XXI OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI SPSK NA JASNĄ GÓRĘ

XXI OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI SPSK NA JASNĄ GÓRĘ

W piątek,13 września 2019 r. w liczbie ponad 3. tys. uczniów, rodziców, nauczycieli i duszpasterzy ze szkół SPSK z terenu całej Polski przybyliśmy na Jasną Górę, by jak co roku złożyć swój hołd i podziękowanie Matce Najświętszej za wszystkie dary, które otrzymaliśmy w minionym roku szkolnym, a zarazem by przez Jej ręce ofiarować Bogu Ojcu cały nadchodzący nowy rok szkolny 2019/20120 i po prostu umocnić się w wierze, nadziei i wzajemnej miłości. Chociaż przybyliśmy tutaj ze 123. placówek edukacyjnych o różnym poziomie kształcenia (przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe), rozsianych aż w 18. polskich diecezjach, jak co roku jesteśmy tu wszyscy razem, tworząc swoistą wspólnotę wspólnot, podkreślając naszą tożsamość i umacniając się wzajemnie w niesieniu Pana Boga w naszą codzienność.

Jako szkoły katolickie zrzeszone w Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkół Katolickich mamy wspólny cel, a jest nim integralny rozwój człowieka; pragniemy, by rozwijał się on całkowicie, całościowo i łącznie we wszystkich płaszczyznach, nie tylko intelektualnej i kulturowej, ale także fizycznej, społecznej, moralnej i duchowej, to znaczy pragniemy, żeby rozwijał się on w każdej swojej płaszczyźnie globalnie i immanentnie. Mamy świadomość, że ten czas rozwoju to czas coraz trudniejszych zmagań z samym sobą, w swoim sercu, z dawaniem świadectwa o Bogu, więc umocnienie, które możemy zdobyć tutaj, u Maryi, jest nam szczególnie potrzebne. Dlatego przybyliśmy, żeby do Niej przylgnąć, żeby się do Niej przytulić i prosić Ją o wzmocnienie w wierze i wszystkie potrzebne nam łaski. Za Jej pośrednictwem chcieliśmy prosić Boga o Jego błogosławieństwo dla każdego z nas, dla naszych rodzin, dla wszystkich naszych wspólnot i całej naszej Ojczyzny.

Nasze spotkanie na Jasnej Górze rozpoczęło się od słów serdecznego powitania wspólnot szkolnych z całej Polski przez Panią wiceprezes Violettę Błasiak oraz podprzeora Jasnej Góry –ojca Jana Poteralskiego, który m. in. tymi słowami zwrócił się do zgromadzonych: „Przybywacie dziś na Jasną Górę, aby prosić o potrzebne łaski i Dary Ducha Świętego w kolejnym roku szkolnym i katechetycznym, a jednocześnie zawierzyć przyszłość waszego Stowarzyszenia Matce Bożej na wzór św. Jana Pawła II, pielgrzyma jasnogórskiego (…) Prosimy Boga, aby szkoła katolicka w Polsce była miejscem zachowania wartości chrześcijańskich, tradycji i patriotyzmu, a wiedza, która jest przekazywana i zdobywana, była w przyszłości pomocą w rozwoju Kościoła i Ojczyzny”.
Centralnym i najważniejszym punktem naszej pielgrzymki była uroczysta Eucharystia sprawowana na szczycie Jasnej Góry przez J.E. Ks. Bp. Andrzeja Przybylskiego. W koncelebrze towarzyszyli mu kapłani związani z naszym Stowarzyszeniem: ks. Marek Kundzicz – jego opiekun duchowy oraz ks. Piotr Stanikowski, prowadzący letnie rekolekcje formacyjne dla nauczycieli i wychowawców szkół SPSK. We Mszy św. licznie uczestniczyli również kapłani z parafii, na terenie których funkcjonują nasze szkoły.

ZOBACZ WIDEO MSZY ŚWIĘTEJ.

W swojej homilii Ks. Bp A. Przybylski podkreślił m.in. szczególną rolę szkół katolickich w szerzeniu wiary. Wspominając postać ks. Jana Twardowskiego i jego spotkanie z dziećmi mówiącymi mu, że wokół nich jest coraz więcej ludzi niewierzących, powtórzył za poetą, że tak naprawdę nie ma ludzi którzy prawdziwie w nic nie wierzą. Zawsze ktoś w coś wierzy, co więcej – musimy komuś uwierzyć, np. nauczycielowi matematyki czy geografii, nie da się bowiem wszystkiego sprawdzić, czasami komuś trzeba zaufać. Jednak należy zawsze każdą rzecz wcześniej rozważyć, zwłaszcza w dzisiejszym świecie, nie można wszystkiego przyjmować bezkrytycznie. W natłoku napływających do nas różnych, czasem całkowicie sprzecznych informacji możemy bowiem łatwo dać się zmanipulować i w konsekwencji- wybrać złą drogę. Dlatego tak ważna jest nasza patronka – Matka Najświętsza, która powinna być dla nas wzorem prawdziwego zawierzenia i rozwagi. Jej więc powinniśmy stale zawierzać swoją naukę, swoje wychowanie i całe swoje życie. Takiej Maryjnej rozwagi winna uczyć każda szkoła katolicka, Ks. Bp. zaapelował do wszystkich zebranych o rozwagę w sercu i dokonywanie właściwych życiowych wyborów, Podkreślił przy tym misję, którą mają do wypełnienia w naszej Ojczyźnie szkoły katolickie : „Zawierzcie swoje Stowarzyszenie, przedszkola i szkoły, rozważnej Matce Jezusa, ale sami też bądźcie rozważni. Dzisiaj w Polsce bardzo potrzebujemy takich szkół, które są katolickie nie tylko z nazwy. Dzisiaj potrzebujemy w szkołach katolickich takich nauczycieli i takich wychowawców, który będąc dla drugich, będą przede wszystkim wierni Bogu. Dziś bardzo potrzebujemy w Polsce waszego środowiska szkół katolickich, nie byle jakich, ale – prawdziwie katolickich.”

Liturgię uroczystej Mszy świętej ubogacił udział wielu pocztów sztandarowych oraz uczniów, którzy w strojach galowych oraz regionalnych z różnych stron Polski składali dary ofiarne ołtarza oraz odczytywali poszczególne wezwania z modlitwy wiernych.

Po Komunii św. Zarząd SPSK na czele z Panią prezes Marią Chodkiewicz, klęcząc przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej, dokonał Aktu Zawierzenia wszystkich wspólnot szkolnych i przedszkolnych, naszego Stowarzyszenia.

W drugiej części pielgrzymki jej uczestnicy- dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I-VI wysłuchały koncertu zespołu Małe TGD na scenie plenerowej na jasnogórskich błoniach , natomiast uczniowie z klas VII-VIII oraz liceów, techników i szkół branżowych wzięli udział w spotkaniach ze świadkami wiary oraz koncercie zespołu NNAB w sali o. Augustyna Kordeckiego.

Na zakończenie koncertów w obu grupach wiekowych ogłoszono wyniki i wręczono nagrody laureatom konkursów plastycznego i literackiego pod hasłem „W mocy Bożego Ducha”.
Nasze spotkanie pielgrzymkowe zakończyła wspólnie odmówiona koronka do Miłosierdzia Bożego, błogosławieństwo i rozesłanie uczestników do domów.