„Chrystus ma swoich naśladowców i taką piękną postacią jest św. Jadwiga…”– powiedział podczas uroczystości poświęcenia sztandaru Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK im. św. Jadwigi Królowej w Częstochowie, ks. Abp Wacław Depo, odnosząc się do wartości związanych z patronką szkoły i symboliką sztandaru.

Uroczystość miała miejsce 19 września br. w Sanktuarium św. Antoniego z Padwy Częstochowie oraz w auli szkoły. Wydarzenie zgromadziło całą wspólnotę szkolną: uczniów z rodzicami, pracowników i absolwentów oraz gości. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: ks. Abp Wacław Depo, któremu towarzyszyli duchowni z różnych środowisk diecezji, pani Alicja Janowska – Dyrektor częstochowskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach, pan Rafał Piotrowski – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, pan Zbigniew Zastawny – wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich wraz z członkami Zarządu stowarzyszenia i kilkunastoma dyrektorami szkół katolickich SPSK z diecezji częstochowskiej. Szczególnymi gośćmi dnia byli fundatorzy sztandaru, którzy uroczyście przekazali go młodzieży.

Aktu poświęcenia sztandaru dokonano podczas uroczystej Mszy Świętej, po której wszyscy zgromadzeni odprowadzili sztandar do auli szkoły. Szczególnie podniosłym momentem tej części uroczystości było ślubowanie uczniów przed nowym sztandarem. Młodzież przedstawiła również inscenizację prezentującą postać św. Jadwigi Andegaweńskiej.

Wydarzenie to zamknęło okres pracy Wspólnoty szkoły związanej z poznawaniem Wartości i wydarzeń odnoszących się do patronki. Znalazły one swój wyraz w treści i symbolice hymnu i sztandaru szkoły. Fundatorzy sztandaru wyrazili nadzieję, że młodzież będzie kierować się sentencją zapisaną na sztandarze: BÓG – HONOR – OJCZYZNA”.