Wypowiedź Prezes podczas Okrągłego Stołu Edukacyjnego (26.04.2019)