Zakup wyposażenia dla kompleksu sportowego w Łodzi – ZAPYTANIE OFERTOWE

Częstochowa, 12.12.2022 r

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2022
dotyczące zamówienia na realizację zadania publicznego pn. „Zakup wyposażenia
dla kompleksu sportowego – Katolicka Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół
Katolickich, ul. Zofii Nałkowskiej 2, 93-262 Łódź”

 

Informujemy, że do dnia 19.12.2022 godz. 9 w odpowiedzi na nasze zapytanie ofertowe nie wpłynęła żadna oferta.