwę <<O Jezu, przebacz nam nasze grzechy, chroń nas od ognia piekielnego>> Odmawiając ten tekst pomyślmy, że jest to wezwanie do poprawy i pokuty, do modlitwy i zadośćuczynienia za to, co się dzieje w świecie przeciwko Bogu. (…) Dzisiejsza nasza modlitwa ma właśnie taki cel przypomnienia obecności Maryi w naszym życiu, codziennej obecności i przypomnienie tej Maryjnej zachęty o odmówienie modlitwy różańcowej i modlitwy o Miłosierdzie Boże nad światem i nad każdym człowiekiem, nad naszą wspólnotą”.

Dalsza część wydarzenia odbyła się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybnej. Pani Dyrektor – Ewie Golis w swym przemówieniu przypomniała historię szkoły oraz podkreśliła rolę sztandaru zarówno dla społeczności szkolnej, jak i mieszkańców Rybnej. Następnie nastąpiła prezentacja sztandaru przez poczet sztandarowy, w skład którego wchodzili przedstawiciele fundatorów – Pan Patryk Kapitan, Pani Kamila Złoty oraz Pani Dorota Soboniak. Kolejnym punktem uroczystości było przekazanie sztandaru przez Panią Dyrektor uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św Dzieci z Fatimy w Rybnej, którzy ślubowali oddawać mu cześć i szacunek.

Po przekazaniu i wyprowadzeniu sztandaru nastąpiła część artystyczna. Uczniowie z koła teatralnego pod przewodnictwem Pani Doroty Soboniak przygotowali przedstawienie przypominające historię objawień w Fatimie. s

Po obejrzeniu krótkiego spektaklu, nagrodzonego gromkimi brawami, zaproszeni goście udali się na poczęstunek do szkoły.