Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich realizuje projekt pn. „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego uczniów uciekających z Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na ten kraj, uczęszczających do szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w województwie śląskim.

W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt ICT (laptopy, odtwarzacze), który będzie wykorzystywany podczas zajęć z uczniami z Ukrainy.

Wartość projektu: 39 575,00 PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 33 638,75 PLN