Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w okresie od 21.02.2022 r. do 31.12.2022 r. realizuje w Kutnie zadanie publiczne pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek szkoły SPSK Kutno ul. Reja 6 – etap II” zlecone przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  o  wolontariacie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1038, z późn. zm.).

W ramach zadania będą wykonane prace ogólnobudowlane, montaż stolarki drzwiowej, schodów zewnętrznych, docieplenie stropodachu i elewacji oraz montaż platformy dla osób niepełnosprawnych.

Efektem realizacji zadania będzie zwiększenie powierzchni użytkowej budynku i pozyskanie nowych pomieszczeń na sale dydaktyczne.  Pracownie przedmiotowe posłużą do realizacji zadań w zakresie kształcenia ogólnego dla uczniów Technikum i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego SPSK w Kutnie.