„Miłość jest duszą wiary. Bez miłości wiara umiera” – słowa Świętego Antoniego z Padwy stały się szczególnie ważne dla społeczności szkolnej w Mysłowie, która 06 czerwca 2024r. przyjęła imię Świętego Antoniego z Padwy.

Uroczystość nadania imienia i poświęcenia sztandaru rozpoczęła się od Mszy Świętej w kościele pw. św. Antoniego w Koziegłówkach, w czasie której Ksiądz Arcybiskup dr Wacław Depo dokonał poświęcenia sztandaru. Podczas homilii Ksiądz Arcybiskup odniósł się do wyjątkowego życiorysu Świętego Antoniego z Padwy oraz jego posługi.

Dalsza część uroczystości odbyła się w remizie OSP w Mysłowie, gdzie miało miejsce przekazanie sztandaru uczniom oraz jego prezentacja. Przedstawiciele klas złożyli uroczyste ślubowanie, przyrzekając wierność wartościom patrona i dbałość o dobre imię szkoły. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Iwona Kępa, która w swym przemówieniu podkreśliła rolę sztandaru oraz patronatu Świętego Antoniego dla społeczności szkolnej oraz lokalnej. Następnie zaproszeni goście zabrali głos.

W gronie zaproszonych gości znaleźli się: Metropolita Częstochowski ks. Arcybiskup dr Wacław Depo, ks. dr Andrzej Kuliberda Wikariusz Biskupi do spraw Duszpasterskich, Proboszcz Parafii pw. Świętego Antoniego z Padwy w Koziegłówkach ks. Kazimierz Świerdza, Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Pan Jacek Ślęczka, Sekretarz Gminy i Miasta Koziegłowy Pan Krzysztof Bąk, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Pani Maria Chodkiewicz, Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Pan Zbigniew Zastawny, Radny Gminy i Miasta Koziegłowy Pan Przemysław Zenderowski, sołtys Mysłowa Pan Marcin Kwoka, Prezes OSP w Mysłowie Pan Przemysław Zenderowski wraz z braćmi druhami, Pan Adam Janoszka wraz z bracią górniczą, Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich „Mysłowianki” Pani Monika Włodarczyk wraz z członkiniami, Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wojsławicach Pani Mariola Knieja, Dyrektorzy szkół SPSK, przyjaciele szkoły – Państwo Dariusz i Jagoda Stułowie, Pani Maria Torbus, Państwo Katarzyna i Marcin Macherzyńscy, Szkolna Rada Rodziców, obecni i byli pracownicy szkoły, a także rodzice, nauczyciele i uczniowie.

W kolejnej części wydarzenia uczniowie zaprezentowali program artystyczny. Najpierw odbył się spektakl ukazujący Świętego Antoniego jako patrona zagubionych dusz, a następnie uczniowie z koła muzycznego odśpiewali pieśni ku czci patrona.
Ostatnim punktem programu był uroczysty przemarsz przy dźwiękach orkiestry do budynku szkoły w Mysłowie, udekorowanej liliami. Na miejscu Pani Dyrektor wraz z Księdzem Arcybiskupem zawiesiła obraz Świętego Antoniego w głównym korytarzu. Odtąd wizerunek patrona na stałe zagościł w szkolnych murach, by otaczać na co dzień swą opieką wszystkich wychowanków.

Na koniec goście oraz uczniowie udali się na poczęstunek.

Uroczystość przebiegła w podniosłej atmosferze, w czasie której nie brakowało pochwał, życzliwych słów, wpisów do pamiątkowej księgi.

Dla Szkoły Podstawowej im. Świętego Antoniego z Padwy w Mysłowie ten dzień zapisze się jako wyjątkowo ważny. 06 czerwca oddaliśmy się pod opiekę niezwykłego Świętego, który będzie nad nami czuwał i pomagał w chwilach zagubienia.