Zakup wyposażenia dla kompleksu sportowego w Łodzi – ZAPYTANIE OFERTOWE – Postępowanie powtórne 2

Częstochowa, 10.03.2023 r

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2023
dotyczące zamówienia na realizację zadania publicznego pn. „Zakup wyposażenia
dla kompleksu sportowego – Katolicka Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół
Katolickich, ul. Zofii Nałkowskiej 2, 93-262 Łódź”

 

Informacja o otwarciu ofert

Informacja o wyborze oferty