Relacja z XXII PIELGRZYMKI SPSK na Jasną Górę

Relacja z XXII PIELGRZYMKI SPSK na Jasną Górę

15 września 2020 r., jako wspólnota szkół i przedszkoli Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, przybyliśmy z wielką radością na Jasną Górę do naszej ukochanej Matki, by czuwać przed Jej obliczem i powierzyć Jej opiece siebie i wspólnoty na nowy rok szkolny.

Dyrektorzy szkół i przedszkoli osobiście pokłonili się Pani Jasnogórskiej, a uczniowie i nauczyciele łączyli się duchowo, z wykorzystaniem przekazu internetowego.

Pielgrzymka rozpoczęła się Eucharystią, którą celebrował Jego Ekscelencja ks. Biskup Andrzej Przybylski. W swojej homilii ks. Biskup podkreślił wielką rolę szkoły katolickiej w wychowaniu młodego pokolenia. Szkoła katolicka, poza przekazywaniem wiedzy, formuje i wychowuje młodych ludzi w wartościach chrześcijańskich, kształtuje ich przyszłe postawy życiowe.

Oprawę muzyczną Mszy świętej zapewnili uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zawierciu pod przed przewodnictwem Pani Cecylii Miłosz.

Po Apelu Jasnogórskim, Pani Prezes Maria Chodkiewicz rozpoczęła pielgrzymkowe czuwanie przed wizerunkiem Matki Bożej słowami podziękowania za przyjęcie przez Nią testamentu z krzyża: „Maryjo, Ty trwając pod krzyżem usłyszałaś słowa Syna, które przeniknęły Twoją duszę: «Niewiasto oto Syn Twój».  Z ust samego Jezusa, Syna Twojego, Bożego Syna usłyszałaś, że zwykły człowiek, uczeń Jan, miłowany uczeń, a więc każdy człowiek dany Ci jest jako dziecko w miejsce Bożego Syna ”.

Następnie rozpoczęła się modlitwa różańcowa – „Uczniowski Różaniec ze Świętymi”. Każda Tajemnica była przeplatana pieśniami w wykonaniu uczniów i nauczycieli ze szkół w Czerwiennem pod przewodnictwem Pana Piotra Kowalcze oraz zespołu muzycznego Liceum z Zawiercia.

Tajemnica I „Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu”, rozważana była wraz z dziećmi Fatimskimi. Uczennica klasy III,  Antonina Chodkiewicz-Krišta ze Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Franciszkańskich Męczenników z Peru, Błogosławionego Michała Tomaszka i Błogosławionego Zbigniewa Strzałkowskiego w Rychwałdku, w imieniu swoich rówieśników obiecała Maryi, że w  miesiącu różańcowym, w październiku, będzie modliła się na różańcu, aby pocieszyć Niepokalane Serce Maryi. Tajemnicą II – „Biczowanie Pana Jezusa w Ogrójcu” – modliliśmy się z bł. Karoliną Kózkówną.  Maria Chodkiewicz-Krista, uczennica klasy VI, Szkoły Podstawowej w Rychwałdku, złożyła obietnic podjęcia trudu przekonania swoich rówieśników, że życie w czystość to jednocześnie dar i zadanie. Pomocą będzie modlitwa różańcowa od listopada do grudnia, a szczególnie 8 grudnia w  Święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Ze św.  Dominikiem Savio rozważaliśmy III Tajemnicę Różańca „Ukoronowanie Pana Jezusa”. W imieniu rówieśników, Martyna Dziedzic, uczennica klasy V Katolickiej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół szkół Katolickich im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czerwiennem, przyrzekła Maryi, że w styczniu i  lutym, odmawiając różaniec, będzie przepraszała za grzechy egoizmu.

Tajemnicę IV – „Drogę Krzyżową Pana Jezusa”, rozważaliśmy ze św. Stanisławem Kostką. Uczennica klasy VI, Oliwia Szczepańska z Katolickiej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Chojnach, w imieniu rówieśników obiecała Maryi, że w marcu i kwietniu, w okresie Wielkiego Postu i Wielkanocy, będzie przez modlitwę różańcową błagała za młodzież, która dawno nie przystąpiła do sakramentu pojednania, aby spowiedź święta była nawróceniem ich serc.

W V Tajemnicy „Śmierć Pana Jezusa na krzyżu”, modliliśmy się ze  św.  Jose  Sánchezem del Rio. Przedstawiciel młodzieży, Hubert Mukrasz, uczeń klasy II  Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im.  Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zawierciu, przyrzekł Maryi, że w maju i czerwcu, kiedy czcimy Maryję i Najświętsze Serce Jezusa, modlitwą różańcową będzie wypraszał łaskę odwagi dla dzieci i młodzieży, by wiernie trwały przy Bogu.

Przejmującym momentem czuwania pielgrzymkowego był Akt Zawierzenia (TEKST ZOBACZ), uczyniony przez Panią Marię Chodkiewicz, Prezesa Stowarzyszenia oraz obecnych Dyrektorów szkół i przedszkoli. Z wielkim wzruszeniem i przejęciem Dyrektorzy zawierzali swoje placówki, klęcząc przed obliczem Najświętszej Maryi Panny. Wspólnoty szkolne, które łączyły się duchowo przez Internet, zostały zawierzone przez członków Zarządu Stowarzyszenia – Panią Wiceprezes Violettę Błasiak, Pana Wiceprezesa Grzegorza Nawrockiego oraz Członka Zarządu Panią Annę Przybylską.

Pięknym darem dla Maryi, kończącym pielgrzymkowe czuwanie, było wykonanie sekwencji „Stabat Mater dolorósa” z muzyką Antonio Vivaldiego przez śpiewaczkę Panią Katarzynę Chęsy-Zajic, przy akompaniamencie organowym Pana Jana Mroczka. Polskie tłumaczenie tekstu sekwencji usłyszeliśmy w interpretacji aktora scen częstochowskich Pana Adama Hutyry.

Na zakończenie Ks. Biskup Andrzej Przybylski udzielił błogosławieństwa wszystkim czuwającym, którzy żegnali Panią Jasnogórską słowami pieśni „Czarna Madonno”.

Jesteśmy wdzięczni Matce Najświętszej, że z wielką miłością przygarnia nas do Serca Swojego Syna, biorąc w opiekę każdą wspólnotę, każdego ucznia, nauczyciela, pracownika, dyrektora.

Maryjo! Przyjdziemy znów!