Nauczyciele szkół Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich uczestniczyli 19 stycznia 2019 r. w niezwykłym spotkaniu z panią doktor Wandą Półtawską.

W naszej łódzkiej szkole pani Wanda Półtawska gościła już drugi raz. Poprosiliśmy ją o wykład z myślą przewodnią: „Szkoła pomocą w drodze do nieba”, dotyczącą integralnego rozwoju nauczyciela i ucznia.

Pani Wanda Półtawska podkreśliła, że celem wszystkich ludzi jest ciągłe dążenie do świętości i osiągnięcie zbawienia. Mówiła: „Nauczyciele odpowiedzialni są przed Bogiem za każde słowo kierowane do uczniów, za każdy swój czyn”. Przypomniała słowa Jana Pawła II, który mówił, że życie ludzkie jest drogą do nieba. Misję ukazywania uczniom nieba powinni w szczególny sposób realizować nauczyciele szkół katolickich, ponieważ nie tylko przekazują wiedzę, ale są też wychowawcami. Ich zadaniem jest uświadamianie uczniom, że są dziećmi Bożymi, i pokazywanie im Boga, by sami mogli za Nim podążać. Z nauczycielami powinni współpracować rodzice uczniów i wspólnie przekazywać im naukę o zbawieniu.

Pani doktor podała przykład Ojca Świętego, który pokazywał świętość własnym życiem. Zawsze przed spotkaniem z drugą osobą modlił się do Ducha Świętego, by dobrze pokierował rozmową. Naśladując Jana Pawła II, nie możemy nikogo osądzać. Nauczyciel powinien oceniać wyłącznie pracę ucznia.

Kończąc wykład, pani Wanda Półtawska postawiła nauczycielom zadanie: „Czytajcie dzieła Jana Pawła II”.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni pani doktor Wandzie Półtawskiej za przybycie, ewangelizację i wartościowy przekaz: „Jestem odpowiedzialny za zbawienie mojego ucznia. Mam go prowadzić do świętości, ukazując mu Jezusa Chrystusa”. Jako nauczyciele szkół katolickich podziwiamy ją za hart ducha i wytrwałość w realizowaniu misji głoszenia nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II.