Poświąteczne tygodnie kwietnia minęły w naszych szkołach pod znakiem spotkań teatralnych w całej Polsce na kilku scenach w różnych regionach.
Pierwsze spotkanie odbyło się w Częstochowie – na scenie Politechniki 9.04 występowali uczniowie szkół ponadpodstawowych. Potem 10.04 swoje regionalne eliminacje mieli uczniowie szkół częstochowskich i regionu – oraz Śląska. 11.09 spotkaliśmy się w Górznie – gdzie swoje przedstawienia prezentowali uczniowie szkół położonych na północy Polski, a 12.04 prezentowali się uczniowie z centrum kraju na scenie gościnnego GOK-u w Zakrzewie. Następny tydzień rozpoczął przegląd teatrów regionu wieluńskiego w Lututowie, gdzie gościliśmy na pięknej scenie miejscowego Domu Kultury – 15.04. w poniedziałek, a już we wtorek 16.04 gościł nas teatr Eko-studiu w Opolu – gdzie spotkały się wspaniałe szkoły regionu Opolskiego. 18.04 przywitała cudownie gmina Wojnicz – w swoim kinie Wawel – gdzie gościliśmy szkoły SPSK z południa Polski, a druga część spotkała się 19.04 w zaprzyjaźnionej parafii Piotra i Pawła w Wadowicach.
Wyniki podamy w oddzielnym protokole. Najważniejsze jest, że szkoły i SPSK wspaniale odpowiedziały na zaproszenia Pani Prezes do udziału w Przeglądzie. Poziom prezentacji jest coraz wyższy, a prezentacje bardzo zróżnicowane, sięgające do różnych technik teatralnych, kolorowe i bardzo proste – wesołe i rozśpiewane, ale też refleksyjne i poważne.
Zdobywcy Złotych Masek spotkali się 23 i 24 kwietnia na scenie Studenckiego Centrum Kultury Politechnik w Częstochowie – na uroczystej Gali. Bardzo cieszy liczne uczestnictwo i wielka niekłamana radość uczniów, którzy lubią i coraz piękniej umieją występować na scenie. – Poniżej fotograficzne relacje z poszczególnych miejsc Przeglądu Teatrów.