„Stajemy przed ołtarzem i pokornie prosimy: Boże, pobłogosław, bo piękne owoce, które chcemy , żeby ta szkoła przynosiła, wymagają Twojego błogosławieństwa „ – mówił biskup kaliski Damian Bryl 27 września 2022 roku na uroczystości nadania imienia bł. Ks. Józefa Kurzawy Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Czempiszu. Wraz z biskupem kaliskim modlili się opiekun duchowy SPSK Ks. Prałat Marek Kundzicz, dziekan dekanatu błaszkowskiego ks. kan. Jerzy Mikołajewski, proboszcz parafii pw.Opieki Matki Bożej w Osięcinach ks. dr Piotr Dziurdziński, , ks.kan Robert Wardęcki proboszcz parafii pw. św. Krzyża w Brzezinach. Biskup dokonał poświęcenia sztandaru szkoły oraz obrazu z wizerunkiem bł. Ks. Józefa Kurzawy.

Uroczystość uświetnili zaproszeni goście:

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich z wiceprezesem Zbigniewem Zastawnym oraz z sekretarzem Agnieszką Szczepańską, władze powiatowe z wicestarostą powiatu kaliskiego Panem Zbigniewa Edwardem Słodowym na czele, władze gminne : wójt Gminy Brzeziny Marek Cieślarczyk, sekretarz Gminy Brzeziny Bogna Stysiak- Gałka . z Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura Kalisz Dyrektor Violetta Słupianek Dyrektorzy okręgu wieluńskiego wraz z pocztami sztandarowymi z Wierzbia, Chojen, Kadłuba, Strug, Przytocznicy, Torzeńca, Chajewa i Trzcinki, dyrektorzy szkół i przedszkoli z Gminy Brzeziny.Na uroczystości byli też obecni krewni bł.ks. Józefa Kurzawy. Świadectwo wygłosił siostrzeniec błogosławionego Stanisław Żuberek.

Druga część uroczystości odbyła się w budynku szkoły gdzie uczniowie zaprezentowali program artystyczny, przedstawiający życiorys swojego patrona.