Wykaz szkół i placówek wysokość przyznanego wsparcia finansowego w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na 2022 rok”

Wykaz szkół i placówek wysokość przyznanego wsparcia finansowego w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na 2022 rok”

Wykaz szkół i placówek wychowania przedszkolnego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich oraz wysokość przyznanego wsparcia finansowego w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na 2022 rok”.

Wykaz szkół i placówek wychowania przedszkolnego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich oraz wysokość przyznanego wsparcia finansowego w ramach Priorytetu 3