Za nami II turnus warsztatów patriotycznych 06.11.2022r. – 08.11.2022r. dla szkół z: Pniewa, Wierzbia k. Kutna, Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego, Klementynowa, Dębnika, Domaszkowic, Grabina, Michałowic, Michałowa, Nowaków, Opola, Chajewa, Chojen, Czempisza, Czernic, Dębnika, Drobnic, Grabina, Kadłuba, Wólki Czepowej, Przytocznicy, Strug, Torzeńca, Trzcinki, Wielunia, Wierzbia k. Praszki, Bieżenia, Częstochowy ul. Górna i ul. Łukasińskiego i ul. Bohaterów Katynia, Dąbrowy Górniczej, Kłobucka, Lgoty, Mysłowa, Rybnej, Winowna i Zawiercia.

Tym razem spotkali się uczniowie i nauczyciele ze szkół, które położone są bliżej Załęcza… Podróż dzięki temu nie była taka męcząca! Czekamy na Wasze relacje! Już dziś i jutro świętujemy Radość Naszej Niepodległości! Mamy nadzieję, że wykorzystacie umiejętności, które zdobyliście na warsztatach i zachowacie w sercach ogień ognisk patriotyzmu!

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich wygrało realizację projektu patriotycznego „Kocham Ojczyznę bardziej niż własne serce – Patriotyzm na co dzień”, który skierowany jest do uczniów szkół prowadzonych przez SPSK (klas I – VIII) oraz społeczności lokalnej. Projekt zakłada, na wzór poprzednich lat, zorganizowanie w okolicach 11 listopada Ognisk Patriotyzmu. W tym roku Ogniska Patriotyzmu objęte zostały dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, przystąpienie do projektu obejmuje wszystkie szkoły podstawowe Stowarzyszenia.

Projekt ma na celu kształtowanie właściwych postaw patriotycznych i obywatelskich, kształtowanie postawy prospołecznej przejawiającej się w aktywnym działaniu na rzecz rozwoju swojej lokalnej społeczności w różnego rodzaju przedsięwzięciach o charakterze kulturalnym i społecznym.

Działania organizowane w ramach projektu, jako forma kształtowania młodych osób otwartych na głębszy rozwój duchowy, związane są z wyjazdem przedstawicieli uczniów wszystkich szkół podstawowych Stowarzyszenia na warsztaty patriotyczne do Załęcza Wielkiego k. Wielunia. Warsztaty staną się inspiracją dla uczniów do rozpropagowania idei patriotyzmu w swoich szkołach. Uczniowie otrzymają gotowe narzędzia do zorganizowania w szkole Ognisk Patriotyzmu dla całej społeczności szkolnej i lokalnej.