Dnia 3 czerwca 2024r. odbyła się Uroczystość Nadania Imienia Św. Jana Pawła II Publicznej Szkole Podstawowej SPSK w Stanisławie Górnym.
Świętowanie rozpoczęliśmy w kościele parafialnym od udziału w uroczystej Eucharystii w intencji całej wspólnoty szkolnej, celebrowanej przez Jego Ekscelencję Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, przy współudziale Księdza Dziekana Jarosława Żmii, Księdza Dziekana Jana Dziubka, Księdza Dziekana Wiesława Cygana, Księdza Proboszcza Bogusława Zająca oraz Ojca Tarsycjusza Bukowskiego. Podczas Mszy św. Ksiądz Arcybiskup poświęcił sztandar szkoły oraz obraz z wizerunkiem naszego Patrona.
Następnie udaliśmy się do szkoły. Po odśpiewaniu hymnu państwowego Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, Pani Maria Chodkiewicz, odczytała Akt Nadania Imienia Św. Jana Pawła II Publicznej Szkole Podstawowej SPSK w Stanisławiu Górnym, po którym nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru przez przedstawicieli Szkolnej Rady Rodziców na ręce Dyrektora szkoły, Pani Anny Suligi-Makuch. Następnie Pani Dyrektor przekazała go Uczniom, którzy ślubowali wierność Sztandarowi. Część oficjalną zakończyliśmy wspólnym odśpiewaniem hymnu szkolnego.

W dalszej kolejności głos zabierali zaproszeni Goście- Senator RP Pan Andrzej Pająk, w imieniu Posła na Sejm RP pana Filipa Kaczyńskiego Pan Piotr Hajnosz Dyrektor Biura Poselskiego i Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach, Burmistrz Wadowic Pan Bartosz Kaliński, przedstawiciele SPSK – Organu Prowadzącego szkołę Pani Prezes Maria Chodkiewicz i Pan Wiceprezes Zbigniew Zastawny oraz Radna Powiatu Wadowickiego Pani Zofia Kaczyńska i Radna Rady Miejskiej w Wadowicach Pani Dorota Balak, wieloletnia Przewodnicząca Szkolnej Rady Rodziców. W uroczystości uczestniczyli również Dyrektorzy sąsiednich szkół podstawowych oraz Dyrektorzy szkół SPSK z rejonu Polski Południowej wraz z pocztami sztandarowymi.

Na zakończenie uczniowie zaprezentowali montaż poetycko-muzyczny pt. „Nie lękajcie się!”, nawiązujący do nauczania i twórczości naszego
Patrona. Bardzo się cieszymy, że nasza szkoła dołączyła do grona placówek, którym patronuje nasz Wielki Rodak!

Obszerną relację z tego wydarzenia można też znaleźć na stronie
Archidiecezji Krakowskiej, podaję link do artykułu:

https://diecezja.pl/aktualnosci/nadanie-imienia-sw-jana-pawla-ii-szkole-w-stanislawiu-gornym/