Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w ramach Programu Wsparcia Edukacji – Edukacja poprzez sport,  realizowało projekt pn. „Sportowa pasja”, który był skierowany do dzieci i młodzieży – uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Stowarzyszenie, ich rodzin oraz do lokalnej społeczności.

Założenia projektu to  m.in. upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym, kształtowanie postaw prozdrowotnych oraz wskazanie atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego,  stworzenie warunków i zaplecza sprzyjających rozwojowi kultury fizycznej
w regionie. W ramach projektu prowadzone były sportowe zajęcia pozalekcyjne o charakterze gier zespołowych, które  obejmowały 12 spotkań po 2 godz. lekcyjne z instruktorem-nauczycielem wychowania fizycznego

W celu integracji międzypokoleniowej oraz zachęcenia do aktywnego i rodzinnego spędzania wolnego czasu, zostały zorganizowane Turnieje Rodzin, w którym uwzględniono uczestnictwo dzieci i ich rodzin. Ponadto w ramach projektu „Sportowa pasja” zostatały zorganizowane dla szkół Stowarzyszenia Międzyszkolne Turnieje Sportowe w halowej piłce nożnej, w której wzięły udział wszystkie szkoły Stowarzyszenia.

Sportowa pasja
Turnieje Sportowe w halowej piłce nożnej