„Sztandar to świętość. Jego miejsce tkwi gdzieś pomiędzy hymnem narodowym a przysięgą Wojskową” (Kardynał S. Wyszyński)
W dniu 29 marca 2023r. w Katolickiej Szkole Podstawowej SPSK im. Św. Faustyny w Pniewie odbyła się uroczystość nadania i poświęcenia sztandaru.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Krośniewicach, na której Ksiądz Biskup Wojciech Osial dokonał uroczystego poświęcenia sztandaru.
W homilii podkreślił szczególną wartość patriotyczną sztandaru jako symbol chrześcijańskich wartości, które są i będą fundamentem pracy wychowawczej szkoły.
Wraz z biskupem przy ołtarzu stanęli Ks. Tomasz Jackowski – dziekan i proboszcz krośniewickiej parafii oraz Ks. Sławomir Klemba proboszcz parafii w Dzierzbicach. O oprawę liturgiczną Mszy Św. zadbała społeczność szkolna na czele z nauczycielami i rodzicami.
W uroczystości wzięli udział znamienici goście, a wśród nich:
1. Pan Marcin Motylewski – Dyrektor Biura poselskiego Wiceministra Edukacji i Nauki pana dr. Tomasza Rzymkowskiego
2. Wizytator Kuratorium Oświaty, Delegatury w Koninie – pan Maciej Plesiński
3. Wójta Gminy Chodów – pan Marek Kowalewski
4. Były Wójt Gminy Chodów , członek Rady Powiatu Kolskiego – pan Henryk Tomczak
5. Przewodniczący Rady Gminy – pan Roman Olczyk
6. Wiceprezes Organu prowadzącego szkołę SPSK – pan Zbigniew Zastawny
7. Dyrektorzy Szkół Samorządowych
8. Dyrektorzy Szkół Katolickich z pocztami sztandarowymi
Zwieńczeniem uroczystości w kościele był spektakl, który zaprezentowali uczniowie. Przybliżyli w nim drogę do świętości siostry Faustyny. Uroczystość przebiegała w podniosłej atmosferze ku czci Świętej patronki szkoły. Nie zabrakło pochwał, gratulacji i wpisów do kroniki szkoły.