Wigilia dla Pracowników SPSK

Wigilia dla Pracowników SPSK

We wtorek 20.12.2022 r. pracownicy Stowarzyszenia spotkali się na corocznym spotkaniu wigilijnym. Pani Prezes i Zarząd SPSK zaprosili również JE ks.bp Andrzeja Przybylskiego i opiekuna Stowarzyszenia ks. Marka Kundzicza. Uroczystość według zwyczaju rozpoczęła się od uroczystej Mszy św. koncelebrowanej w kaplicy Stowarzyszenia. Modliliśmy się o Błogosławieństwo Boże dla Pracowników SPSK i ich rodzin oraz realizację celów statutowych i misji SPSK w najbliższym roku. Ks. Bp Andrzej powiedział do nas piękne kazanie, w którym wezwał nas do bycia ziemią przygotowaną na przyjęcie Boga na ziemi. Przypomniał, że łaska i błogosławieństwo przychodzą tylko wraz Obecnością Boga. Wiedziała o tym Maryja i Józef i jako pierwsi otworzyli swoją rodzinę i swoje serca na przyjęcie Cudownego Gościa… –i Takiego Samego Boga my przyjmiemy za chwilę, czy jesteśmy gotowi? Ks. Biskup opowiedział nam też historię ze swojej młodosci, gdy pierwszy raz zrozumiał, że dary wigilijne przychodzą do nas głównie dzięki Bogu, który porusza serca dorosłych, by kosztem wielu wyrzeczeń obdarowywali swoje dzieci… teraz nie ma już rodziców, ale łaska i błogosławieństwo oraz Sam Bóg pozostał z nim i nigdy nie opuszcza. Dlatego zachęcał nas Ks.Biskup, byśmy chcieli być ziemią gotową na stąpanie po niej Boga by dojrzewać , albo lepiej: być miejscem dojrzewania stokrotnych plonów Bożego Słowa.

Po Mszy św. były życzenia Pani Prezes i czytanie Słowa Bożego o sławnym zarządzeniu Cezara Augusta… potem opłatek i wiele dobrych wspomnień, a wszystko tradycyjnie przy barszczyku, pierogach i rybce i radosnym śpiewie pięknych polskich kolęd.